Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej
23 lutego 2021 - „Jezus wybrał Płock”: 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Świat potrzebuje miłosierdzia Bo ... +++ 23 lutego 2021 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 21.02.2021 Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkieg ... +++ 22 lutego 2021 - List papieża Franciszka z okazji 90. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego Ojciec Święty uczestniczy w płoc ... +++ 22 lutego 2021 - Intencje Mszy Świętych 22.02.2021 – 28.02.2021 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 22 lutego 2021 - Wielkopostna dekoracja kościoła +++ 17 lutego 2021 - Wielki Post 2021 +++ 17 lutego 2021 - Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021 +++ 17 lutego 2021 - Przewodniczący Episkopatu apeluje o pogłębienie życia duchowego w Wielkim Poście APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI ... +++ 16 lutego 2021 - Zapowiedzi przedślubne 14.02.2021 – 21.02.2021 Michał Soliński – parafia pw. ... +++ 16 lutego 2021 - VI NIEDZIELA ZWYKŁA „B” 14.02.2021 Szósta niedziela zwykła roku litu ... +++ webdesign

10 maja  2018 r. w  Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w  Czernicach Borowych  obchodzono piętnastą  rocznicę nadania szkole imienia. Z tej okazji odbyła się  Msza Święta odprawiona przez ks. proboszcza Michała Gaszczyńskiego, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele.

Następnie na sali gimnastycznej  odbył się apel, który rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru oraz meldunkiem przewodniczącej SU złożonym dyrektorowi szkoły. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Góralczyk, która przypomniała zebranym znaczenie słowa „patriota”. Życie Janiny Sieklickiej jest przykładem postawy patriotycznej, ponieważ narażając się nauczała dzieci wiejskie języka polskiego i historii w czasie okupacji hitlerowskiej. Pani dyrektor zacytowała słowa pani Janiny: „Co to była za praca! Co to były za dzieci! Uczniowie w ogóle nie chcieli wychodzić ze szkoły. Trzeba ich było prawie przemocą wysyłać do domów, bo nadchodziła noc”. W ten sposób uświadomiła uczniom, że wówczas dzieci pragnęły tej wiedzy i szanowały ją, podczas gdy dziś nie doceniają tego co mają.

Po wystąpieniu pani dyrektor delegacja uczniów wraz z opiekunem w imieniu społeczności szkolnej  złożyła kwiaty pod portretem patronki, a następnie społeczność szkolna obejrzała część artystyczną, na którą złożyły się fragmenty życiorysu paniny Janiny Sieklickiej oraz sceny: szkoły w Kowalewie i komplety tajnego nauczania w Czernicach Borowych. Uczniowie biorący udział w przedstawieniu starali się oddać klimat tamtych czasów. Widzowie w skupieniu i z zainteresowaniem zapoznali się z działalnością patrona szkoły.

 Tekst: Justyna Kołcon-Rogowska

Zdjęcia: Archiwum Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych

Rok liturgiczny 2020/2021


Poczta www

Archiwa
Baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego