Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Tegoroczna 33. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Cały Twój, Maryjo”. Hasło to jest nawiązaniem do postaci św. Jana Pawła II, którego kanonizację w tym roku przeżywaliśmy. Będziemy dziękować dobremu Bogu za dar Papieża Polaka, rozważając jego słowa kierowane do rodaków podczas Pielgrzymek do Polski.
 2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2014 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6.00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i Sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2014 r. w godzinach porannych (7.30 – 8.15).
 3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub pobranego ze strony internetowej pielgrzymki), zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach: 2, 4, 5 sierpnia br., w godz. 10-17. Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane Księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na Pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, że Pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
 4. Opłata pielgrzymkowa (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy) wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do lat 13 płacą 80, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (NW i OC), leki i środki medyczne, sanitariaty (toi-toi), funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb (opłaty samochodów, które wynajmujemy, Książeczki Pielgrzymka, identyfikatory pielgrzymkowe i inne materiały. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo zapłonu! Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
 5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymują specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień oraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni zachęcamy Pielgrzymów Duchowych do udziału w codziennej Mszy św. praz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
 6. Zespół Odpowiedzialnych za służby i Przewodnicy grup:
 • Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 • Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
 • Liturgia – ks. Paweł Szymański
 • Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 • Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
 • Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski, p. Mirosław Sitek
 • Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
 • Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
 • Służba Komunikacji Społecznej – ks. Jacek Wichorowski
 • Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
 • Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
 • Kantor Pielgrzymki – p. Patrycja Przybysławska

GRUPA I PRZEWODNIK:

 • Biało-czerwona – ks. Janusz Nawrocki (proboszcz w Słupi)
 • Biała – ks. Dariusz Malczyk (wikariusz w Sońsku)
 • Błękitna – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz w Modlinie Twierdzy)
 • Brązowa – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz w Zielonej Mławskiej)
 • Granatowa – ks. Marcin Sadowski (wikariusz w Płońsku, św. Michała)
 • Miedziana – ks. Grzegorz Zakrzewski (student KUL), ks. Piotr Smoliński (wikariusz w Mławie, Królowej Polski)
 • Pomarańczowa – ks. Grzegorz Radziszewski
 • Srebrna – ks. Kamil Krakowski (wikariusz w Pułtusku, św. Jana Pawła II)
 • Zielona – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)
 • Złota – ks. Radosław Dąbrowski (wikariusz w Przasnyszu, św. Wojciecha)
 • Żółta – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)

 1. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
 • biała – 26 parafii – Ciechanów Wsch. i Zach., Strzegowo.
 • biało-czerwona – 38 parafii – Płock Wsch., Płock-Zach., Bodzanów, Bielsk.
 • błękitna – 16 parafii – Nasielski, Zakroczym.
 • brązowa – 32 parafie – Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin.
 • granatowa – 33 parafie – Płońsk, Raciąż, Wyszogród.
 • miedziana – 14 parafii – Mława.
 • pomarańczowa – grupa salezjańska.
 • srebrna – 18 parafii – Pułtusk, Serock.
 • zielona – 27 parafii – Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo.
 • złota – 25 parafii – Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo.
 • żółta – 15 parafii – Gostynin, Gąbin.
 1. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa podczas Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31 lipca należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Pawła Szymańskiego (tel. 501 293 118) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
 2. Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
 3. Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na Karcie Uczestnictwa oraz w Książeczce Pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w Karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
 4. Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry) i leki, zwłaszcza osobiste! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
 5. Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronach internetowych parafii. Dobrą okazją ku temu będzie niedziela 29 czerwca, kiedy będzie odczytana zachęta Biskupa Płockiego do udziału w Pielgrzymce. Na ten dzień jest także przygotowane kazanie o pielgrzymce do wykorzystania w celach duszpasterskich. Prosimy także o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.

Płock, 2 czerwca 2014 r.

   Ks. Jacek Prusiński

Główny Przewodnik 33. Pieszej Pielgrzymki

         Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa