Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która nazywana jest Pięćdziesiątnicą. W tradycji ta uroczystość znana jest również jako Zielone Świątki w nawiązaniu do święta zbiorów z czasów Starego Przymierza, a także na pamiątkę dawnego zwyczaju ozdabiania domostw gałązkami brzozy, kwiatami piwonii i tatarakiem.
 2. W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy drugi dzień Zielonych Świątek, czyli święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce, w czasie Soboru Watykańskiego II.
 3. Dziś wznawiamy zwyczaj śpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w trzecią niedzielę miesiąca od maja do października przed Mszą Świętą o godz. 10:00.
 4. W naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, którą w czasie Mszy Świętej o godz. 12:00 przyjmie grupa 15. dzieci z klasy trzeciej.
 5. Słowa podziękowania dla Siostry Marty za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne dzieci do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz dla rodziców za przygotowanie kościoła i dar ołtarza w postaci pasa liturgicznego z wizerunkiem Świętego Michała Archanioła, który jest zakładany na każdy rodzaj ornatu do sprawowania Mszy Świętej. Serdeczne podziękowania dla Księdza Andrzeja za obecność i wspólną modlitwę, Pana Damiana Szafarza Nadzwyczajnego Komunii Świętej oraz ministrantów z Liturgicznej Służby Ołtarza, Pana Organisty Adriana, Pana Zakrystianina Adriana pełniącego obowiązki Pana Kościelnego i wszystkich, którzy przyczynili się do podniosłego przeżywania dzisiejszej uroczystości, szczególnie osobom dekorującym nasz prastary ponad 500-letni kościół. Dziękuję Rodzicom i Rodzicom Chrzestnym, Paniom Dyrektorkom Szkoły Podstawowej, nauczycielom, wychowawcom oraz Dyrekcji i społeczności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze Dzieci”, z nieobecnymi łącząc się duchowo. Dziękujemy za posługę foto-video.
 6. Dzieci komunijne uczestniczą w Białym Tygodniu, który będzie trwał do piątku 24 maja. Modlitwę rozpoczynamy o godzinie 16:00 udziałem w nabożeństwie majowym, a później wspólna Msza Święta.
 7. Niedziela Zesłania Ducha Świętego jest zakończeniem okresu wielkanocnego w liturgii Kościoła. Następna niedziela to uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy możliwość Komunii Świętej wielkanocnej w tym roku. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”. Tą słuszną przyczyną w naszych warunkach jest uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.
 8. Dzisiaj w naszym dekanacie parafia Święte Miejsce przeżywa odpust z okazji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Uroczysta Suma odpustowa o godz. 12:00.
 9. W sobotę najbliższą sobotę 25 maja po raz pierwszy odbędzie się w parafii Skierkowizna odpust ku czci Świętego Izydora Oracza – patrona rolników ze względu na tytuł kościoła, który jest nazywany drewnianą bazyliką Mazowsza i jest jedynym kościołem w diecezji, który nosi ten tytuł. Msza Święta odbędzie się o godz. 12:00, a później festyn na palcu przykościelnym, połączony z prezentacją sprzętu rolniczego. Do udziału w tych uroczystościach zaprasza Proboszcz Parafii – ks. Sławomir Wądołek, który jest jednocześnie dekanalnym duszpasterzem rolników oraz duszpasterz diecezjalny – ks. kan. Marek Dyga.
 10. W następną niedzielę o godz. 12:00 uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Sakrament pokuty dla dzieci, rodziców i bliskich w sobotę 25 maja o godz. 10:00, a w najbliższy czwartek 23 maja ok. godz. 17:15 zapraszam rodziców do pomocy w przygotowaniu kościoła do tej uroczystości.
 11. We wtorek 21 maja o godz. 15:00 spotkanie dla dzieci z klasy czwartej razem z rodzicami przed uroczystością Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
 12. Również w niedzielę za tydzień po Mszy Świętej o godz. 15:00 spotkanie dla grupy młodszej młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.
 13. Trwają nabożeństwa majowe, które w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 16:00, a w niedziele na zakończenie Mszy Świętej o godz. 15:00.
 14. W czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To święto zostało ustanowione w 2012 roku przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję papieża Benedykta XVI, aby w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański i głębiej przeżywać tajemnice wiary, które rozważamy w czasie Triduum Paschalnego.
 15. Piątek 24 maja, to wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI od 2007 roku jest to dzień poświęcony modlitwie Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. W tym dniu otoczmy więc szczególną modlitwą chrześcijan żyjących w Państwie Środka, którzy są prześladowani za wiarę w Boga.
 16. Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która w tym roku przypada 30 maja, dlatego zwracam się z prośbą o przygotowanie czterech ołtarzy zgodnie ze zwyczajem naszej parafii. Ołtarz na Boże Ciało z Czernic Borowych wykonują w tym roku mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego, Chełchowskiego, Kaczej, Okrężnej i Krótkiej. Mieszkańcy tych ulic przygotowują również wieniec dożynkowy na dożynki parafialne.
 17. Po uroczystości Bożego Ciała rozpoczynamy poświęcenia pól w poszczególnych miejscowościach naszej parafii według terminów ustalonych w czasie wizyty kolędowej.
 18. Zbliża się 27 maja i Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji w intencji nowej Rady Gminy oraz wszystkich pracowników naszego samorządu Gminy Czernice Borowe w najbliższy piątek 24 maja o godz. 9:00 zostanie odprawiona Msza Święta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem naszego patrona Świętego Stanisława Kostki.
 19. Wczoraj minęła 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino, w której poległo 923 żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. 18 maja 1944 roku plutonowy Emil Czech na wzgórzu zdobytym przez polskich żołnierzy odegrał Hejnał Mariacki. Na pamiątkę tych wydarzeń dzisiaj w Krakowie po hejnale z Wieży Mariackiej zostanie zagrany na trąbce motyw muzyczny słynnej piosenki pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”.
 20. Pieśń pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”, powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku. Autorem słów był Feliks Konarski (znany przed wojną śpiewak operetkowy i kompozytor piosenek), zainspirowany prowadzonymi w pobliżu walkami. Muzykę w kilka godzin skomponował Alfred Schütz ( kompozytor i dyrygent), również żołnierz 2. Korpusu Polskiego.
 21. STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA. Deklaracja „Dignitas infinita” o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
 22. Dziękuję p. Katarzynie i Jackowi Bartołd z Rodziną za ofiarę materialną na rzecz parafii, z której dofinansowany został nowy projektor do wyświetlania treści multimedialnych w naszym kościele.
 23. Za nami ogólnopolska Noc Muzeów, ale również można przeżyć Dzień Muzeów, odwiedzając na piętrze dzwonnicy przykościelnej naszą skromną Izbę Pamięci.
 24. Msze Święte są odprawiane w niedziele o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 25. Za wstawiennictwem Pani Loretańskiej życzenia zdrowia i obfitości darów Ducha Świętego przekazujemy solenizantom i jubilatom nowego tygodnia. Wspieramy duchowo tegorocznych maturzystów. Pamiętamy w modlitwie o chorych, a zmarłych polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.
 26. W czwartek 16 maja po ciężkiej chorobie zmarł ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. Świętego Józef w Płocku. Odszedł do Pana w wieku 64 lat życia i w 39 roku kapłaństwa. Żałobna liturgia pogrzebu pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, zostanie odprawiona we wtorek 21 maja o godz. 11:00 w kościele parafii pw. Świętego Józefa w Płocku. Dzień wcześniej w poniedziałek o godz. 19:30, pod przewodnictwem Biskupa Romana Marcinkowskiego, odbędzie Msza Święta żałobna poprzedzona modlitwą różańcową. Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem zmarłego kapłana zostanie złożona w grobowcu Kapituły Kolegiackiej Świętego Michała na cmentarzu przy Al. Kobylińskiego w Płocku. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 27. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 • 21 maja (wtorek) – Święty Jan Nepomucen. Kapłan i męczennik z II polowy XIV w. Urodził się w miejscowości Pomuk w Czechach. Jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów. Jest także patronem chroniącym przed powodziami i wzburzonymi wodami, a także patronem mostów, przepraw, życia rodzinnego. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i zasiewy, zarówno przed powodzią, jak i suszą (wspomnienie dowolne).
 1. Pięćdziesiątnica dopełnia radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pamiętając o słowach „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, które stanowią przesłanie i motto Roku Duszpasterskiego Kościoła w Polsce. bądźmy wdzięczni Bogu za dar Eucharystii.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa