Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

40 tys. skarbonek „Jałmużny wielkopostnej 2012” jest już w parafiach diecezji płockiej. Na początku Wielkiego Postu katecheci w szkołach zachęcą uczniów, aby odkładali do nich oszczędności, które następnie zostaną przeznaczone na pomoc osobom starszym.

W tym roku diecezjalne Caritas w całym kraju otrzymały łącznie 1,1 mln skarbonek. Diecezja płocka, która otrzymała 40 tys. skarbonek, znalazła się w czołówce ogólnopolskiej. Poza parafiami katolickimi, w diecezji do akcji włączyły się także płockie parafie prawosławna i ewangelicko-augsburska.

Przekazane do parafii skarbonki z napisem „Jałmużna wielkopostna. Pomagamy starszym” będą rozdawane uczniom podczas wielkopostnych katechez, przeprowadzanych według specjalnego scenariusza. Zdaniem ks. Szczepana Bugaja, dyrektora płockiej Caritas, zachęcając dzieci do rezygnacji z przyjemności i odkładanie oszczędności, tym samym „wychowuje się je do dobroczynności i kształtuje postawę pomocy wobec osób starszych”.

W 2011 r. w ramach „Jałmużny wielkopostnej” w diecezji płockiej zebrano 60 tys. 200 zł. Zostały one przeznaczone na działalność statutową Caritas. W Wielkim Poście Caritas będzie także rozprowadzała paschaliki – wielkanocne świecie z logo Caritas.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa