Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu, która ma charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny, a także kończy Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty, które rozpoczęły się w Środę Popielcową.
 2. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni, który pokonał wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć, abyśmy z Bożą pomocą również je przezwyciężali (por. Mk 1, 12-15).
 3. Za tydzień w drugą niedzielę Wielkiego Postu po każdej Mszy Świętej można będzie złożyć ofiarę do puszki w ramach niedzieli „Ad Gentes” (do narodów), czyli dnia modlitwy, postu i solidarności z polskimi misjonarzami oraz dziełem misyjnym Kościoła. Hasłem tego dnia są słowa: „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”.
 4. Również za tydzień w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 katecheza parafialna dla dzieci z klasy trzeciej i czwartej w ramach przygotowania do Pierwszej i Drugiej Komunii Świętej. Podczas tej Mszy Świętej wystąpi nasza schola pod opieką Pana Organisty i przy współpracy z rodzicami z pieśniami wielkopostnymi. Po Mszy Świętej o godz. 15:00 spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania, zarówno w tym roku, jak też w roku przyszłym.
 5. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu w czasie Mszy Świętej o godzinie 12:00. Droga Krzyżowa jest odprawiana w każdy piątek o godz. 16:00. W najbliższy piątek 23 lutego nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadzą Koła Żywego Różańca. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych.
 6. Komisja Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zachęca do podejmowania abstynencji od alkoholu w czasie Wielkiego Postu lub na dłuższy czas, którą można ofiarować w intencji ludzi uzależnionych. Tę decyzję można odnotować w Parafialnej Księdze Abstynencji, dostępnej w czasie Wielkiego Postu na ołtarzu ku czci Świętego Łukasza Ewangelisty.
 7. Caritas Polska rozpoczyna kolejną edycję akcji charytatywnej „Jałmużna Wielkopostna 2024”. Wśród dzieci i młodzieży, są rozprowadzane skarbonki, do których w czasie Wielkiego Postu można składać drobne kwoty zaoszczędzone na różnych wydatkach. Z pozyskanych pieniędzy finansowane są kosztowne operacje, leczenie i rehabilitacja chorych, szczególnie osób w podeszłym wieku oraz zakup sprzętu medycznego dla hospicjów prowadzonych przez Caritas. Można też wysłać SMS SENIOR na nr 72052 (koszt 2,46 zł).
 8. W naszej parafii mamy zwyczaj, że dzieci i młodzież przynoszą swoje skarbonki do kościoła w Wielką Sobotę, aby w czasie modlitwy przy Grobie Pańskim uczynić z nich konkretny znak miłości Boga i bliźniego. Skarbonki są dostępne w kościele i na lekcjach religii w szkole.
 9. W Środę Popielcową rozpoczęła się także ogólnopolska akcja sprzedaży baranków paschalnych, które od następnej niedzieli można będzie nabyć również w naszej parafii. Baranek paschalny symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Dochód ze sprzedaży baranków paschalnych jest przeznaczony na działalność Caritas Polska, a więc jest to również pewna forma jałmużny wielkopostnej.
 10. W Popowie k. Wyszkowa trwają rekolekcje wielkopostne z udziałem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, wśród których jest również p. Damian i p. Stanisław. Rekolekcje rozpoczęły się w piątek 16 lutego, a zakończą się dzisiaj. Podczas Mszy Świętej biskup Szymon Stułkowski wręczy nadzwyczajnym szafarzom upoważnienia do posługi na najbliższy rok. Łączymy się duchowo w modlitwie z Panem Damianem, Panem Stanisławem i pozostałymi szafarzami diecezji płockiej, których obecnie będzie 187.
 11. W czwartek 22 lutego będziemy wspominać 93. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego Świętej Siostrze Faustynie, które rozpoczęły się w Płocku. Program tegorocznych nabożeństw znajduje się na stronie naszej parafii.
 12. W rocznicę objawień po raz kolejny jest organizowana akcja „Zapal Światło Miłosierdzia” oraz pomódl się o pokój na świecie. Jesteśmy proszeni, aby tego dnia w godzinach 19:00-21:00 zapalić świece w oknach naszych domów, a w ciągu dnia przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.
 13. Również w czwartek 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. To święto jest wyrazem wdzięczności Rzymian za to, że Święty Piotr wyróżnił ich miasto. Jest także okazją dla wiernych Kościoła, aby okazać następcom Świętego Piotra pamięć i szacunek, ponieważ biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusowym, jaką miał Święty Piotr. My także w naszych modlitwach pamiętajmy tego dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele katolickim.
 14. Za miesiąc w niedzielę 17 marca br. planujemy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ksiądz Kazimierz Szydło CSMA (księża michalici). Będą to rekolekcje z nawiedzeniem figury Świętego Michała Archanioła z cudownej groty objawień na Gargano we Włoszech.  Ramowy program rekolekcji już znajduje się na stronie parafii, bardziej szczegółowy będzie podawany w kolejne niedziele.
 15. Dziękuję za przygotowanie okolicznościowej dekoracji kościoła, która może nam pomóc w wielkopostnym rachunku sumienia i refleksji nad swoim życiem ze względu na motyw kamieni różnej wielkości, które mogą być symboliką naszych grzechów i słabości. Leżąca stągiew, z której wypływają krew i woda, to symbol zdroju miłosierdzia Bożego.
 16. W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Płockiego z ubiegłej niedzieli o zorganizowanie zbiórki ofiar materialnych w ramach Dnia Solidarności z Ukrainą w Środę Popielcową przekażemy 400 zł. Dziękuję wszystkim składającym ofiarę.
 17. Jak co roku zwracam się z prośbą do mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej parafii, aby przeprowadzić zbiórkę ofiar pieniężnych na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczną dekorację kościoła. Bardzo proszę o pomoc Radę Duszpasterską i już teraz bardzo dziękuję za składane ofiary.
 18. W najbliższą sobotę 24 lutego o godz. 10:30 zapraszam do wspólnego sprzątania kościoła i dzwonnicy mieszkańców Nowych Czernic od strony Zembrzusa i Chrostowa oraz mieszkańców Jabłonowa i już dzisiaj dziękuję za okazaną pomoc w ramach ustalonej kolejności i parafialnego zwyczaju.
 19. Również w tę sobotę o godz. 11:00 w sali spotkań na plebanii odbędzie się odbiór strojów liturgicznych dla dzieci do Pierwszej Komunii zamówionych u pani krawcowej.
 20. PRZYPOMNIENIE KILKU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI I PRAC REMONTOWYCH Z UBIEGŁEGO ROKU ORAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI W BIEŻĄCYM ROKU. Wszystkie prowadzone prace są konsultowane z Radą Gospodarczą i podawane do wiadomości Parafian (prace na łące parafialnej w ramach dalszego przygotowania terenu do rekreacji i większych spotkań integracyjnych – altanka i kapliczka Św. Huberta nad stawem). Monitoring terenu łąki i cmentarza od strony wejść. Pod koniec listopada w ramach zadania „Odtworzenia stolarki drzwiowej kościoła” zostały wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne w 100 % z pozyskanych dotacji (koszt 83 9344,80 zł), parafia poniosła tylko koszt inspektora nadzoru i kierownika budowy. Na cmentarzu parafialnym dobiega końca renowacja historycznego nagrobka śp. Marianny Wasiłowskiej z roku 1872. Dzieki fundatorom zostały też kupione okazałe figurki do żłóbka i stojak z mikrofonem do ambonki w miejscu przewodniczenia.
 21. Przed nami dalsze poważne zadania związane z zabezpieczeniem murów kościoła przed postępującym zawilgoceniem i zagrzybieniem. W bieżącym roku w ramach dotacji gminy ze środków pochodzących z  Polskiego Ładu na zabytki będziemy realizowali projekt pod nazwą „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych”, który obejmuje  zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia kościoła, izolację przeciwwilgociową oraz remont i unowocześnienie opaski betonowej wokół kościoła) z naprawą fug w ścianie fundamentowej. Wartość inwestycji 420 000,00 zł, przy udziale wkładu własnego parafii 8400 zł. Wychodząc naprzeciw osobom z niedosłuchem i ogólną niepełnosprawnością, w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do PFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”,  na wykonanie i montaż konfesjonału dzwiękoszczelnego z pętlą indukcyjną. Wniosek uzyskał akceptację i otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł. Koszt takiego konfesjonału wynosi  75 000,00 zł (15 tys. parafia). Będzie to zamykany konfesjonał wykonany z drewna dębowego, a swoim stylem i wyglądem nawiązujący do barokowych ołtarzy bocznych.
 22. Planowana jest także renowacja dwóch żyrandoli w kościele oraz wykonanie trzeciego w tym samym stylu (koszt renowacji z wymianą łańcucha mocującego to 8-10 tys. zł). Żyrandole już są podniszczone zarówno wizualnie jak również zużyta jest elektryka poszczególnych punktów świetlnych). Na renowację dwóch żyrandoli są fundatorzy. Powraca kwestia wykonania remontu małego parkingu od strony plebanii, ponieważ obecny jest bardzo zniszczony. Na wykonanie remontu parkingu niestety nie otrzymamy żadnych dotacji, ponieważ ten fragment terenu  nie jest zabytkiem. Również konieczny będzie remont schodów głównych do plebanii i przynajmniej częściowa wymiana uszkodzonych betonowych chodników prowadzących do schodów od strony kancelarii i sali spotkań. Poza tym ogólna troska o cmentarz parafialny, w tym przede wszystkim częściowa  wymiana ogrodzenia z tyłu cmentarza i dokończenie brakującego fragmentu alejki.
 23. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 24. Pamiętajmy, że w Wielkim Poście obowiązuje ludzi wierzących czwarte przykazanie, dotyczące wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i organizowania oraz udziału w zabawach, szczególnie tych głośnych i hałaśliwych.
 25. Pamiętajmy też w modlitwie o solenizantach i jubilatach rozpoczynającego się tygodnia. Chorych otaczamy ufną modlitwą, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 26. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 • 23 lutego (piątek) – Święty Polikarp. Biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej. Zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa. Po sześćdziesięciu latach prowadzenia Kościoła w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie dowolne).
 1. Jezus odrzuca szatańskie pokusy idąc drogą cierpienia, krzyża i zbawczej miłości. Niech Bóg umocni nas w wielkopostnej pielgrzymce wiary oraz w naszych zmaganiach ze złem i pokusami tego świata.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa