Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Trzydziesta czwarta niedziela w roku liturgicznym, to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą ustanowił w 1925 roku papież Pius XI i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Jezus Chrystus objawi pełnię swojej władzy królewskiej w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

2. Dzisiejsza niedziela jest również świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które w tym roku obchodzi 25 lat istnienia i Akcji Katolickiej, która w tym roku przeżywa 20. rocznicę reaktywacji. Wszystkich, którzy należą do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej polecamy Bogu w modlitwie, składamy serdeczne życzenia i dziękujemy za podejmowanie różnych inicjatyw duszpasterskich, a sympatyków zapraszamy do wstąpienia w szeregi tej wspólnoty.

3. Wczoraj w Płocku odbyło się VIII sympozjum naukowe Akcji Katolickiej na temat: „Otwarci na wołanie świata – o solidarność z prześladowanymi”, w którym wzięła udział dwuosobowa delegacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za co bardzo dziękujemy.

4. Swoje święto patronalne obchodzi dzisiaj także pan organista, schola parafialna oraz wszyscy, którzy czynnie wykonują różne śpiewy w naszym kościele, ponieważ 22 listopada przypada wspomnienie Świętej Cecylii – dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego. Swoje święto przeżywają też niewiasty, które noszą to piękne i już coraz mniej spotykane imię. Dzisiejszy dzień to dobra okazja, aby wspomnieć również wszystkich zmarłych organistów pracujących w naszej parafii i członków chóru parafialnego, który kiedyś istniał w naszej wspólnocie i pomodlić się za nich przez wstawiennictwo Świętej Cecylii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

5. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. W czasie spotkania pójdziemy na cmentarz, aby zapalić symboliczny znicz lub świeczkę na grobach bliskich oraz żołnierzy nieznanych i zamordowanych w Pomiechówku, jako wyraz naszej pamięci i modlitwy.

6. Z okazji dzisiejszej uroczystości na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12:00 przed Najświętszym Sakramentem rozważymy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponieważ za publiczne odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

7. Dzisiaj nie będzie spotkania scholi, które odbędzie się w najbliższą sobotę 28 listopada o godz. 11:00 w sali spotkań na plebanii przed planowanym występem w niedzielę za tydzień podczas Mszy Świętej o godz. 10:00, aby zaśpiewać kilka pieśni religijnych. Scholę prowadzi p. Piotr Marlęga z Mławy z dofinansowaniem fundacji „Scalam – prostujemy drogi życia” za co składamy podziękowanie, jak też śpiewającym dziewczętom oraz ich rodzicom.

8. Również w przyszłą sobotę o godzinie 10:00 zapraszam na spotkanie do sali spotkań na plebanii wszystkich lektorów, ministrantów i kandydatów do służby liturgicznej ołtarza. Bardzo proszę o obecność, ponieważ będą omawiane sprawy organizacyjne rozgrywek ministrantów w halową piłkę nożną w naszym dekanacie, które zostały zaplanowane za tydzień w niedzielę 29 listopada w Przasnyszu o godz. 14:00.

9. Za tydzień pierwsza niedziela adwentu, która rozpocznie nowy rok liturgiczny w Kościele w Polsce pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie” o czym słyszymy z Listu Episkopatu Polski. W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził ksiądz Krzysztof Jończyk – Dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej z siedzibą w Ciechanowie.

10. Kończy się miesiąc listopad i trwają porządki grobów naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy, aby odpady naturalne np. stare chryzantemy, składować w wyznaczonym miejscu przy furtce z lewej strony w kierunku bramy, ale wcześniej wyjąć je z plastikowej doniczki, które proszę zostawić w widocznym miejscu. Wszystkie odpady, które nie ulegają biodegradacji zostawiamy w metalowym kontenerze.

11. We wtorek 17 listopada br. w naszej parafii miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W godzinach popołudniowych przyjechali niecodzienni goście: Dariusz Szymanowski oraz Krzysztof Dąbrowski z Wołomina – pasjonaci historii i poszukiwacze tajemniczych miejsc z przeszłości. Przy wykorzystaniu georadaru – urządzenia, które prześwietla zawartość ziemi, dokonali oględzin wnętrza i otoczenia kościoła parafialnego pod kątem odpowiedzi na pytanie – czy coś znajduje się pod powierzchnią Czernickiego Wzgórza. Przeprowadzone badania w 99% wykluczyły jednak jakiekolwiek podziemne przestrzenie, które być może istniały w przeszłości. Dariusz Szymanowski jest prezesem Stowarzyszenia „Wizna 1939”, a także współpracuje z realizatorami programu „Było, nie minęło”, który zajmuje się wyjaśnianiem zagadnień historycznych w różnych ciekawych miejscach Polski. Natomiast Krzysztof Dąbrowski jest związany z naszym regionem poprzez swojego przodka śp. szeregowego Adama Zglejszewskiego – żołnierza 11. Pułku Ułanów Legionowych, który brał udział w kampanii wrześniowej i pozostał pośród nas na zawsze, choć miejsce jego spoczynku jest nieznane. Parafia składa serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość i poświęcony czas, życząc jednocześnie wielu ciekawych sukcesów w odkrywaniu tajemnic z przeszłości.

12. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGONA UROCZYSTOŚĆ ZAMKNIĘCIA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ: Drodzy Księża, Kochani Diecezjanie. Pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością, że po ponad 3 latach intensywnych prac zmierza ku końcowi XLIII Synod Diecezji Płockiej. Uroczyste zamknięcie tego doniosłego dzieła eklezjalnego będzie miało miejsce w sobotę 5 grudnia br., o godz. 10.00, w bazylice katedralnej. Gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i diecezjan do Płocka na dziękczynną Eucharystię zamykającą Synod. Przewodniczył jej będzie Prymas Polski Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak. Naszą diecezję, w 940. roku istnienia, jej przyszłość, a także Księgę Synodalną „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, zawierającą prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, zawierzymy wtedy Matce Bożej Częstochowskiej, której święty wizerunek będzie obecny w naszej katedrze. Proszę wszystkich o modlitwę, by dzieło XLIII Synodu przyniosło ewangeliczne owoce dla naszej diecezji i nas wszystkich, którzy ją stanowimy. Wasz biskup Piotr.

13. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 24 listopada (wtorek) – Święty Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze Męczennicy Wietnamscy, którzy ponieśli śmierć męczeńską ponieważ odważnie głosili wiarę chrześcijańską na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

• 25 listopada (środa) – Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica, która żyła w IV wieku w Egipcie, gdzie poniosła śmierć za wiarę. Jest patronką m.in. nauczycieli, filozofów, bibliotekarzy, księgarzy i kolejarzy (wspomnienie dowolne).

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa