Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Czcigodni Kapłani, Umiłowani Diecezjanie!
W przyszłą niedzielę 14 października rozpoczynamy Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI i zwołany przeze mnie XLIII Synod Diecezji Płockiej, którego hasłem są słowa „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.
Rok Wiary stanowił będzie poniekąd naturalne podłoże dla naszego Synodu. Intencją papieża jest, by kolejne miesiące tego Roku rozpaliły w nas łaskę wiary otrzymanej na chrzcie świętym oraz by ci, którzy oddalili się od Kościoła, ponownie odkryli jego piękno. Ufam również, że prace Synodu rozbudzą w naszej wspólnocie diecezjalnej entuzjazm wiary odziedziczonej po przodkach. Mam nadzieję, że pomogą w skutecznym krzewieniu nowej ewangelizacji, a także wskażą nowe drogi i rozwiązania dla duszpasterstwa.
Uroczyste otwarcie Synodu nastąpi w bazylice katedralnej w Płocku, w Godzinie Miłosierdzia. We Mszy św. inaugurującej będziemy prosić o błogosławieństwo Boże dla dzieła Synodu, a następnie w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się pierwsza Sesja Plenarna Synodu.
Gorąco Was wszystkich proszę o modlitwę za Synod. Szczególnie zwracam się z tą prośbą do zgromadzeń zakonnych. Proszę również chorych, by ofiarowali swoje cierpienia w intencji owocnego przeżycia Synodu.
Zalecam jednocześnie, by odmawiać w kościołach i kaplicach naszej Diecezji w każdą niedzielę, na sumie, specjalną „Modlitwę z Synod”. Wspierajcie to dzieło także poprzez włączanie się w prace Parafialnych Zespołów Synodalnych.
Powierzam więc Waszej serdecznej pamięci i modlitwom Rok Wiary i rozpoczynający się Synod. Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Tumskiego Wzgórza i moje pasterskie błogosławieństwo.

Płock, dnia 4 października 2012 r.
We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 7 października br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 4 października 2012 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa