Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Trzydziesta druga niedziela w roku liturgicznym, którą dzisiaj przeżywamy jest zakończeniem Tygodnia Modlitw za Zmarłych, o których powinniśmy pamiętać przez cały rok przez ofiarę Mszy Świętej, wypominki roczne, odpusty i uczynki miłosierdzia. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na drugiego człowieka przez fragment ewangelii o ubogiej wdowie, którą Chrystus daje nam za przykład do naśladowania w naszym życiu.

2. Dzisiaj w Polsce przeżywamy VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku ponownie jednoczymy się z Syrią pod hasłem „Ocalmy chrześcijan w Syrii”. Po każdej Mszy Świętej można złożyć ofiarę do puszki. Szczegóły na małych pocztówkach, które znajdują się na stoliku przy głównym wyjściu z kościoła. O dramacie prześladowanych chrześcijan na świecie słyszymy z Listu Episkopatu Polski.

3. Dzisiejsza niedziela to druga w miesiącu, dlatego dziękujemy za modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, którą prowadziło Koło Żywego Różańca z Żeber. Po Mszy Świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

4. Dzisiaj również po Mszy Świętej o godzinie 10:00 kolejne spotkanie scholi parafialnej w sali spotkań na plebanii.

5. W najbliższą sobotę 14 listopada o godzinie 10:00 również w sali spotkań na plebanii spotkanie wszystkich ministrantów, lektorów oraz kandydatów do służby liturgicznej ołtarza. Wczoraj nie było spotkania ze względu na warunki pogodowe.

6. Jutro 9 listopada święto rocznicy poświęcenia bazyliki Świętego Jana na Lateranie w Rzymie, która jest nazywana „matką i głową wszystkich kościołów”.

7. W środę 11 listopada przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli po rozbiorach dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. W tym roku przypada 97. rocznica tego historycznego wydarzenia, dlatego o godzinie 10:00 zostanie odprawiona Msza Święta za Ojczyznę, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej przedstawią montaż słowno – muzyczny pt. „Żeby Polska była Polską”. Po Mszy Świętej i programie patriotycznym w kościele przejście na cmentarz parafialny, gdzie odbędzie się poświęcenie odnowionej mogiły ofiar terroru hitlerowskiego śp. pięciu zamordowanych w Pomiechówku i złożenie kwiatów. O godzinie 15:00 w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej konkurs piosenki harcerskiej i patriotycznej. Urząd Gminy Czernice Borowe oraz parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika zapraszają do wspólnego świętowania i dziękczynienia.

8. W niedzielę 25 października w ramach akcji „Napełnij dzban” młodzież zebrała do puszek kwotę 841 złotych na rzecz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

9. W czasie V kwesty przeprowadzonej 1 listopada przy bramie cmentarza, z przeznaczeniem na renowację pomników nagrobnych o charakterze zabytkowym, zebrano kwotę 1.575 zł. Jeszcze raz dziękujemy Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej, ministrantom, harcerzom, młodzieży i wszystkim wolontariuszom.

10. W ostatnim czasie kolejną ofiarę na rzecz odnowionego ołtarza w wysokości 1.850 zł (równowartość 500 dolarów USA), złożyła p. Mirosława Krzykowska – nasza parafianka pochodząca z Chojnowa, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, a obecnie przebywająca w Polsce. Serdeczne podziękowanie w imieniu całej parafii. Bóg zapłać

11. KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM:

W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – już po raz siódmy – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzięki ofiarności katolików oraz zaangażowaniu Księży Biskupów, Proboszczów i wszystkich, którzy corocznie organizują zbiórkę do puszek, objęto pomocą setki tysięcy potrzebujących – nie tylko chrześcijan – w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w ten sposób środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków, utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły. W tym roku, w sposób szczególny, chcemy pomóc prześladowanym w Syrii, dlatego wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych cierpiących braci i sióstr.

12. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 10 listopada (wtorek) – Święty Leon Wielki. Papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku.

• 11 listopada (środa) – Święty Marcin (316-397). Żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, a później został biskupem w Tours.

• 12 listopada (czwartek) – Święty Jozafat (1580-1623). Biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.

• 13 listopada (piątek) – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003). Eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, a także pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa