Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Informacje ogólne

Za wiedzą Księdza Biskupa Piotra Libery, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Roku Świętego Stanisława Kostki przygotowuje Peregrynacja Obrazu i Relikwii naszego patrona. Celem peregrynacji jest modlitwa za dzieci i młodzież oraz o powołania kapłańskie za wstawiennictwem młodego Jezuity z Rostkowa. Mamy nadzieję, że modlitwa i obecność relikwii przyczynią się do ożywienia duszpasterstwa dzieci i młodzieży w naszych parafiach oraz zaowocują wzrostem świętych i mądrych powołań do kapłaństwa w naszej diecezji.

To duchowe wydarzenie rozpocznie się 6 kwietnia a zakończy 7 grudnia 2018. Rozpoczęcie peregrynacji w dekanacie, w parafii dziekańskiej, w piątek Mszą św. w intencji młodzieży o g. 18:00. Formularz Mszy św. z 18 września. Zakończenie peregrynacji relikwii w dekanacie (w parafii wicedziekańskiej) w piątek Mszą św. w intencji powołań przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki – godz. 16:00. Formularz Mszy św. o powołania kapłańskie. Proszę wykorzystać modlitewnik przygotowany przez Wydział Duszpasterski.

Proszę o zorganizowanie: a. nabożeństwa pokutnego dla dzieci i młodzieży ze spowiedzią, b. Mszy świętej z udziałem młodzieży i dzieci, c. czuwania modlitewne dla młodzieży w wybranych parafiach dekanatu, d. obecność relikwie w szkołach, e. katecheza i konkursy o św. Stanisławie.

Za organizację wydarzenia w dekanacie jest odpowiedzialny Dekanalny Duszpasterz Młodzieży we współpracy z Księdzem Dziekanem, Wicedziekanem i Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej.

Więcej informacji >>>

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa