Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM w Czernicach Borowych mając na uwadze zapewnienie osobom z niedosłuchem oraz poruszającym się na wózkach inwalidzkich umożliwienie pełnego udziału w życiu religijnym i praktykach religijnych złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zakup dźwiękoszczelnego konfesjonału do kościoła w Czernicach Borowych.

Złożony wniosek uzyskał akceptację i przyznano dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 75 000,00 zł.

Umowa z PFRON została podpisana 5 grudnia 2023 r.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa