Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj dwudziesta ósma niedziela w roku liturgicznym, która jest jednocześnie XIV Dniem Papieskim, przeżywanym w naszej ojczyźnie pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności oraz duchowej jedności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada zawsze w niedzielę przed 16 października, który jest dniem rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

2. W myśl pięknej tradycji w tym dniu wspominamy wielkie dziedzictwo Jana Pawła II oraz wspieramy ofiarą do puszki po każdej Mszy Świętej fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem Jana Pawła II i pomocą materialną dla uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie z takiej pomocy korzysta ponad 2500 młodych ludzi w całej Polsce.

3. Dzisiaj z okazji Dnia Papieskiego serdecznie witamy w naszej parafii zespół „Moja Rodzina” z Glinojecka i dziękujemy za przyjęcia zaproszenia, a przede wszystkim za wspólną modlitwę w czasie Mszy Świętej o godzinie 10:00 i 12:00. Zespół działa i koncertuje od 2009 roku w Polsce i poza granicami kraju. Tworzą go rodzice: Aldona i Artur Wiśniewscy oraz dzieci: Antonina (przed dwoma tygodniami wyszła za mąż), Gabriel, Szymon, Mikołaj i Jeremiasz. Wszystkich łączy muzyka, która jest wielką, rodzinną pasją. Ponadto Antonina i Gabriel piszą teksty i komponują. Zespół gra koncerty ewangelizacyjne ze świadectwem, bierze udział w Festiwalach Muzyki Chrześcijańskiej, Wieczorach Uwielbienia, rekolekcjach, spotkaniach różnych wspólnot oraz wielu ogólnopolskich projektach. Za działalność artystyczną zespół otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego – „Pro Masovia”. Wydał trzy płyty: „Pomiędzy”, „Twa obecność”, „W świąteczny czas” i pracuje nad następną. „Moja Rodzina” zaprezentuje dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 i 12:00 koncert w hołdzie dla Świętego Jana Pawła II – Patrona Rodzin, który jest sponsorowany przez fundację „Scalam – prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu, za co bardzo dziękujemy i razem z Radą Duszpasterską oraz Akcją Katolicką zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za dar kanonizacji naszego papieża.

4. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 10:00 nie będzie spotkania Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży, dlatego proszę o rozważanie tych samych tajemnic przez najbliższy miesiąc. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy czynnie włączają się w modlitwę różańcową w dni powszednie o godzinie 16:00, a w niedziele po Mszy Świętej o godzinie 15:00 (dzisiaj różaniec papieski). Serdeczne podziękowania dla Koła Żywego Różańca z Nowych Czernic za wspólny różaniec dzisiaj przed Mszą Świętą o godz. 10:00. W przyszłą sobotę do poprowadzenia modlitwy różańcowej o godzinie 15:30 zapraszam Koło Żywego Różańca z Żeber.

5. Oddanie czci relikwiom Świętego Jana Pawła II w niedzielę za dwa tygodnie 26 października po każdej Mszy Świętej. Papieski relikwie zostały uroczyście wprowadzone do naszej parafii rok temu przez przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego podczas niedzieli powołań.

6. Dzisiaj doroczny odpust w sąsiedniej parafii Koziczynek ku czci patrona Świętego Dionizego.

7. Spotkanie scholi parafialnej po Mszy Świętej i koncercie papieskim o godz. 10:00 w sali spotkań na plebanii.

8. Wtorek 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia, a szczególnie Dyrekcjom i Radzie pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom naszej szkoły podstawowej i naszego gimnazjum. W intencji całej oświaty w naszej Ojczyźnie ofiarujemy w tym dniu nabożeństwo różańcowe. Zmarłych nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu.

9. Sobota 18 października to w kalendarzu liturgicznym święto Świętego Łukasza Ewangelisty, który wg tradycji był lekarzem i dlatego jest patronem służby zdrowia. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom oraz pracownikom naszego ośrodka zdrowia składamy serdeczne życzenia razem z modlitwą różańcową za przyczyną Świętego Łukasza, którą tego dnia ofiarujemy w intencji wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

10. W przyszłą niedzielę 19 października będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci Świętego Łukasza Ewangelisty patrona naszego kościoła. Uroczystą Sumę o godzinie 12:00 z okolicznościowym kazaniem odprawi ks. kanonik Jerzy Skorłutowski – emerytowany proboszcz parafii Pawłowo, który będzie wśród już w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00. Przypominam, że w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15:00, a nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione w czasie sumy odpustowej. Zapraszam wszystkich parafian i gości, całą asystę procesyjną, dziewczęta sypiące kwiatkami, poczty sztandarowe, druhów strażaków z naszej jednostki OSP oraz służbę liturgiczną ołtarza.

11. Po odpuście parafialnym będą przyjmowane wypominki roczne i jednorazowe oraz intencje Mszy Świętych na nowy rok kalendarzowy.

12. Bardzo dziękuję mieszkańcom Nowych Czernic od strony Chojnowa oraz mieszkańcom Żeber za przekazane w ubiegłym tygodniu zboże i ofiary materialne na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Dzisiaj po południu zbiórka zboża i ofiar materialnych w Czernicach Borowych.

13. W ubiegłym tygodniu zmarło dwóch kapłanów naszej diecezji: śp. ksiądz kanonik Tadeusz Żebrowski – emerytowany profesor historii Kościoła Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, żył 89 lat i był najstarszym księdzem w diecezji płockiej. Śp. ksiądz Ireneusz Żórawski (62 lata życia) – proboszcz parafii pw. Świętego Jana Nepomucena w Duczyminie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

14. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 13 października (poniedziałek) – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916). Prezbiter, który był odnowicielem życia zakonnego pod zaborem rosyjskim. Apostołując w konfesjonale dał początek licznym zgromadzeniom bezhabitowym, które mogły docierać do wielu różnych środowisk, by głosić ewangelię miłości.

• 15 października (środa) – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582). Dziewica, zakonnica i doktor Kościoła. Wielka mistyczka, która zreformowała zakon karmelitański. Pochodziła z Avila w Hiszpanii.

• 16 października (czwartek) – Święta Jadwiga Śląska, księżna która żyła w XIII wieku. Była żoną Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia. Jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona na Śląsku zarówno przez Polaków, jak i Niemców. Z wyjątkową cierpliwością i pokorą znosiła liczne nieszczęścia, które ją w życiu spotykały.

• 17 października (piątek) – Święty Ignacy Antiocheński. Biskup i męczennik z początków chrześcijaństwa. Był uczniem Świętego Jana Ewangelisty i następcą Świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria). W czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć. W drodze do Rzymu pisał listy do chrześcijan w tym mieście, aby nie starali się go uwolnić, gdyż pragnie być pszenicą zmieloną zębami lwów, aby stać się czystym chlebem Chrystusa. Jest jednym z pierwszych Ojców Kościoła.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa