Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj dwudziesta ósma niedziela zwykła. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy umacniali się łaską sakramentów i wytrwałą modlitwą. W słowie Bożym usłyszymy dziś o wdzięczności, której powinniśmy się uczyć, by umieć dziękować Bogu za miłość do nas i przyjęte modlitwy.
 2. Dzisiaj w Polsce przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” (por. Mt 26, 46). Po każdej Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na wsparcie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Oddanie czci relikwiom Świętego Jana Pawła II odbędzie się w niedzielę za dwa tygodnie 27 października.
 3. Z okazji Dnia Papieskiego podczas wszystkich Mszy Świętych jest obecny wśród nas ks. Stefan Ceberek – kapłan diecezji łomżyńskiej, kustorz Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu k. Wyszkowa, pieśniarz i ewangelizator, przyjaciel „Radia Maryja” i Telewizji TRWAM. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękujemy również Fundacji „SCALAM – prostujemy drogi życia” za wsparcie materialne i Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej za patronat medialny. Po Mszy Świętej będzie możliwość nabycia płyt z pieśniami i muzyką ks. Stefana.
 4. W tym roku w środę 16 października przypada 41. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a 18 maja 2020 roku będziemy przeżywać 100. rocznicę jego urodzin.
 5. Dzień 16 października został ustanowiony przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku Dniem Papieża Jana Pawła II. Wspomnienie liturgiczne obchodzimy 22 października.
 6. Dzisiejsza niedziela to druga w miesiącu. Różaniec papieski przed Mszą Świętą o godz. 10:00 prowadziło Koło Żywego Różańca z Chojnowa. Dzisiaj część pierwsza – tajemnice radosne.
 7. W niedzielę za tydzień o godz. 9:30 ostatnie w tym roku nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które śpiewamy od maja do października w trzecią niedzielę miesiąca, pół godziny przed Mszą Świętą o godz. 10:00.
 8. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele jest odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 16:00, a w niedziele zwykle na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 15:00.
 9. W środę 16 października Różaniec poprowadzi młodzież z klasy ósmej i pierwszej szkoły średniej w ramach duchowego przygotowania do sakramentu bierzmowania, a w najbliższą sobotę do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16:00 zapraszam wszystkie grupy i wspólnoty.
 10. Jutro w poniedziałek przypada 14 października. W kalendarzu ważnych świąt i uroczystości jest to Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i katechetom składamy serdeczne życzenia, a szczególnie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. W intencji całej oświaty w naszej Ojczyźnie ofiarujemy w dniu jutrzejszym nabożeństwo różańcowe. Zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty będziemy polecali Bożemu miłosierdziu.
 11. We wtorek 15 października od kilku lat w Polsce obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego, który po raz pierwszy obchodzono w 1988 roku, w Stanach Zjednoczonych. W tym dniu chcemy wspierać modlitwą różańcową rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka.
 12. W niedzielę za tydzień 20 października będziemy świętować w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona kościoła. Uroczystą Sumę o godzinie 12:00 odprawi ks. Rafał Winnicki – wikariusz parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku, który będzie wśród nas już w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00 razem z grupą trzech osób świeckich, ponieważ w tym roku nasz odpust poprzedzą tzw. rekolekcje kerygmatyczne (gr. kerygma – głosić, przepowiadać) . W piątek 18 października i w sobotę 19 października o godzinie 16:00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe, a o godzinie 17:00 zostanie odprawiona Msza Święta z nauką rekolekcyjną i świadectwem osób świeckich.
 13. W  dniu odpustu parafialnego nie będzie Mszy Świętej o godz. 15:00, a nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione w czasie Sumy odpustowej. Zapraszam wszystkich parafian i gości, całą asystę procesyjną, dziewczęta sypiące kwiatkami, „dzieci fatimskie”, służbę liturgiczną, poczty sztandarowe oraz druhny i druhów z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do udziału w rekolekcjach kerygmatycznych zapraszam całą wspólnotę parafialną, a przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzinami, którzy przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu oraz Sakramentu Bierzmowania.
 14. Wypominki roczne i jednorazowe oraz intencje Mszy Świętych na nowy rok kalendarzowy będą przyjmowane po uroczystości odpustowej od wtorku 22 października.
 15. Święty Łukasz Ewangelista według tradycji był lekarzem i dlatego jest patronem Służby Zdrowia. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom oraz pracownikom lecznictwa, szczególnie z naszej parafii i z naszego ośrodka zdrowia składamy serdeczne życzenia. W piątek 18 października w intencji wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie, ofiarujemy nabożeństwo różańcowe, ponieważ jest dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Łukasza Ewangelisty i ma rangę święta.
 16. Z okazji miesiąca modlitwy różańcowej, rekolekcji kerygmatycznych i odpustu parafialnego w tym tygodniu planowane są odwiedziny duszpasterskie chorych i osób w podeszłym wieku, którzy nie mogą brać udziału w niedzielnych Mszach Świętych. W piątek 18 października miejscowości: Nowe Czernice od strony Węgry, Chojnowo, Kownaty, Miłoszewiec, Nowe Czernice od strony Chrostowa, Kuskowo, Chrostowo Wielkie, Zalesie, Żebry, a w sobotę 19 października miejscowości: Nowe Czernice od strony Zembrzusa, Zembrzus Wielki i Czernice Borowe. Początek wizyt duszpasterskich ok. godz. 9:00. Proszę zgłaszać nowe sytuacje, jeśli takie się pojawiły.
 17. Dziękuję za kwiaty i przygotowanie dekoracji na Dzień Papieski. Panu organiście Adrianowi dziękujemy za pieśń „Barka” w hołdzie dla Świętego Jana Pawła II.
 18. Bardzo dziękuję za zboże i ofiary materialne na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które w ubiegłym tygodniu przekazali mieszkańcy Nowych Czernic od strony Chojnowa, Dzielina, Kownat, Kuskowa, Chojnowa Wieś i Chojnowa Osiedla, a także mieszkańcy Czernic Borowych z ulicy Długiej i Bagiennej, Sadowej, Dolnej, Jasnej, Wyspiańskiego i Chełchowskiego (pierwsza część).
 19. Wszystkich parafian i gości świętujących w tym tygodniu urodziny i imieniny zapewniamy o naszej życzliwości i modlitwie. Pamiętamy również o naszych chorych (wspieramy modlitwą Pana Jana oraz Pana Kazimierza – sołtysa Czernic Borowych, życząc powrotu do zdrowia), a wszystkich zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.
 20. W środę 9 października br. zmarł ks. kanonik dr Tadeusz Kuczyński. Miał 68 lat i 41 lat kapłaństwa. Żałobna liturgia pogrzebu została odprawiona w sobotę 12 października, w kościele parafii pw. Świętego Bartłomieja w Płocku, której przewodniczył bp Mirosław Milewski. Trumna z ciałem zmarłego kapłana została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym przy Al. Kobylińskiego w Płocku. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 21. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 13 października (niedziela) – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916). Prezbiter i zakonnik kapucyn. Ceniony kaznodzieja, spowiednik i pisarz religijny. Był odnowicielem życia zakonnego pod zaborem rosyjskim. Dał początek licznym zgromadzeniom przede wszystkim bezhabitowym, które mogły docierać do wielu różnych środowisk, by głosić ewangelię miłości.
 • 15 października (wtorek) – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582). Dziewica i doktor Kościoła. Wielka mistyczka, która zreformowała zakon karmelitański, do którego należała. Pochodziła z Avila w Hiszpanii.
 • 16 października (środa) – Święta Jadwiga Śląska. Księżna, która żyła w XIII wieku. Była żoną Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
 • 17 października (czwartek) – Święty Ignacy Antiocheński, biskup męczennik z pierwszych wieków Kościoła. Był uczniem Świętego Jana Ewangelisty i następcą Świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii Syryjskiej. Autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie i życiu chrześcijańskim. W czasie prześladowań za cesarza Trajana ok. 107 roku został uwięziony i skazany na śmierć.
 • 18 października (piątek) – Święty Łukasz Ewangelista. Uczeń i towarzysz Świętego Pawła Apostoła. Autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła (święto).
 • 19 października (sobota) – Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik. Charakterystycznym rysem jego życia i działalności duszpasterskiej było przypominanie oraz realizowanie myśli Świętego Pawła z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” . W tym roku mija 35 lat od męczeńskiej śmierci (wspomnienie dowolne).
 1. Każda Eucharystia jest okazją, aby dziękować Bogu za Jego Opatrzność. Zabierzmy ze sobą do naszych domów i rodzin to dobro, którym zostaliśmy obdarowani w kolejnym Dniu Papieskim, wspominając życie i nauczanie Świętego Jana Pawła II oraz pochylając się nad kolejną rocznicą zakończenia objawień Matki Bożej w Fatimie. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie w dniu wyborów parlamentarnych.
Rok liturgiczny 2021/2022

Poczta www

Archiwa