Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Ogłoszenia Duszpasterskie 2024

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu, która ma charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny, a także kończy Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty, które rozpoczęły się w Środę Popielcową.
 2. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni, który pokonał wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć, abyśmy z Bożą pomocą również je przezwyciężali (por. Mk 1, 12-15).
 3. Za tydzień w drugą niedzielę Wielkiego Postu po każdej Mszy Świętej można będzie złożyć ofiarę do puszki w ramach niedzieli „Ad Gentes” (do narodów), czyli dnia modlitwy, postu i solidarności z polskimi misjonarzami oraz dziełem misyjnym Kościoła. Hasłem tego dnia są słowa: „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”.
 4. Również za tydzień w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 katecheza parafialna dla dzieci z klasy trzeciej i czwartej w ramach przygotowania do Pierwszej i Drugiej Komunii Świętej. Podczas tej Mszy Świętej wystąpi nasza schola pod opieką Pana Organisty i przy współpracy z rodzicami z pieśniami wielkopostnymi. Po Mszy Świętej o godz. 15:00 spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania, zarówno w tym roku, jak też w roku przyszłym.
 5. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Mszy Świętej o godzinie 12:00. Droga Krzyżowa jest odprawiana w każdy piątek o godz. 16:00. W najbliższy piątek 23 lutego nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadzą Koła Żywego Różańca. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych.
 6. Komisja Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zachęca do podejmowania abstynencji od alkoholu w czasie Wielkiego Postu lub na dłuższy czas, którą można ofiarować w intencji ludzi uzależnionych. Tę decyzję można odnotować w Parafialnej Księdze Abstynencji, dostępnej w czasie Wielkiego Postu na ołtarzu ku czci Świętego Łukasza Ewangelisty.
 7. Caritas Polska rozpoczyna kolejną edycję akcji charytatywnej „Jałmużna Wielkopostna 2024”. Wśród dzieci i młodzieży, są rozprowadzane skarbonki, do których w czasie Wielkiego Postu można składać drobne kwoty zaoszczędzone na różnych wydatkach. Z pozyskanych pieniędzy finansowane są kosztowne operacje, leczenie i rehabilitacja chorych, szczególnie osób w podeszłym wieku oraz zakup sprzętu medycznego dla hospicjów prowadzonych przez Caritas. Można też wysłać SMS SENIOR na nr 72052 (koszt 2,46 zł).
 8. W naszej parafii mamy zwyczaj, że dzieci i młodzież przynoszą swoje skarbonki do kościoła w Wielką Sobotę, aby w czasie modlitwy przy Grobie Pańskim uczynić z nich konkretny znak miłości Boga i bliźniego. Skarbonki są dostępne w kościele i na lekcjach religii w szkole.
 9. W Środę Popielcową rozpoczęła się także ogólnopolska akcja sprzedaży baranków paschalnych, które od następnej niedzieli można będzie nabyć również w naszej parafii. Baranek paschalny symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Dochód ze sprzedaży baranków paschalnych jest przeznaczony na działalność Caritas Polska, a więc jest to również pewna forma jałmużny wielkopostnej.
 10. W Popowie k. Wyszkowa trwają rekolekcje wielkopostne z udziałem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, wśród których jest również p. Damian i p. Stanisław. Rekolekcje rozpoczęły się w piątek 16 lutego, a zakończą się dzisiaj. Podczas Mszy Świętej biskup Szymon Stułkowski wręczy nadzwyczajnym szafarzom upoważnienia do posługi na najbliższy rok. Łączymy się duchowo w modlitwie z Panem Damianem, Panem Stanisławem i pozostałymi szafarzami diecezji płockiej, których obecnie będzie 187.
 11. W czwartek 22 lutego będziemy wspominać 93. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego Świętej Siostrze Faustynie, które rozpoczęły się w Płocku. Program tegorocznych nabożeństw znajduje się na stronie naszej parafii.
 12. W rocznicę objawień po raz kolejny jest organizowana akcja „Zapal Światło Miłosierdzia” oraz pomódl się o pokój na świecie. Jesteśmy proszeni, aby tego dnia w godzinach 19:00-21:00 zapalić świece w oknach naszych domów, a w ciągu dnia przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.
 13. Również w czwartek 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. To święto jest wyrazem wdzięczności Rzymian za to, że Święty Piotr wyróżnił ich miasto. Jest także okazją dla wiernych Kościoła, aby okazać następcom Świętego Piotra pamięć i szacunek, ponieważ biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusowym, jaką miał Święty Piotr. My także w naszych modlitwach pamiętajmy tego dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele katolickim.
 14. Za miesiąc w niedzielę 17 marca br. planujemy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ksiądz Kazimierz Szydło CSMA (księża michalici). Będą to rekolekcje z nawiedzeniem figury Świętego Michała Archanioła z cudownej groty objawień na Gargano we Włoszech.  Ramowy program rekolekcji już znajduje się na stronie parafii, bardziej szczegółowy będzie podawany w kolejne niedziele.
 15. Dziękuję za przygotowanie okolicznościowej dekoracji kościoła, która może nam pomóc w wielkopostnym rachunku sumienia i refleksji nad swoim życiem ze względu na motyw kamieni różnej wielkości, które mogą być symboliką naszych grzechów i słabości. Leżąca stągiew, z której wypływają krew i woda, to symbol zdroju miłosierdzia Bożego.
 16. W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Płockiego z ubiegłej niedzieli o zorganizowanie zbiórki ofiar materialnych w ramach Dnia Solidarności z Ukrainą w Środę Popielcową przekażemy 400 zł. Dziękuję wszystkim składającym ofiarę.
 17. Jak co roku zwracam się z prośbą do mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej parafii, aby przeprowadzić zbiórkę ofiar pieniężnych na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczną dekorację kościoła. Bardzo proszę o pomoc Radę Duszpasterską i już teraz bardzo dziękuję za składane ofiary.
 18. W najbliższą sobotę 24 lutego o godz. 10:30 zapraszam do wspólnego sprzątania kościoła i dzwonnicy mieszkańców Nowych Czernic od strony Zembrzusa i Chrostowa oraz mieszkańców Jabłonowa i już dzisiaj dziękuję za okazaną pomoc w ramach ustalonej kolejności i parafialnego zwyczaju.
 19. Również w tę sobotę o godz. 11:00 w sali spotkań na plebanii odbędzie się odbiór strojów liturgicznych dla dzieci do Pierwszej Komunii zamówionych u pani krawcowej.
 20. PRZYPOMNIENIE KILKU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI I PRAC REMONTOWYCH Z UBIEGŁEGO ROKU ORAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI W BIEŻĄCYM ROKU. Wszystkie prowadzone prace są konsultowane z Radą Gospodarczą i podawane do wiadomości Parafian (prace na łące parafialnej w ramach dalszego przygotowania terenu do rekreacji i większych spotkań integracyjnych – altanka i kapliczka Św. Huberta nad stawem). Monitoring terenu łąki i cmentarza od strony wejść. Pod koniec listopada w ramach zadania „Odtworzenia stolarki drzwiowej kościoła” zostały wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne w 100 % z pozyskanych dotacji (koszt 83 9344,80 zł), parafia poniosła tylko koszt inspektora nadzoru i kierownika budowy. Na cmentarzu parafialnym dobiega końca renowacja historycznego nagrobka śp. Marianny Wasiłowskiej z roku 1872. Dzieki fundatorom zostały też kupione okazałe figurki do żłóbka i stojak z mikrofonem do ambonki w miejscu przewodniczenia.
 21. Przed nami dalsze poważne zadania związane z zabezpieczeniem murów kościoła przed postępującym zawilgoceniem i zagrzybieniem. W bieżącym roku w ramach dotacji gminy ze środków pochodzących z  Polskiego Ładu na zabytki będziemy realizowali projekt pod nazwą „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych”, który obejmuje  zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia kościoła, izolację przeciwwilgociową oraz remont i unowocześnienie opaski betonowej wokół kościoła) z naprawą fug w ścianie fundamentowej. Wartość inwestycji 420 000,00 zł, przy udziale wkładu własnego parafii 8400 zł. Wychodząc naprzeciw osobom z niedosłuchem i ogólną niepełnosprawnością, w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do PFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”,  na wykonanie i montaż konfesjonału dzwiękoszczelnego z pętlą indukcyjną. Wniosek uzyskał akceptację i otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł. Koszt takiego konfesjonału wynosi  75 000,00 zł (15 tys. parafia). Będzie to zamykany konfesjonał wykonany z drewna dębowego, a swoim stylem i wyglądem nawiązujący do barokowych ołtarzy bocznych.
 22. Planowana jest także renowacja dwóch żyrandoli w kościele oraz wykonanie trzeciego w tym samym stylu (koszt renowacji z wymianą łańcucha mocującego to 8-10 tys. zł). Żyrandole już są podniszczone zarówno wizualnie jak również zużyta jest elektryka poszczególnych punktów świetlnych). Na renowację dwóch żyrandoli są fundatorzy. Powraca kwestia wykonania remontu małego parkingu od strony plebanii, ponieważ obecny jest bardzo zniszczony. Na wykonanie remontu parkingu niestety nie otrzymamy żadnych dotacji, ponieważ ten fragment terenu  nie jest zabytkiem. Również konieczny będzie remont schodów głównych do plebanii i przynajmniej częściowa wymiana uszkodzonych betonowych chodników prowadzących do schodów od strony kancelarii i sali spotkań. Poza tym ogólna troska o cmentarz parafialny, w tym przede wszystkim częściowa  wymiana ogrodzenia z tyłu cmentarza i dokończenie brakującego fragmentu alejki.
 23. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 24. Pamiętajmy, że w Wielkim Poście obowiązuje ludzi wierzących czwarte przykazanie, dotyczące wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i organizowania oraz udziału w zabawach, szczególnie tych głośnych i hałaśliwych.
 25. Pamiętajmy też w modlitwie o solenizantach i jubilatach rozpoczynającego się tygodnia. Chorych otaczamy ufną modlitwą, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 26. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 • 23 lutego (piątek) – Święty Polikarp. Biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej. Zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa. Po sześćdziesięciu latach prowadzenia Kościoła w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie dowolne).
 1. Jezus odrzuca szatańskie pokusy idąc drogą cierpienia, krzyża i zbawczej miłości. Niech Bóg umocni nas w wielkopostnej pielgrzymce wiary oraz w naszych zmaganiach ze złem i pokusami tego świata.
 1. Szósta niedziela zwykła roku liturgicznego w odczytanym fragmencie Ewangelii ukazuje nam Chrystusa, który oczyścił trędowatego, przywrócił mu zdrowie i godność dziecka Bożego.
 2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, ustanowiony przez Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku ten tydzień nosi hasło „Trzeźwość polską racją stanu” i będzie trwał do soboty 17 lutego.
 3. Dzisiaj również przypada 32. Światowy Dzień Chorego, który ustanowił Święty Jan Paweł II 13 maja 1992 roku, na pamiątkę pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada w kalendarzu liturgicznym 11 lutego. Tematem tegorocznego Dnia Chorego jest tytuł orędzia papieża Franciszka z okazji Dnia Chorego, które będzie dostępne na stronie parafii: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam (Rdz 2, 18). Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”.
 4. Z okazji drugiej niedzieli miesiąca, w intencji chorych i cierpiących, modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 poprowadzi Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego.
 5. Środa 14 lutego, to Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post. Na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. Msze Święte w tym dniu zostaną odprawione o godzinie 10:00 i 16:00. Po południu do wspólnej modlitwy zapraszamy dzieci i młodzież. Ofiary na tacę z tego dnia zostaną przeznaczone na działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas. W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty i będą trwały do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.
 6. W Środę Popielcową obowiązuje wszystkich post ścisły (jakościowy i ilościowy), polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu spożywanych posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku (post jakościowy), natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Kościół jednak zachęca wszystkich wiernych do praktykowania postu jakościowego i ilościowego, niezależnie od wieku lub okoliczności. Wielki Post jest również tak zwanym „czasem zakazanym” dla zabaw i dyskotek oraz zachęca do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych.
 7. W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:00 będzie odprawiane nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a później Msza Święta. Parafialna Droga Krzyżowa ulicami Czernic Borowych zostanie odprawiona w środę Wielkiego Tygodnia (27 marca br.). Pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek poprowadzi Ksiądz Proboszcz, a później poszczególne grupy i wspólnoty, według kolejności podawanej w czasie niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich. Dzieci, które przygotowują się do uroczystości komunijnych oraz kandydaci do bierzmowania uczestniczą w każdym nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
 8. Gorzkie Żale będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Mszy Świętej o godzinie 12:00 przed Najświętszym Sakramentem, według poszczególnych trzech części. Postarajmy się licznie rozważać Mękę Pańską w tym nabożeństwie pasyjnym, które powstało w Polsce i swoim początkiem sięga XVIII wieku. Po raz pierwszy Gorzkie Żale były śpiewane w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
 9. Za udział w każdym z tych nabożeństw można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały nam odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” jako dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, a także brak przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
 10. W środę 14 lutego patronuje nam Święty Walenty Biskup Męczennik, który z wykształcenia był lekarzem. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Święty Walenty jest patronem zakochanych. Niech to będzie okazją do modlitwy i podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała.
 11. Ogólne podsumowanie wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. W tym roku kolęda trwała 22 dni, w czasie których zostały złożone 363. wizyty duszpasterskie. W 12. domach z różnych przyczyn nie było kolędy w tym roku, a w kilku domach nie ma kolędy od wielu lat. Wspólnot rodzinnych, małżeństw lub osób samotnych jest 402, a różnica z liczbą wizyt kolędowych wynika stąd, że kolęda w niektórych domach jest przyjmowana wspólnie. Wszystkich osób mieszkających na co dzień w parafii jest ok. 1232, a zameldowanych – 1378 (dane z 20 listopada 2023 roku), więc różnica wynosi mniej więcej 146 osób, które już nie mieszkają w poszczególnych miejscowościach parafii.
 12. Bardzo dziękuję za złożone ofiary w czasie kolędy, szczególnie na inwestycje i remonty, które zostały przeprowadzone i są planowane w bieżącym roku. Każda parafia jest zobowiązana do wpłaty 10% od całości kwoty zebranej z okazji kolędy na Fundusz Remontowo – Budowlany Diecezji Płockiej.
 13. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI WOJNY NA UKRAINIE PO DWÓCH LATACH OD INWAZJI ROSYJSKIEJ. Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z września 2023, od początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tys. osób cywilnych, z czego 14 tys. odniosło rany, 7 tys. poniosło śmierć, w tym ok. 500 dzieci. Zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym prawie 1 mln w Polsce. Od samego początku wojny Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz osób prywatnych – świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Liczba osób, która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła 570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90 tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Caritas pomaga rodzinom z dziećmi, angażując się w organizację kolonii letnich i obozów, wsparcia psychospołecznego w świetlicach oraz centrach dziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci. Ponad 70 tys. osób dorosłych i dzieci skorzystało ze wsparcia psychologicznego oraz różnego typu działań integracyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. W kursach języka polskiego wzięło udział ponad 10 tys. osób, a 14 tys. osób otrzymało pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W 2023 roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas oraz innych placówkach kościelnych. To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wojna trwa nadal, dlatego – mimo pewnego zmęczenia tym tematem – solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy, dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce, po każdej Mszy św. w Środę Popielcową 14 lutego br. Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na wsparcie osób najbardziej potrzebujących – seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom. Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci i modlitwie. Abp Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 14. Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia przekazujemy najlepsze życzenia. Chorych otaczamy modlitwą całego Kościoła, szczególnie przebywających w szpitalu, a zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Życzenia dobrej i spokojnej niedzieli oraz ostatnich dni karnawałowej radości dla wszystkich parafian i naszych gości.
 15. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 14 lutego (środa) – Święty Cyryl (827-869), mnich i Święty Metody (815-885), biskup. Patroni Europy oraz misjonarze Księstwa Wielkomorawskiego i Rusi Kijowskiej (święto).
 • 14 lutego (środa) – Święty Walenty Biskup Męczennik, nazywany również Walentym z Rzymu lub z Terni. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Jest patronem zakochanych (wspomnienie dowolne).
 1. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus spotyka trędowatego, który prosi Go o uzdrowienie. „Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: »Chcę, bądź oczyszczony«” (por. Mk 1, 40-45). Odpowiedź jest pełna czułości i zdecydowania. Rozpoczynając Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i przeżywając dziś Światowy Dzień Chorego, prośmy, aby Bóg w swoim błogosławieństwie uzdolnił nas do przychodzenia z pomocą wszystkim chorym, cierpiącym, uzależnionym i zniewolonym.
 1. Piąta niedziela w roku liturgicznym gromadzi nas przy stole Eucharystii, która pogłębia naszą jedność z Bogiem. Liczne uzdrowienia, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii według Świętego Marka, potwierdzają bliskość Królestwa Bożego.
 2. Dzisiejsza niedziela jest również pierwszą niedzielą miesiąca. Podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i dziękczynienie za tegoroczną kolędę.
 3. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca, modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godz. 10:00, poprowadzi Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego.
 4. Czwartek 8 lutego to wspomnienie Świętej Józefiny Bakhity, sudańskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich (kanosjanek). Z inicjatywy papieża Franciszka w tym dniu obchodzimy X Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.
 5. W ubiegły czwartek 1 lutego zakończyła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwe przyjęcie i okazywaną pomoc w kolędowaniu, a także za złożone ofiary materialne, na rzecz naszej parafii oraz na kolędę.
 6. Sprawozdanie z kolędy oraz z sytuacji finansowej z ubiegłego roku, zostanie przedstawione w niedzielę za tydzień.
 7. Na zakony klauzurowe w Polsce z okazji święta Ofiarowania Pańskiego w ramach ofiar na tacę nasza parafia przekaże 700 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 8. Słowa wdzięczności za współpracę dla druhen i druhów z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji wczorajszego podsumowania pełnionej służby w minionym roku podczas Zebrania Walnego. Za wstawiennictwem Świętego Floriana życzymy błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Czernickiej na bieżący rok odpowiedzialnej i trudnej służby w trosce o nasze dobro, zdrowie i życie w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. W niedzielę 30 czerwca br. został zaplanowany jubileusz 100. rocznicy założenia OSP Czernice Borowe. Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 12:00.
 9. Dziękuję za dyplom, który parafia otrzymała od Sołectwa Czernice Borowe, jako wyraz uznania za świąteczną dekorację otoczenia kościoła i posesji plebanii.
 10. Dziękuję mieszkańcom Czernic Borowych z ulicy Długiej i Bagiennej oraz wszystkim osobom wspomagającym za pomoc w sprzątaniu kościoła oraz demontażu świątecznej dekoracji w dniu wczorajszym. Dziękuję za jakiekolwiek dobro duchowe lub materialne wobec naszego kościoła i naszej parafii.
 11. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 12. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Pamiętamy o wszystkich chorych, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 5 lutego (poniedziałek) – Święta Agata. Dziewica i męczennica z czasów cesarza Decjusza. Jest patronką Sycylii we Włoszech. Jej imię oznacza „dobra”. Wstawiennictwu Świętej Agaty przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.
 • 6 lutego (wtorek) – Święty Paweł Miki i 25. Towarzyszy. Męczennicy japońscy z XVI wieku, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.
 • 10 lutego (sobota) – Święta Scholastyka (†542), dziewica. Była siostrą Świętego Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy. Według reguły benedyktyńskiej założyła zakon żeński i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
 1. Boże błogosławieństwo niech umacnia naszą wiarę i jedność z Kościołem Chrystusowym, w którym uczestniczymy.
 1. Czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym jest ostatnią niedzielą pierwszego miesiąca Nowego Roku. W dzisiejszej Ewangelii według Świętego Marka usłyszymy o egzorcyzmie dokonanym przez Jezusa i autorytecie Jego słowa, bo tylko Chrystus może uwolnić człowieka spod wpływu zła i poddać go panowaniu swojej miłości.
 2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 71. Światowy Dzień Trędowatych, który jest szczególną okazją, aby pomodlić się za cierpiących na tę straszną chorobę oraz za tych, którzy im przychodzą z pomocą. Na świecie jest ok. 200 tys. ludzi chorych na trąd, którymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Hasłem tego dnia są słowa z Ewangelii według Świętego Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (por. Łk 6,36).
 3. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 i 12:00 będzie obecny wśród nas zespół muzyczny z Przasnysza o nazwie „Pseudonim” z kolędami również własnego autorstwa i we własnej aranżacji. Zespół w składzie: Anna Nachtygal (wokal), Janusz Nachtygal (instrumenty klawiszowe, wokal), Krzysztof Gajewski – gitara basowa, Paweł Olszewski – perkusja. Zapraszamy więc na „Kolędy z Pseudonimem”, szczególnie  dzieci z klasy trzeciej i czwartej w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego oraz młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Będzie forma katechezy parafialnej w ostatnią niedzielę stycznia na zakończenie ferii zimowych.
 4. W piątek 2 lutego przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Z ustanowienia Świętego Jana Pawła II, będzie to również 28. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
 5. Msze Święte w naszym kościele z obrzędem błogosławieństwa gromnic o godzinie 10:00 i 16:30 (transmisja on-line). Po południu do wspólnej modlitwy szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. W czasie Mszy Świętych zostanie odczytany List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – biskupa Jacka Kicińskiego CMF. Ofiary na tacę będą przeznaczone na potrzeby klasztorów klauzurowych, których mieszkańcy modlą się w intencjach Kościoła i świata, a więc także za nas i naszą parafię.
 6. Przed zbliżającym się świętem Matki Bożej Gromnicznej w zakrystii można nabyć woskowe świece gromnice razem z okapnikiem w cenie 15 zł.
 7. W święto Matki Bożej Gromnicznej przypada również doroczny odpust w parafii Węgra z uroczystą Sumą o godz. 12:00.
 8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek koronką do Miłosierdzia Bożego dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosimy o nowe powołania do pracy w Winnicy Pańskiej, przede wszystkim z naszej wspólnoty parafialnej i wytrwałość w powołaniach, które już są.
 9. W piątek chcemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Koła Żywego Różańca poprowadzą modlitwę różańcową w intencji zakonów klauzurowych, szczególnie nam bliskich Sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu.
 10. W pierwszą sobotę Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 10:00. Od godziny 9:30 modlitwa różańcowa prowadzona przez Koła Żywego Różańca.
 11. Niedziela za tydzień to pierwsza w miesiącu. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i dziękczynienie za tegoroczną kolędę.
 12. Wspólne sprzątanie kościoła i dzwonnicy razem z mieszkańcami Czernic Borowych z ulicy Długiej i Bagiennej w ramach ustalonej kolejności planujemy w sobotę 3 lutego ok. 10:30. Prace porządkowe zostaną połączone z rozbiórką dekoracji świątecznej.
 13. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 14. PROGRAM KOLĘDY W TYM TYGODNIU:
 • Poniedziałek (29 stycznia) – Czernice Borowe; ul. Sadowa, ul. Dolna i ul. Jasna, godz. 9:30.
 • Wtorek (30 stycznia) – Czernice Borowe; ul. Okrężna i ul. Kościelna, godz. 9:30.
 • Środa (31 stycznia) – Czernice Borowe; ul. Kacza, godz. 14:00.
 • Czwartek (1 lutego) – Czernice Borowe; Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Krótka, ul. Chełchowskiego (początek), godz. 14:00 (zakończenie tegorocznej kolędy).
 1. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwość i okazywaną pomoc oraz ofiary materialne złożone w ubiegłym tygodniu na rzecz naszej parafii oraz na kolędę. Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość zaproszenia i umówienia spotkania kolędowego poza zaplanowanym terminem. W niedziele za tydzień o godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza Święta w dziękczynieniu za tegoroczną kolędę.
 2. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 28 stycznia (niedziela) – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274). Dominikanin i doktor Kościoła, myśliciel i poeta. Jeden z najwybitniejszych filozofów oraz teologów w dziejach kultury europejskiej, o którym powiedziano, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”.
 • 31 stycznia (środa) – Święty Jan Bosko (1815-1888). Wielki pedagog i apostoł młodzieży, założyciel Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych.
 • 3 lutego (sobota) – Święty Błażej, biskup Sebasty w Armenii i męczennik z IV wieku. Jest patronem ludzi chorych na gardło (wspomnienie dowolne).
 1. Kończą się ferie zimowe, m.in. w województwie mazowieckim. Dzieciom i młodzieży, nauczycielom i wychowawcom oraz pracownikom oświaty, życzymy dużo wytrwałości w drugim semestrze roku szkolnego.
 2. Jubilatom i solenizantom składamy serdeczne życzenia. Chorych otaczamy naszą modlitwą, a wszystkich zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
  „Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień” – napisał Święty Paweł w 1 Liście do Koryntian (por. 1 Kor 7, 32-35). Przyjmując dar błogosławieństwa, również i my życzymy sobie spokojnego życia. Wyjdźmy z naszej świątyni umocnieni wielkimi darami, aby z miłością okazywać świadectwo wierności naszemu powołaniu. Bądźmy też wiarygodnymi prorokami Boga w codzienności współczesnego świata.
 1. Dzisiaj trzecia niedziela zwykła, która z inicjatywy papieża Franciszka w Kościele Powszechnym jest obchodzona jako V Niedziela Słowa Bożego. Podczas każdej Mszy Świętej odbywa się symboliczna intronizacja księgi Pisma Świętego w formie uroczystego przeniesienia Ewangeliarza.
 2. W czwartek 25 stycznia przypada święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. Jest to także dzień zakończenia Tygodnia Ekumenicznego, który przeżywamy w tym roku pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii według Świętego Łukasza: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (por. Łk 10,27).
 3. Po zakończeniu Tygodnia Ekumenicznego w piątek 26 stycznia obchodzimy XXIV Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce, nazywany również Dniem Dialogu z Islamem. Tegoroczne hasło brzmi:Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni”.
 4. W następną niedzielę 28 stycznia podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 i 12:00 będzie obecny wśród nas zespół muzyczny z Przasnysza o nazwie „Pseudonim” z kolędami również własnego autorstwa i we własnej aranżacji. Zapraszamy więc na „Kolędy z Pseudonimem”, szczególnie dzieci z klasy trzeciej i czwartej w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego oraz młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Będzie to pewna forma katechezy parafialnej w ostatnią niedzielę stycznia na zakończenie ferii zimowych.
 5. Wspólne sprzątanie kościoła i dzwonnicy razem z mieszkańcami Czernic Borowych z ulicy Długiej i Bagiennej w ramach ustalonej kolejności planujemy w sobotę 3 lutego ok. 10:30 razem z rozbiórką dekoracji świątecznej.
 6. Pomimo zimowej aury zachęcam do porządków na grobach swoich bliskich, ponieważ wiejący wiatr spowodował destrukcję w postaci potłuczonych zniczy i rozrzuconych wieńców i wiązanek.
 7. Przed zbliżającym się świętem Matki Bożej Gromnicznej w zakrystii można nabyć woskowe świece gromnice razem z okapnikiem w cenie 15 zł.
 8. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 9. PROGRAM KOLĘDY W TYM TYGODNIU:
 • Poniedziałek (22 stycznia) – Chojnowo Wieś (od p. Piotrowskich), godz. 9:30.
 • Wtorek (23 stycznia) – Chojnowo Osiedle, godz. 9:30.
 • Środa (24 stycznia) – Chojnowo Kolonia i Chojnówka, godz. 9:30.
 • Czwartek (25 stycznia) – Czernice Borowe: ul. Długa (od końca do nr posesji 29) , godz. 9:30.
 • Piątek (26 stycznia) – Czernice Borowe: ul. Długa (od nr 1) i ul. Bagienna, godz. 9:30.
 • Sobota (27 stycznia) – Czernice Borowe: ul. Wyspiańskiego i ul. Chełchowskiego (część II), 9:00.
 • Poniedziałek (29 stycznia) – Czernice Borowe: ul. Sadowa, ul. Dolna i ul. Jasna, godz. 9:30.
 1. Ponownie zwracam się z prośbą o pojazd z miejscowości, gdzie będzie zaplanowana kolęda. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwość i okazywaną pomoc oraz za ofiary materialne składane na cele parafialne oraz na kolędę.
 2. SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO Z DNIA 17 STYCZNIA BR. Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie! W liście skierowanym do Was na początku Adwentu poinformowałem, że ofiary złożone na tacę w kościołach naszej diecezji w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku, będą przeznaczone na prace przy budowie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, wznoszonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zbliżamy się do 100-lecia objawienia Pana Jezusa Siostrze Faustynie Kowalskiej, w którym usłyszała Ona, że ma wymalować obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Ten wizerunek, który Siostra Faustyna ujrzała w Płocku jest dzisiaj znany i czczony na całym świecie. Do tego miejsca przybywają pielgrzymi z wszystkich stron kuli ziemskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że wybrał Płock, by światu objawić swoje Miłosierdzie. Wyrazem tej wdzięczności niech staną się nasze hojne ofiary złożone na tacę, dzięki którym będzie możliwa kontynuacja budowy sanktuarium. Proszę abyście w miarę możliwości włączyli się w to piękne dzieło, które pozostanie świadkiem obecności Miłosiernego Boga na naszej mazowieckiej ziemi. Wdzięczny za Waszą duchową i materialną troskę o wspólnotę Kościoła modlę się za Was i wypraszam Boże błogosławieństwo! Bp Szymon Stułkowski, Biskup Płocki.
 3. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci, a jutro świętujemy Dzień Dziadka. Pamiętajmy w szczególny sposób o naszych Drogich Babciach i Dziadkach, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Domu Ojca.
 4. Jutro przypada 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku w Warszawie. Było największym i najdłuższym powstaniem przeciw rosyjskiemu zaborcy, trwało bowiem prawie dwa lata. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich poległych i zamordowanych.
 5. W środę będziemy przeżywać 7. rocznicę tragicznej śmierci Helenki Kmieć zamordowanej w wieku 26 lat w Boliwii na misjach 24 stycznia 2017 roku. Obecnie trwa rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, ponieważ dzieją się cuda przez jej męczeńskie wstawiennictwo.
 6. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 roku uchwaliło dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ponieważ jest to data wyzwolenia hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. W najbliższą sobotę przypada 79 lat od tego wydarzenia.
 7. Dzieciom i młodzieży życzymy, aby trwający czas ferii zimowych był przyjemny, spokojny i bezpieczny. Pozdrawiamy również wypoczywających w naszej wspólnocie parafialnej. Dobrej i ciepłej, zimowej niedzieli dla wszystkich parafian i naszych gości.
 8. Solenizantom i jubilatom kolejnych dni nowego tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich chorych, szczególnie przebywających w szpitalach, a naszych bliskich zmarłych powierzamy miłosierdziu Bożemu.
 9. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 21 stycznia (niedziela) – Święta Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako dwunastoletnia dziewczynka poniosła śmierć za wiarę w Chrystusa około 305 roku. Opiewana w hymnach i traktatach Świętego Ambrożego jako gotowa i dojrzała do męki oraz do zwycięstwa. Jest patronką dzieci, panien i ogrodników.
 • 24 stycznia (środa) – Święty Franciszek Salezy (1567-1622). Biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.
 • 26 stycznia (piątek) – Święci Tymoteusz i Tytus. Biskupi i uczniowie świętego Pawła Apostoła, do których skierował on listy zwane „pasterskimi” z napomnieniami dla pasterzy i wiernych.
 • 27 stycznia (sobota) – Błogosławiony Jerzy Matulewicz (1871-1927). Biskup wileński i odnowiciel zgromadzenia Marianów, którego życiowym mottem były słowa: „We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym” (wspomnienie dowolne).
 1. Słowo i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech nas prowadzi w czasie trwającej kolędy i zimowego miesiąca stycznia oraz kolejnych miesięcy Nowego Roku.
 1. Dzisiaj druga niedziela zwykła w roku liturgicznym. Słowo Boże, a szczególnie Ewangelia według Świętego Jana opowiada o Jezusie – Baranku Bożym, którego rozpoznał Jan Chrzciciel.
 1. Z okazji drugiej niedzieli miesiąca modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godz. 10:00 poprowadzi Koło Żywego Różańca z Chojnowa.
 1. W środę 17 stycznia będzie obchodzony 27. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, a organizowany jest w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne obchody noszą hasło: „SZALOM / Pokój – Dar Boga”. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.
 2. W czwartek 18 stycznia w Kościele w Polsce rozpoczniemy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii według Świętego Łukasza: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (por. Łk 10,27).
 1. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 1. PROGRAM KOLĘDY W TYM TYGODNIU:
 • Poniedziałek (15 stycznia) – Zembrzus Wielki, godz. 9:30.
 • Wtorek (16 stycznia) – Nowe Czernice od strony Chrostowa i Zembrzusa oraz Jabłonowo, godz. 9:30.
 • Środa (17 stycznia) – Nowe Czernice od strony Węgry, godz. 14:00.
 • Czwartek (19 stycznia) – Nowe Czernice od strony Chojnowa, godz.9:30.
 • Piątek (19 stycznia) – Żebry, godz. 9:30.
 • Sobota (20 stycznia) – Chojnowo Nowa Ulica, godz. 9:30.
 • Poniedziałek (22 stycznia) – Chojnowo Wieś, godz. 9:30.
 1. Zwracam się z prośbą o pojazd z miejscowości, gdzie będzie zaplanowana kolęda. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, życzliwość i okazywaną pomoc oraz za ofiary materialne składane na cele parafialne oraz na kolędę.
 2. Miło mi poinformować, że nasza szopka betlejemska w kościele zajęła drugie miejsce w I Diecezjalnym Konkursie Parafialnych Szopek Bożonarodzeniowych pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” w Roku Jubileuszowym 800-lecia wybudowania szopki w Greccio przez Św. Franciszka z Asyżu.
 3. Dzieciom, młodzieży oraz wszystkim rozpoczynającym czas ferii zimowych, życzymy bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku. Pozdrawiamy również wypoczywających w naszej wspólnocie parafialnej. Dobrej i spokojnej, zimowej niedzieli dla wszystkich parafian i naszych gości.
 4. Prosimy w modlitwie o dar zdrowia i potrzebne łaski dla solenizantów i jubilatów nowego tygodnia. Pamiętamy o chorych, szczególnie przebywających w szpitalu, a naszych bliskich zmarłych powierzamy miłosierdziu Bożemu.
 5. W ubiegłym tygodniu zmarł śp. Marek Skowroński, brat Siostry Marty – naszej katechetki i nauczycielki religii w szkole podstawowej. Wieloletni organista w rodzinnej parafii Zielona, gdzie w piątek 12 stycznia została odprawiona żałobna liturgia pogrzebu.
 6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 17 stycznia (środa) – Święty Antoni, opat. Żył na przełomie III i IV wieku. Jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu ascetycznej doskonałości chrześcijańskiej.
 • 19 stycznia (piątek) – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Biskup przemyski, który z wielką gorliwością i troską realizował program podniesienia wiedzy, wiary i ducha wśród wiernych i duchowieństwa swojej diecezji. Założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W tym roku mija 100 lat od jego urodzenia.
 1. Święty Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii wskazuje na Jezusa mówiąc: „Oto Baranek Boży” (por. J 1, 35-42). Pośród chaosu, który panuje wokół nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować trwały pokój i niezmierzoną radość. Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam podążać drogą wiary, że Bóg przyszedł do nas i pozostał z nami w codzienności naszego życia.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa