Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła w roku liturgicznym, jest obchodzona jako rocznica poświęcenia kościoła własnego, czyli parafialnego, a więc oddania tej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. To także święto naszej parafii, która od wieków gromadzi się w tej świątyni. Jest to dobra okazja do modlitwy za jej fundatorów, budowniczych i tych, którzy troszczą się o jej piękno. Ponieważ nie znamy dokładnej daty tej uroczystości, dlatego pamiątkę tego dnia obchodzimy w ostatnią niedzielę października.
 2. Dzisiaj Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 3. Po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej i czwartej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Dziękujemy za występ naszej scholi, którą prowadzi Pan Organista przy współpracy z Rodzicami.
 4. Dzisiaj kończy się miesiąc październik. Podsumowanie konkursu różańcowego i wręczenie nagród dzieciom uczestniczącym w tym konkursie odbędzie się w niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o godz. 10:00.
 5. Słowa podziękowania dla wszystkich za wspólną modlitwę różańcową. Szczególnie dziękujemy Kołom Żywego Różańca, Liturgicznej Służbie Ołtarza, młodzieży i dzieciom. Dzisiaj Różaniec na zakończenie Mszy Świętej o godz. 15:00, w którym będą rozważane tajemnice bolesne.
 6. Jutro poniedziałek 1 listopada, a więc przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 8:30, 10:00 (transmisja on-line) i 12:00. Pamiętajmy, że jest to uroczystość nakazana i mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej. O godz. 11:30 w kościele Różaniec za zmarłych (tajemnice chwalebne), który tradycyjnie poprowadzą Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych. Tego dnia o godz. 20:00 zapraszam razem z Kołami Żywego Różańca na wspólny Różaniec za zmarłych, który będziemy chcieli ofiarować na cmentarzu parafialnym, korzystając z oświetlenia otoczenia cmentarza, zamontowanego w ubiegłym roku.
 7. W uroczystość Wszystkich Świętych, po Mszy Świętej o godz. 12:00, wyruszy procesja żałobna na cmentarz, gdzie przy pięciu stacjach odbędzie się modlitwa za zmarłych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.
 8. Serdeczna prośba do druhen i druhów z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej o pomoc organizacyjną i służbę porządkową na parkingu przed kościołem oraz na drodze do cmentarza.
 9. W tym roku podczas uroczystości Wszystkich Świętych chcemy przeprowadzić X kwestę przy głównej bramie cmentarza oraz przy bramie od strony nowego parkingu, aby pozyskać kolejne środki materialne na renowację nagrobków o charakterze zabytkowym i historycznym. Proszę o pomoc Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz wszystkich wolontariuszy, którzy chcą pomóc w trosce o nasze „Czernickie Powązki”. Obecnie na renowację oczekuje nagrobek śp. Marianny Wasiłowskiej z Żaboklickich, która zmarła w 1872 roku. W ostatnim czasie została położona płyta pomnikowa oraz poprawiony stary krzyż na grobie śp. Władysława Niewęgłowskiego z 1941 roku, który znajduje się przy wejściu na cmentarz od strony bramy głównej. Zostały też wykrojone z granitu greckie litery „Alfa i Omega”, symbolizujące Chrystusa Zmartwychwstałego, które zostały umieszczone na ołtarzu polowym. Przy tej okazji bardzo dziękuję za okazaną pomoc firmie „Granity Błyskal” z Mławy oraz firmie „Kamieniarstwo Smoliński” z Przasnysza. Jutro odbędzie się symboliczne poświecenie ołtarza polowego, który został wykonany przed kilku laty, ale teraz nabrał w pełni sakralnego wyglądu.
 10. Wtorek 2 listopada, to Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 8:30, 10:00 (za wszystkich zmarłych z procesją żałobną wokół kościoła), 15:00 i 16:30. O godz. 16:00 rozpocznie się w kościele 33. Różaniec w tajemnicach bolesnych za dusze w czyśćcu cierpiące.
 11. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych, dlatego nadal przyjmowane są wypominki roczne, czyli imienna modlitwa za zmarłych polecanych Bogu przez cały rok. Można również jeszcze zgłosić wypominki jednorazowe za zmarłych do modlitwy na cmentarzu podczas procesji żałobnej w uroczystość Wszystkich Świętych. Specjalne karteczki znajdują się na stoliku z prasą.
 12. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Jednorazowy odpust zupełny z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić „Wierzę” i „Ojcze nasz”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz przyjąć Komunię Świętą. Nie trzeba zmarłych wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za osobę zmarłą, która najbardziej potrzebuje tego uczynku miłosierdzia. Różnego rodzaju odpusty można uzyskiwać przez cały listopad ze względu na trwającą pandemię. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej.
 13. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, dlatego Koronką do Miłosierdzia Bożego podziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz będziemy prosić o nowe powołania do pracy w Winnicy Pańskiej, przede wszystkim z naszej wspólnoty parafialnej.
 14. Przed nami także pierwszy piątek miesiąca. Od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
 15. W pierwszą sobotę miesiąca będziemy naszą modlitwę za zmarłych ofiarować przez Niepokalane Serce Maryi, która jest pierwszą wśród zbawionych. O godz. 9:30 Różaniec, a później Msza Święta wotywna.
 16. Niedziela za tydzień będzie również pierwszą w miesiącu, dlatego podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za rozpoczynający się Synod.
 17. Dziękuję za ofiary materialne na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które w ostatnim czasie przekazali mieszkańcy Kownat i Chojnowa Kolonii. Tym samym tegoroczna zbiórka została zakończona. Dziękuję raz jeszcze wszystkim ofiarodawcom i przeprowadzającym zbiórkę
 18. Porządkując groby swoich bliskich zmarłych pamiętajmy o tym, że śmieci z terenu cmentarza ulegające biodegradacji składujemy w wyznaczonym miejscu na nowym parkingu, a odpady plastikowe i szklane zostawiamy w metalowym kontenerze, który znajduje się za cmentarzem. Są też oznakowane pojemniki 1100 l na odpady suche i mokre przy bramie głównej.
 19. Również korzystając samochodami z drogi na cmentarz do bramy głównej pamiętajmy o tym, że pierwszeństwo na tej drodze mają piesi i rowerzyści. Samochodami powinny wjeżdżać tylko osoby starsze lub niepełnosprawne, ponieważ liczba miejsc parkingowych przy bramie głównej jest ograniczona. Zasadniczy dojazd do cmentarza organizuje się od kilku lat od strony ulicy Szkolnej. W niedalekiej przyszłości jest tam planowana tablica wskazująca miejsce pamięci narodowej oraz nową drogę dojazdową do cmentarza.
 20. Dziękuję harcerzom ze Szkoły Podstawowej za uporządkowanie grobów o charakterze patriotycznym oraz dzieciom i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasze Dzieci” za porządki grobów opuszczonych i bezimiennych.
 21. Ponadto składam podziękowanie za przygotowanie okolicznościowej i nastrojowej dekoracji kościoła oraz ofiarowane chryzantemy przez naszych parafian i osoby sprzedające.
 22. W ostatnim czasie został położony nowy chodnik w prezbiterium, zamocowany stylowymi prętami z mosiądzu. Ta inwestycja została przeprowadzona z wykorzystaniem ofiary złożonej na rzecz kościoła przez p. Katarzynę i Jacka Bartołd. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
 23. Z okazji wspomnienia Świętego Huberta w środę 3 listopada o godz. 17:00 w kościele parafialnym w Węgrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji myśliwych żyjących i zmarłych. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wspólnej modlitwy.
 24. Życzymy Bożego błogosławieństwa wszystkim parafianom i naszym gościom obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny. Chorych otaczamy modlitwą, a naszych bliskich zmarłych, w tych dniach miesiąca listopada, chcemy szczególnie polecać Bożemu miłosierdziu.
 25. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 3 listopada (środa) – Święty Hubert. Biskup z VII wieku, który jest patronem myśliwych i leśników. Według przekazu historycznego w czasie polowania objawił mu się jeleń z krzyżem między tykami. Ta historia jest podobna do historii Jakuba Poczty i genezy naszej parafii z 1398 roku, a znak wieńca z krzyżem od 1946 roku jest oficjalną odznaką Polskiego Związku Łowieckiego (wspomnienie dowolne).
 • 4 listopada (czwartek) – Święty Karol Boromeusz (1538-1584). Biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła. Doprowadził do zakończenia Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadzał w życie jego postanowienia, m.in. zawdzięczamy mu powstanie seminariów duchownych, gdzie przyszli księża mogą się nie tylko uczyć, ale też kształtować swoją duchowość. W tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II.
 1. Dzień poświęcenia kościoła własnego jest znakiem miłości Boga, który dał nam ten parafialny wieczernik, aby tutaj się modlić, przyjmować sakramenty i zbawiać swoją duszę. Ożywiajmy to miejsce swoją obecnością, bądźmy zatroskani o dobro naszego kościoła i całej parafii.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa