Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W dniu 20 lutego 2016r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze odbyły się Zamyślenia Wielkopostne, w których udział wzięli druhowie strażacy z terenu powiatu przasnyskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył i kazanie wygłosił kapelan strażaków diecezji płockiej ks. Andrzej Zakrzewski. Na zaproszenie gminnego kapelana ks. Andrzeja Rutkowskiego w obchodach wzięli udział: ks. Michał Gaszczyński proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych, ks. Andrzej Gajewski proboszcz parafii pw. Św. Mateusza w Zielonej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu przasnyskiego wraz z pocztami sztandarowymi. Uroczystość uświetniła Parafialno – Strażacka Orkiestra Dęta z Zielonej.

Podczas kazania ks. Andrzej Zakrzewski podkreślił wyjątkowy charakter uroczystości, która ma inny wymiar niż spotkania z okazji jubileuszu, czy święcenia sztandaru. Zachęcił zebranych do stawania w pełni pokory przed Bogiem, który kocha każdego z nas. Ks. kapelan przytoczył postać Kmicica, znanego wszystkim z powieści pt. „Potop”, który przeszedł głęboką przemianę duchową człowieka. Z żołnierza i hulaki za sprawą sakramentu pokuty i komunii świętej stał się zupełnie innym człowiekiem. „Podobnych Kmiciców – rodaków, Polska miała i ma wielu, którzy potrzebowali i potrzebują nowego narodzenia…” – podkreślił w kazaniu ks. Andrzej Zakrzewski. Zwracając się do druhen i druhów ks. kapelan nadmienił, że ”trzeba nam co jakiś czas zatrzymać się i badać naszą postawę religijną, a w codziennym rachunku sumienia pytajmy się: Panie, czy jestem blisko Ciebie? Panie, czy podoba się Tobie moje codzienne życie? Panie, czy idę dobrą drogą? Panie, czy aby nie zawodzę?”.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Andrzej Zakrzewski zachęcił zebranych do udziału w tegorocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków w diecezji płockiej, która odbędzie się 30 kwietnia br. w Sanktuarium w Popowie Kościelnym pod opieką Matki Bożej Popowskiej.

Tekst: Monika Łukasiak

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa