Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W dniu 11 listopada 2016r. uroczystą Mszą Świętą w czernickim kościele rozpoczęły się obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości.

Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. prałat Tadeusz Niestępski.

„Biało-czerwony sztandar powiewa, a nad nim orzeł srebrzysty lśni. Tu moje miejsce na tej ziemi, gdzie słowo Polska wspaniale brzmi. Ziemio ojczysta, tyleś przeżyła, Byłaś ty mokra od krwi i łez -byłaś i jesteś dla mnie kochana, tu moje miejsce na ziemi jest.”- słowami poetki Cecylii Korban rozpoczął okolicznościowe kazanie ks. Michał Gaszczyński – Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych.

Najstarsze pokolenia wspominają swoje życie z bolesnymi przeżyciami ostatniej wojny. Młodsze pokolenia przypominają sobie lata zniewolenia powojennego i służbę obcej ideologii. Najmłodsze pokolenia z narodową historią kojarzą to, co zobaczą w telewizji lub usłyszą od dorosłych na temat naszego kraju. I nie zawsze są to komplementy. Wszystkich nas jednak łączy troska o ten wspólny dom, który ma na imię Polska, bo spotykamy się dzisiaj na Mszy Świętej w jej intencji. Cofamy się myślą do roku 1918, gdy po latach niewoli Polska odrodziła się jako niepodległe państwo. Cofamy się również do roku 1989, kiedy w pełnej wolności przestali nam przeszkadzać nasi sąsiedzi ze wschodu. Czy jednak w to miejsce nie zaczęliśmy przeszkadzać sobie sami we własnym domu? Jak rozumiemy wolność, którą otrzymaliśmy i jak ją przeżywamy? Czy jesteśmy wdzięczni za ten dar i czy wiemy komu go zawdzięczamy? Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć o naszych przodkach (rodzicach, dziadkach i pradziadkach), szczególnie teraz w listopadzie, gdy jeszcze płoną znicze, a chryzantemy nie straciły swoich kolorów, pomimo zimowej aury. Dużo pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową i ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to dziedzictwo duchowe i materialne, starając się tworzyć jeszcze lepszą przyszłość, dlatego nie można zatracić pamięci i tożsamości – mówił do zebranych ks. Michał Gaszczyński.

Na zakończenie Mszy Świętej uczniowie czernickiego Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” przedstawili montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym, pt. ”Biały Orzeł”.

Następnie zebrani przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odśpiewano Hymn Polski. W dalszej części Pani Marzena Kołakowska przedstawiła historię 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” i jego legendarnego przywódcy generała Stanisława Sosabowskiego, pod dowództwem którego w czasie kampanii wrześniowej żołnierze walczyli w rejonie Czernic Borowych. Głos zabrał Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy, który w swojej wypowiedzi podkreślił wagę Narodowego Święta Niepodległości. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie odnowionego Grobu Nieznanego Żołnierza. Aktu poświęcenia dokonał ks. prałat Tadeusz Niestępski. Po złożeniu wiązanek i kwiatów oraz zapaleniu zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza, grobie pomordowanych w Pomiechówku i grobie Stanisława Chełchowskiego minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów, którzy poświęcili swoje życie za wolność naszego kraju. Grupa Rekonstrukcyjna oddała salwę honorową. Na zakończenie głos zabrał Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Po uroczystości na cmentarzu w sali OSP Czernice Borowe na gości czekał skromny poczęstunek. Wieczornica w chojnowskim dworze zwieńczyła gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich z Krzysztofem Bieńkowskim Kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, władz gminy z Wojciechem Brzezińskim Wójtem Gminy Czernice Borowe i Jackiem Bartołd – Przewodniczącym Rady Gminy Czernice Borowe, Duchowieństwo: ks. prałat Tadeusz Niestępski, ks. kan. Adam Chmielewski– proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie, wicedziekan dekanatu przasnyskiego ks. Andrzej Rutkowski – proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, ks. Robert Oprawa – proboszcz Parafii pw. św. Macieja w Pawłowie Kościelnym, ks. Michał Gaszczyński – Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych, Kombatanci Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z prezesem Stanisławem Budnym, Służby mundurowe, grupy rekonstrukcyjne, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele urzędów, instytucji i zakładów pracy, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, harcerze i mieszkańcy gminy. Licznie zaprezentowały się poczty sztandarowe.

Tekst: Urząd Gminy Czernice Borowe

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa