Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która łączy w sobie wymiar czci Matki Bożej, jak też wielkie wydarzenia z dziejów narodu polskiego. W osobie Maryi historia zbawienia łączy się z burzliwą historią naszej Ojczyzny.
 2. Początki tego święta sięgają czasów „potopu” szwedzkiego z 1656 roku, kiedy to król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Oficjalnie obchodzimy to święto od 1923 roku, choć zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XV trzy lata wcześniej. W 1969 roku papież Paweł VI na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego podniósł święto Matki Bożej Królowej Polski do rangi uroczystości.
 3. Dzisiejsza uroczystość to również 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warto pamiętać, że ta konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.), nowoczesną ustawą zasadniczą, którą uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecamy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę w tym trudnym czasie.
 4. Msze Święte będą odprawione o godzinie 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 z nabożeństwem majowym (transmisja on-line).
 5. Dzisiaj o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji maturzystów z naszej parafii. Będzie to modlitwa dziękczynna za pomyślne ukończenie szkoły średniej oraz prośba o światło Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych. Zapraszamy wszystkich maturzystów razem z rodzicami i bliskimi do wspólnej modlitwy.
 6. Dzisiaj również o godz. 12:00 zostanie odprawiona też Msza Święta w intencji naszej Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji wspomnienia Świętego Floriana oraz 98. rocznicy założenia. Druhny i druhów razem z bliskimi zapraszamy do wspólnej modlitwy i świętowania. Po Mszy Świętej przejście na cmentarz, podniesienie flagi państwowej na maszt, zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza i Pięciu Zamordowanych w Pomiechówku oraz modlitwa za zmarłych strażaków przy figurce Świętego Floriana, która w 2019 roku została ustawiona na końcu głównej alejki z okazji 95. rocznicy założenia OSP Czernice Borowe. Na zakończenie Mszy Świętej zostanie poświęcona stuła OSP, która została ufundowana przez Parafianina, który w ubiegłym roku obchodził 60. rocznicę urodzin.
 7. Z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Świętego Jana Pawła II niedziela w Kościele w Polsce ostatnia niedziela była Niedzielą Biblijną i rozpoczęła XIV Tydzień Biblijny. Mottem trwającego tygodnia są słowa z Ewangelii wg Świętego Łukasza: „Jezus stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam” (por. Łk 24,36).
 8. W niedzielę 8 maja przed Mszą Świętą o godz. 10:00 modlitwę różańcową poprowadzi Koło Żywego Różańca z Chojnowa, ponieważ będzie to druga niedziela miesiąca.
 9. Również w najbliższą niedzielę podczas wszystkich Mszy Świętych będzie obecny wśród nas ks. Emil Stolarczyk pochodzący z parafii Rostkowo i pełniący posługę proboszcza parafii pw. Świętego Ludwika w Krzywym Jeziorze na Ukrainie w Diecezji Odesko Symferopolskiej. Wygłosi okolicznościowe kazanie oraz będzie zbierał ofiary do puszki na rzecz swojej parafii, składającej się głównie z przesiedlonych Polaków, którzy z powodu trwającej wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Będzie to dla nas kolejna okazja, aby pomóc Ukrainie przeżywającą dramatyczną wojnę.
 10. W środę 4 maja o godz. 14:00 w kościele odbędzie się spotkanie dzieci z klasy trzeciej razem z Rodzicami przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej, która została zaplanowana w niedzielę 22 maja o godz. 12:00.
 11. Czwartek tego tygodnia to pierwszy w miesiącu. Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w połączeniu z nabożeństwem majowym. Również przed nami pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty od godziny 15:30 i podczas nabożeństwa majowego. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza Święta wotywna ku czci Niepokalanego Serca Maryi i nabożeństwo majowe. Modlitwa różańcowa rozpocznie się o godz. 9:30.
 12. W niedzielę 1 maja rozpoczęliśmy miesiąc poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwo ku czci Majowej Pani z „Litanią loretańską” codziennie o godz. 16:00, a w niedziele na zakończenie Mszy Świętej o godz. 15:00 (z małymi wyjątkami). Starajmy się uczestniczyć w nabożeństwie majowym przede wszystkim w kościele oraz módlmy się rodzinnie, a także z sąsiadami lub ze znajomymi.
 13. Miesiąc maj jest dobrą okazją do zatroskania o przydrożne kapliczki, figurki i krzyże, ponieważ są milczącym świadkiem historii naszych „małych ojczyzn” oraz świadectwem wiary naszych przodków, a często też pięknym wyrazem rzemiosła ludowego oraz zachętą do okazjonalnej modlitwy. Cieszy to, że przydrożne i przydomowe krzyże i kapliczki powstają również współcześnie.
 14. Dziękuję Panu Organiście Adrianowi za współpracę w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości oraz służbie liturgicznej i wszystkim, którzy się przyczynili do jej piękna i uświetnienia.
 15. Wczoraj 2 maja, z przedstawicielami naszej parafii, braliśmy udział w uroczystych Nieszporach ku czci Świętego Zygmunta w Bazylice Katedralnej w Płocku na zakończenie drogi synodalnej w diecezji płockiej, trwającego w Kościele Synodu. Dziękuję za wspólną modlitwę i podróż.
 16. Wszystkim parafianom i naszym gościom obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny oraz inne osobiste uroczystości składamy serdeczne życzenia. Przede wszystkim nasze życzenia kierujemy do dostojnej i sędziwej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych z okazji 98. rocznicy założenia. Do życzeń dołącza się kapelan diecezjalny ksiądz kanonik dr Andrzej Zakrzewski oraz kapelan powiatowy ojciec Wiesław Wiśniewski CP. Dzisiaj szczególnie pamiętamy o tegorocznych maturzystach z naszej parafii. Modlitwą otaczamy chorych, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 17. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 4 maja (środa) – Święty Florian. Rzymski żołnierz i męczennik z IV wieku, patron strażaków oraz hutników. Jego relikwie znajdują się w Krakowie.
 • 6 maja (piątek) – Święci Apostołowie Filip i Jakub. Filip do Jezusa przyprowadził Natanaela (Bartłomieja) i prosił Mistrza, by pokazał mu Ojca. Jakub, zwany Młodszym, to aktywny uczestnik tzw. Soboru Jerozolimskiego i przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, któremu przypisuje się autorstwo jednego z listów Pisma Świętego Nowego Testamentu (święto).
 1. Umocnieni sprawowaną Eucharystią idźmy tam, gdzie jesteśmy posłani. Trudne sytuacje codziennego życia polecajmy opiece Matki Najświętszej Królowej Polski razem ze Biskupami Męczennikami: Świętym Stanisławem i Świętym Wojciechem, a w tych dniach również ze Świętym Florianem patronem braci strażackiej. Pamiętajmy o pierwszych słowach Hymnu Narodowego, którym rozpoczynamy dziś sprawowanie każdej Mszy Świętej „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”. Możemy powtórzyć i dopowiedzieć za Świętym Janem Pawłem II „i kiedy trwamy z Maryją”.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa