Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

prow

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława BM w Czernicach Borowych realizuje projekt „Zabytkowa dzwonnica w Czernicach Borowych atrakcją turystyczną gminy” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013.Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez renowację zabytkowej dzwonnicy przykościelnej.
W dniu 27 listopada 2014r. ks. Michał Gaszczyński proboszcz parafii podpisał umowę przyznania pomocy finansowej z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania wynosi 34 439,16 zł.
Projekt przewiduje: wykonanie łazienki, remont schodów i sal dzwonnicy oraz zakup wyposażenia: stoły, ławki, regały i gabloty. Ponadto zakupiona zostanie tablica informacyjna dotycząca dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy.
Wykonawcą inwestycji jest Firma s.c. Marian Antczak, Zbigniew Charzyński GIPS-BUD Ciechanów.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa