Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym, to ostatnia niedziela października i jest obchodzona jako rocznica poświęcenia kościoła własnego, czyli parafialnego, a więc oddania tej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dlatego jest to także święto naszej wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni oraz dobra okazja do modlitwy za jej fundatorów, budowniczych i tych, którzy troszczą się o jej piękno. W języku polskim mamy jedno słowo „Kościół” na określenie budynku, w którym gromadzi się wspólnota wiernych, jak i na określenie tej wspólnoty, którą tworzą ludzie poprzez sakrament chrztu i wiarę. Obrzęd poświęcenia ołtarza i kościoła tak określa tę wspólną zależność: „Jako widzialna budowla, dom ten jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie”. Dziękujmy Bogu za dar tego miejsca, gdzie możemy się modlić, a przede wszystkim za to, że możemy być częścią Mistycznego Ciała Chrystusa.

2. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej i czwartej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

3. Dzisiaj również po każdej Mszy Świętej będzie możliwość oddania czci relikwiom Świętego Jana Pawła II z modlitwą o wstawiennictwo przed Bogiem.

4. W ubiegłą niedzielę w całej Polsce odbywało się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy Świętej (dominicantes) oraz przystępujących do Komunii świętej (communicantes). Ze względu na odpust w naszej parafii takie liczenie przeprowadzamy dzisiaj.

5. W tym tygodniu kończy się miesiąc październik, a tym samym również nasze nabożeństwa różańcowe. W środę 29 października dzieci biorące udział w nabożeństwach różańcowych przynoszą zebrane pamiątki swojego uczestnictwa w poszczególne dni , a w czwartek 30 października podsumowanie całego konkursu i wręczenie nagród. Podziękowania wszystkim za wspólną modlitwę różańcową, szczególnie Kołom Żywego Różańca, dzieciom, młodzieży, liturgicznej służbie ołtarza, a także harcerzom z naszych szkół, którzy poprowadzą różaniec w najbliższą środę. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe w czasie Mszy Świętej o godz. 15:00.

6. W sobotę 1 listopada przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 i 12:00. O 11:30 w kościele różaniec za zmarłych, który zostanie poprowadzony z udziałem Kół Żywego Różańca z Czernic Borowych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej.

7. W uroczystość Wszystkich Świętych po Sumie za zmarłych Parafian o godzinie 12:00, wyruszy procesja żałobna na cmentarz, gdzie przy czterech stacjach będziemy modlić się za zmarłych, m.in. w wypominkach jednorazowych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.

8. Następna niedziela 2 listopada to Dzień Zaduszny, który jest wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00, 12:00 (za wszystkich wiernych zmarłych z procesją żałobną wokół kościoła) i 15:00, w czasie której odmówimy jeszcze jeden różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące. Podzwonne za naszych bliskich zmarłych w tym dniu tradycyjnie zamawiamy u Pana Kościelnego.

9. W poniedziałek 3 listopada o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Węgrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji myśliwych żyjących i zmarłych z okazji wspomnienia Świętego Huberta – patrona myśliwych.

10. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Jednorazowy odpust zupełny z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz przyjąć Komunię świętą.

11. W tym roku chcemy ponownie przeprowadzić kwestę przy cmentarzu parafialnym w uroczystość Wszystkich Świętych w celu pozyskania środków materialnych na renowację zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza. Serdeczna prośba do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o podjęcie się ponownie trudu przeprowadzenia tegorocznej kwesty. Proszę o pomoc także naszych ministrantów i lektorów, harcerzy z naszych szkół oraz młodzież i wszystkich, którzy chcą pomóc w tej pięknej inicjatywie. Jednocześnie dziękuję za okazywaną pomoc w różnych pracach renowacyjnych, szczególnie w ostatnim czasie p. Czesławowi Zielenieckiemu z synem Grzegorzem, za pracę przy malowaniu balustrady wokół pomnika nagrobnego dziedzica Adama Kamińskiego z 1856 r.

12. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych, dlatego też przyjmowane są wypominki roczne, czyli modlitwa za zmarłych wspominanych imiennie przez cały rok i polecanych miłosierdziu Bożemu. Można również zgłosić wypominki jednorazowe za zmarłych do modlitwy na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych.

13. Śmieci z terenu cmentarza składujemy w kontenerze, który znajduje się przy bramie cmentarza, a śmieci naturalne możemy zostawić w jednym z tzw. boksów po prawej lub po lewej stronie przy wyjściu z cmentarza, żeby odciążyć metalowy kontener. Proszę jednak nie zostawiać tam żadnych plastików i szkieł, tylko stosować się do zamieszczonej informacji. Przy tej okazji dziękuję rodzinie państwa Wójcik z Zembrzusa za pomoc w usuwaniu tych odpadów, co nastąpi również w tym tygodniu.

14. W ubiegłym tygodniu zboże i ofiary materialne na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przekazali mieszkańcy Jabłonowa, Chojnowa (wieś i osiedle) oraz Nowych Czernic od strony Węgry. Tym samym zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę, dlatego raz jeszcze dziękuję poszczególnym miejscowościom naszej parafii za współpracę, okazaną pomoc i życzliwość w postaci przekazanego zboża i ofiar materialnych.

15. W ostatnim czasie we własnym zakresie została naprawiona automatyka dzwonów, ale mimo wszystko koszt tej naprawy wyniósł 500 zł.

16. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Czernicach Borowych nasz kościół otrzymał trzy stylowe żyrandole i cztery kinkiety, które pasują do całości oświetlenia wnętrza kościoła. Dwa żyrandole zastąpiły stare oprawy świetlne w kruchcie głównej i bocznej, a trzeci zostanie zamontowany w kruchcie od strony zakrystii. Kinkiety również znajdą swoje miejsce w odpowiednim czasie.

17. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza nas do włączenia się w ogólnopolską zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dekanacie przasnyskim odbędzie się ona w środę 29 października br. Do naszej parafii samochody odbierające „elektrośmieci” przyjadą o godz. 10:00 na parking przed kościołem. Sprzęt, który zbieramy to m.in. sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, odkurzacze), sprzęt RTV ( radia, telewizory, odtwarzacze kompaktowe) , sprzęt biurowy (komputery, klawiatury, kopiarki). Informacje również na stronie internetowej parafii oraz na ulotkach, które znajdują się na stoliku z prasą.

18. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 28 października (wtorek) – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Szymon był określany przez Ewangelistów jako „gorliwy” lub „Kananejczyk”, co może być różnie rozumiane. O jego działalności nie mamy zasadniczo żadnych wiadomości. Natomiast Juda był krewnym Pana Jezusa, a jego przydomek „Tadeusz” oznacza „odważny”. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii jest on wzywany jako patron od spraw trudnych i beznadziejnych.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa