Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej
2 marca 2021 - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 28.02.2021 Druga niedziela Wielkiego Postu jes ... +++ 2 marca 2021 - Intencje Mszy Świętych 01.03.2021 – 07.01.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 1 marca 2021 - 18. rocznica urodzin Anny Zembrzuskiej 21.02.2021 +++ 1 marca 2021 - 18. rocznica urodzin Adriana Stępień 28.02.2021 +++ 27 lutego 2021 - Żyjmy Eucharystią – Niedziela „Ad Gentes” – 28.02.2021 +++ 27 lutego 2021 - Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy +++ 23 lutego 2021 - „Jezus wybrał Płock”: 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Świat potrzebuje miłosierdzia Bo ... +++ 23 lutego 2021 - 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 14-20.02.2021 +++ 23 lutego 2021 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 21.02.2021 Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkieg ... +++ 22 lutego 2021 - List papieża Franciszka z okazji 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego Ojciec Święty uczestniczy w płoc ... +++ webdesign

Płock – Rostkowo – Przasnysz
18-19 września 2020 r.

1. W dniach 18-19 września 2020 r. Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA organizują diecezjalne obchody uroczystości św. Stanisława Kostki pod hasłem „Chleb i Wino”. Aktualny stan prawny, wytyczne sanitarne oraz zdrowy rozsądek sugerują, aby pielgrzymowanie do miejsc kultu związanych ze św. Stanisławem Kostką ograniczyć wyłącznie do młodzieży.
2. Wieczorem 18 września zapraszamy młodzież, która formuje się we wspólnotach młodzieżowych: KSM, Laboratorium Wiary, Liturgicznej Służba Ołtarza, Ruchu Światło-Życie, Wojsku Gedeona, Stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, ZHR, członków Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej itp. do Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego STUDNIA w Płocku, ul. Górna 1A, na rozważanie Słowa Bożego i adorację Najświętszego Sakramentu (młodzież z poszczególnych wspólnot zgłaszają asystencji kościelni do MCEW „Studnia” do 14 września). Wspólne uwielbienie poprowadzi zespół „Owca”. Spotkanie ma charakter otwarty dla młodzieży z Płocka i okolic.
3. Dnia 19 września odbędą się centralne uroczości w Rostkowie i Przasnyszu. Zapraszamy do udziału:
a. przedstawicieli młodzieży z każdego dekanatu – Dekanalny Duszpasterz Młodzieży zobowiązany jest przywieźć ze sobą minimum 3 pełnoletnich przedstawicieli dekanatu. Jeśli duszpasterz zdecyduje się przywieźć ze sobą osoby nieletnie, wówczas należy zachować „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Diecezji Płockiej”;
b. przedstawicieli służby liturgicznej z każdego dekanatu (ministranci / lektorzy) – Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej zobowiązany jest przywieźć ze sobą minimum 3 pełnoletnich przedstawicieli dekanatu. Jeśli duszpasterz zdecyduje się przywieźć ze sobą osoby nieletnie, wówczas należy zachować „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Diecezji Płockiej”.
c. młodzież z dekanatu przasnyskiego rozpoczynającą przygotowanie do sakramentu bierzmowania (młodzież z poszczególnych parafii dekanatu prosimy zgłaszać do Wydziału Duszpasterskiego do 14 września).
d. Młodzież formującą się w ruchach i wspólnotach religijnych, która wraz z księżmi asystentami uczestniczyła w spotkaniu w płockiej „Studni”;
e. Młodzież z diecezji wraz z duszpasterzami i katechetami (zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego do 14 września).
4. Dnia 19 września spotkamy się w Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie, aby po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie przy relikwiach udać się w pieszej pielgrzymce do kościoła parafii św. Wojciecha w Przasnyszu, w którym św. Stanisław został ochrzczony. Będziemy uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.
5. Całość wydarzenia będzie transmitowana na fanpage’u i kanale youtube DDM „Studnia” oraz fanpage’u „Duszpasterski Płock”.

PROGRAM

Liturgiczna uroczystość św. Stanisława Kostki
18 września (MCEW „Studnia” Płock)

18:00 – kolacja
19:00 – słowo i adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
19:30-23.00 – uwielbienie (zespół „Owca”)

Diecezjalne uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki
38. pielgrzymka młodzieży do Rostkowa i Przasnysza
19 września (Rostkowo – Przasnysz)

10:00 – zawiązanie wspólnoty i modlitwa przy relikwiach św. Stanisława Kostki w Rostkowie
10:30 – piesza pielgrzymka z Rostkowa do Przasnysza
12:30 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego
14:00 – zakończenie spotkania

UWAGI ORGANIZACYJNE
• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.
• W dniu 2 września 2020 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1A odbędzie się spotkanie Księdza Biskupa z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.
• Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Rostkowie i Przasnyszu czuwać będzie Policja oraz dorośli wolontariusze.
• Należy przestrzegać wciąż aktualnego obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką przez wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego w zamkniętych obiektach sakralnych. Ponadto należy zachowywać dystans społeczny minimum 1,5 m.
• Każdy z uczestników otrzyma książeczkę pt. „Tajemnica Mszy Świętej… odkryj ją wreszcie”.
• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki, a następnie po modlitwie przy relikwiach św. Stanisława i zawiązaniu wspólnoty udaje się w grupach w pieszej pielgrzymce do Przasnysza.
• Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych kwot pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów wyłącznie w plastikowych opakowaniach.
• W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej. Policja ma prawo zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań organizatorów.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Krzysztof Ruciński
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Rok liturgiczny 2020/2021


Poczta www

Archiwa
Baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego