Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Czwarta niedziela wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna 51. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem „Powołania świadectwo prawdy”. Przeżywamy go we wspólnocie Kościoła w Polsce dziękując Bogu za dar świętości papieża Jana Pawła II i ufając w moc Jego orędownictwa.

2. W intencji nowych powołań w tym tygodniu możemy się modlić również podczas nabożeństw majowych, które są odprawiane codziennie o godz. 16:00, a w niedziele podczas Mszy Świętej o godz. 15:00.

3. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 10:00 spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży oraz wymiana tajemnic różańcowych, a modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 prowadziły Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych.

4. W następną niedzielę o godzinie 12:00 podczas Mszy Świętej za Parafian uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Sakrament pokuty dla dzieci, rodziców i bliskich w sobotę 17 maja o godz. 10:00, a w piątek 16 maja ok. godz. 17:15 zapraszamy rodziców do pomocy w przygotowaniu kościoła do tej uroczystości.

5. W poniedziałek 12 maja o godz. 14:30 spotkanie dla dzieci z klasy czwartej razem z rodzicami w ramach przygotowania do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

6. W sobotę 17 maja o godzinie 14:30 zapraszam na spotkanie do sali spotkań w budynku plebanii Radę Duszpasterską i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w celu omówienia różnych spraw duszpasterskich, m. in. przygotowań do III Pikniku Rodzinnego.

7. Biskup Płocki Piotr Libera oraz Proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie ks. kan. Jan Jóźwiak serdecznie zapraszają na Uroczystość Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII, która odbędzie się w kościele parafialnym Świętego Jana Pawła II w Ciechanowie, przy ul. M. Kolbego 39, w niedzielę 18 maja godz. 12:00, w dzień urodzin świętego Papieża Polaka. W tym dniu odbędzie się również II Międzyparafialny Koncert Pieśni Maryjnej, który rozpocznie się o godz. 19:00, również w kościele Świętego Jana Pawła II. Podczas koncertu wystąpi czternaście chórów i zespołów śpiewaczych z diecezji płockiej.

8. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania jubileuszu 90. rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych, który przeżywaliśmy w niedzielę 4 maja, a przede wszystkim dla autorów jubileuszowej książki i fundatorów odnowienia sztandaru jednostki ku czci św. Floriana z 1930 roku.

9. Ponieważ sztandar strażacki został odnowiony dzięki pomocy fundatorów, a także baldachim, który znajduje się w renowacji, ma swoich dobroczyńców, została podjęta decyzja, aby znaczną nadwyżkę finansową ze zbiórki ofiar na kwiaty do grobu pańskiego przeznaczyć na zakup potrzebnego nagłośnienia na procesje, nabożeństw i uroczystości które odbywają się poza kościołem. Zakupiono także specjalny stojak do drzewców baldachimu, które również zostaną odnowione. Trzeba będzie również wykonać specjalną szafę do przechowywania we właściwy sposób trzech sztandarów, które znajdują się w kościele. Obecnie w renowacji jest także sztandar rolników, który trzeba trochę odnowić, a przede wszystkim wykonać nowy drzewiec. Dziękuję za zainteresowanie stanem naszych paramentów procesyjnych, które będziemy się starali odnawiać miarę możliwości finansowych.

10. Sprawy inwestycyjne i remontowe. Obecnie trwają przygotowania do naprawy kamiennego ogrodzenia kościoła, która rozpocznie się w następnym tygodniu. Od dłuższego czasu przeprowadzane są formalności typu pozwolenie na budowę z konserwacji zabytków i starostwa powiatowego, a także uzgodnienia z uprawnionym archeologiem, który musi wykonać pewne czynności, jak również trzeba zatrudnić inspektora nadzoru i kierownika budowy. Jednocześnie trwa pozyskiwanie środków finansowych na wykonanie tego remontu, gdyż parafia nie ma takich środków materialnych w swoim budżecie, które są bardzo wysokie, dlatego dziękuję za każdą okazywaną pomoc, również ofiary składane na tacę. Dziękuję również przy tej okazji p. Wojciechowi Nosarzewskiemu z Żeber, który razem ze swoimi współpracownikami wykonał bezinteresownie potrzebną dokumentację techniczną.

11. We wtorek 13 maja wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 33. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie i całkowicie zawierzajmy Maryi nasze rodziny i nasze różne sprawy codziennego życia.

12. W środę 14 maja, w liturgii czcimy świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”.

13. W piątek 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli – kapłana i męczennika, który żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, dlatego jest nazywany „łowcą dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

14. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Szanowni Rolnicy. W roku 2014 już po raz jedenasty możecie się ubiegać o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych, dlatego też przypominam, że wnioski o przyznanie tych płatności można składać na jednym formularzu wniosku do dnia 15 maja 2014 r. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć je osobiście w biurach powiatowych Agencji. Złożenie wniosku po 15 maja, ale przed 09 czerwca 2014 r. skutkować będzie pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zachęcam zatem do terminowego składania wniosków do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z wyrazami szacunku, Prezes AR i MR – Andrzej Gross.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa