Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła, to pierwsza niedziela listopada. Dlatego bardziej niż wszystkie pozostałe niedziele roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy nadzieję, że nie idziemy ku śmierci, ale do pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy więc „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół Świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpiemy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy i zawsze obecny jest wśród nas Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. W czasie Mszy świętej o godzinie 10:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania do Wszystkich Świętych.

3. W przyszłą niedzielę modlitwę różańcową przed Mszą świętą o godzinie 10:00 poprowadzi Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego, a po Mszy świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży, aby wymienić tajemnice różańcowe.

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. W czasie Mszy świętej o godz. 16:30 modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z naszej parafii.

5. W piątek 8 listopada przeżywamy uroczystość poświęcenia bazyliki katedralnej
w Płocku, która jest ”matką wszystkich kościołów w diecezji”. Płocka świątynia jest jedną z pięciu najstarszych polskich katedr.

6. Sobota 9 listopada to rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie w Rzymie, czyli kościoła katedralnego papieża, dlatego ta świątynia jest nazywana „matką wszystkich kościołów świata”.

7. W najbliższą sobotę o godzinie 10:00 do sali spotkań na plebanii, zapraszam na spotkanie wszystkich ministrantów, lektorów oraz kandydatów do służby liturgicznej ołtarza.

8. W najbliższą niedzielę 10 listopada w naszym kościele w czasie Mszy świętej o godzinie 10:00 oraz o godz. 12:00 odbędzie się koncert religijno – patriotyczny z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości. Koncert jest sponsorowany przez fundację „Scalam – Prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu, za co bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w zamyśleniu na temat wolności, która jest wielką wartością i darem Boga dla nas wszystkich.

9. W niedzielę 10 listopada również o godzinie 12:00 zostanie odprawiona Msza święta za Świętej Pamięci Zmarłych Kombatantów II wojny światowej z parafii Czernice Borowe. Jest to intencja od koleżanek i kolegów.

10. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego i zachęcam do dalszej modlitwy za naszych zmarłych w różnej formie. Przede wszystkim jest to modlitwa poprzez wypominki roczne oraz jednorazowy odpust zupełny, który można uzyskać do 8 listopada, nawiedzając cmentarz i odmawiając dowolną modlitwę za zmarłych. Od dzisiaj wypominki główne, będą odczytywane przed Sumą o godz. 12:00.

11. W czasie III kwesty przeprowadzonej 1 listopada przy bramie cmentarza, z przeznaczeniem na renowację pomników nagrobnych o charakterze zabytkowym, zebrano kwotę 351 zł. Jeszcze raz dziękujemy Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej, ministrantom i lektorom oraz młodzieży i wolontariuszom.

12. Dziękujemy również za podarowane do kościoła chryzantemy oraz za przygotowanie okolicznościowej dekoracji, która zachęca nas do modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych.

13. Dziękuję Srebrnym Jubilatom z naszej parafii za podarowanie do kościoła dwóch welonów, które są potrzebne w czasie liturgii Mszy świętej z udziałem księdza biskupa.

14. Ofiarę materialną na rzecz naszej parafii w ostatnim czasie złożył p. Kazimierz Kołakowski z miejscowości Kownaty. Bóg zapłać.

15. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zwrócił się do Kurii Diecezjalnej Płockiej o włączenie się w profilaktyczne działania i kampanię społeczną „Bezpieczny Senior”, poprzez odczytanie w kościołach podczas ogłoszeń duszpasterskich, następującego komunikatu, który jest również apelem Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu: „Policja coraz częściej otrzymuje zgłoszenia o popełnionych przestępstwach metodą „na wnuczka”. Metoda ta polega na tym, że przestępca telefonicznie poddaje się za krewnego. Dzwoni do potencjalnej ofiary mówiąc, że jest jej synem, wnukiem lub innym krewnym. Pod pozorem trudnej sytuacji życiowej takiej jak: choroba, nieszczęśliwy wypadek, niepowtarzalna okazja zakupu samochodu lub nieruchomości, zwraca się z prośbą o pomoc finansową. Następnie przestępca prosi o przygotowanie pieniędzy i umawia się z ofiarą na odbiór gotówki lub też prosi o przelew na wskazane konto bankowe. W większości przypadków oszust wysyła inną osobę o czym wcześniej informuje ofiarę mówiąc, że nie może pieniędzy odebrać osobiście ,ale zrobi to kolega lub znajomy. Ofiara jest przekonana, że pomaga komuś bliskiemu i zostaje okradziona. W związku z tymi sytuacjami nigdy nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna. Zawsze należy potwierdzić prośbę pomocy dzwoniąc do najbliższych lub poprzez nawiązanie osobistego kontaktu. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie, a pojawia się podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie należy powiadomić Policję dzwoniąc na numer telefonu 997 lub 112. Więcej informacji na stronie internetowej parafii oraz na plakacie, który znajduje się w gablocie kościoła.

16. Związek Piłsudczyków Ziemi Przasnyskiej zwrócił się do naszej parafii z prośbą, aby w ramach ogłoszeń duszpasterskich odczytać pismo następującej treści: Związek Piłsudczyków Ziemi Przasnyskiej, Fundacja „Nam i Pokoleniom” oraz Rada i Wójt Gminy Czernice Borowe czynią starania, by godnie upamiętnić chwalebne, pełne poświęcenia, odwagi i męstwa wysiłki dzielnych Synów Tej Ziemi. Zbieramy środki na budowę imiennego pomnika poświęconego żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej – uczestnikom walki o niepodległość i zwycięskiej wojny z bolszewikami – „Żołnierzom Niepodległości”. Na miejsce lokalizacji pomnika władze gminy wyznaczyły skwer parkowy przy szosie Przasnysz – Mława. Potrzebujemy hojnego wsparcia mieszkańców Czernic Borowych i całej gminy oraz wszystkich wspólnot. Wierzymy, że dzięki Wam przypomnimy i utrwalimy prawie zapomnianą historię walki o niepodległość naszych przodków, z których jesteśmy dumni. W tym celu przed i po każdej Mszy świętej w dniu 10 listopada br., który poprzedza kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, młodzież szkolna będzie kwestowała na dziedzińcu przed kościołem lub w razie niepogody w kruchcie kościoła, zbierając ofiary na budowę pomnika. Liczymy na Waszą hojność i dziękujemy za wsparcie.

17. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 4 listopada (poniedziałek) – Święty Karol Boromeusz (1538-1584). Biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła. W tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny papieża Jana Pawła II.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa