Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

34_slajd1

INFORMACJE DOTYCZĄCE 34. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ W 2015 R.
1. Tegoroczna 34. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Bóg sam wystarczy”. Hasło to jest zaczerpnięte od św. Teresy z Avila i nawiązuje do jej pięćsetnej rocznicy urodzin. Głównym motywem tegorocznej pielgrzymki jest Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Papieża Franciszka. Nie zapomnimy również o trwającej peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji.
2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2015 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2015 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).
3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 3,4 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
4. Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do  Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
6. Zespół Odpowiedzialnych za służby:
•    Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
•    Kierownictwo Trasy  – ks. Łukasz Gach i p. Marcin Marchwiński
•    Liturgia – ks. Piotr Gadomski
•    Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
•    Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
•    Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
•    Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
•    Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
•    Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
•    Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
•    Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
•    Kantor Pielgrzymki – p. Gabriel Wiśniewski
•    Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Jończyk

GRUPA i PRZEWODNIK

1)    BIAŁO-CZERWONA – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz św. Jakuba w Płocku)
2)    BIAŁA – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz św. Józefa w Ciechanowie)
3)    BŁĘKITNA – ks. Krzysztof Drzazgowski (wikariusz w Winnicy)
4)    BRĄZOWA – ks. Krzysztof Cymerman (wikariusz w Żurominie)
5)    GRANATOWA – ks. Marcin Sadowski (wikariusz św. Michała w Płońsku)
6)    MIEDZIANA –ks. Piotr Smoliński(wikariusz Mława, MB Królowej Polski
7)    POMARAŃCZOWA – ks. Łukasz Mastalerz SDB (Płock, Stanisławówka)
8)    SREBRNA – ks. Jarosław Bukowski (proboszcz w Smogorzewie)
9)    ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)
10)    ZŁOTA – ks. Arkadiusz Czubakowski (wikariusz w Krasnem)
11)    ŻÓŁTA – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)

7. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:

•    biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
•    biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
•    błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
•    brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
•    granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
•    miedziana 14 (parafii) Mława,
•    pomarańczowa grupa salezjańska,
•    srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
•    zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
•    złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
•    żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.
8. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
9. Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
10. Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
11. Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
12. Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w lipcu swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.
Płock, dnia 1 czerwca 2015 r.
Ks. Jacek Prusiński
Przewodnik Główny 34. Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Płockiej na Jasną Górę
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa