Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Epifanii (gr. ukazanie się), czyli Objawienia Pańskiego, którą w Polsce tradycyjnie nazywamy świętem Trzech Króli. Jest obchodzona w Kościele już od IV wieku i przypomina nam, że Syn Boży objawił się ludziom jako Zbawiciel całego świata. Hołd złożony narodzonemu Jezusowi przez Mędrców ze Wschodu jest znakiem, że poganie również zostali powołani do wiary.

2. Z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, kredą poświęconą w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, oznaczamy drzwi naszych domów pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara ( K+M+B 2013) lub w myśl innej tradycji od łacińskich słów Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie (C+M+B 2013). Pamiętajmy o tym pięknym polskim zwyczaju, zwłaszcza w przeżywanym obecnie Roku Wiary.Dziś symboliczne poświęcenie kredy,kadzidła i wody.

3. Uroczystość Objawienia Pańskiego to również Światowy Misyjny Dzień Dzieci, który jest dobrą okazją do modlitwy o dobre powołania do posługi na misjach, a także do wsparcia materialnego Krajowego Funduszu Misyjnego, ponieważ ofiary złożone dzisiaj na tacę zostaną przeznaczone na rzecz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie do wyjazdu na misje przygotowują się duchowni, osoby zakonne i ludzie świeccy.

4. W związku z przeżywanym dzisiaj Światowym Misyjnym Dniem Dzieci, w czasie Mszy świętej o godzinie 10:00, dzieci i młodzież adorują Pana Jezusa w naszym betlejemskim żłóbku. Dla dzieci z klasy 2 i 4 szkoły podstawowej jest to również katecheza parafialna w ramach przygotowania do I i II Komunii Świętej. Słowa podziękowania dla pani katechetki Anny Rekosz za przygotowanie i poprowadzenie tej adoracji razem z dziećmi i młodzieżą, którzy w niej biorą czynny udział.

5. Dzisiejsza niedziela jest to pierwsza niedziela miesiąca, dlatego adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się podczas Mszy świętej o godzinie 12:00.

6. Dzisiaj po raz drugi przejdzie ulicami miasta Płocka Orszak Trzech Króli, który zadebiutuje też w Pułtusku i Rypinie. W Płocku i Rypinie orszak wyrusza o godz. 12:00, a w Pułtusku po Mszy świętej o godz. 15:00.

7. Dzisiaj również w Ciechanowie, w domu parafialnym „Katolik”, o godz. 14:00 rozpocznie się sympozjum dla upamiętnienia 150. rocznicy powstania styczniowego. W programie: prelekcja p. Jacka Hryniewicza o działaniach powstańczych na ziemi ciechanowskiej, wykład ks. prof. Michała Grzybowskiego o duchowieństwie diecezji płockiej wobec powstania. Sympozjum zakończy multimedialna prezentacja na temat symboli powstańczych, przygotowana przez Łukasza Wesołowskiego. Organizatorem są Akcja Katolicka i duszpasterze parafii Świętego Józefa w Ciechanowie.

8. W przyszłą niedzielę 13 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które zamyka liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Jest to również druga niedziela miesiąca, dlatego przed Mszą świętą o godzinie 10:00, modlitwie różańcowej przewodniczą wspólnie Koła Żywego Różańca z Czernic Borowych, a po Mszy świętej o godzinie 10:00, spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży w celu wymiany tajemnic różańcowych.

9. Jutro w poniedziałek 7 stycznia, w naszej parafii rozpoczynamy kolędę, czyli tradycyjną wizytę duszpasterską. W czasie kolędy można ustalić terminy poświęcenia pól w roku 2013. Podobnie jak w latach ubiegłych, można będzie też składać ofiary materialne na rzecz naszej parafii, które zostaną przeznaczone na dalszą renowację dzwonnicy przykościelnej. Podobnie też jak w latach ubiegłych, bardzo proszę o pojazdy z miejscowości, gdzie będzie kolęda i już teraz serdecznie za wszystko dziękuję.

10. Program kolędy na bieżący tydzień:
Poniedziałek (7 stycznia) – Miłoszewiec i Ostafieje, godz. 9:30.
Wtorek (8 stycznia) – Dzielin, godz. 9:30.
Środa (9 stycznia) – Kownaty, godz. 13:00.
Czwartek (10 stycznia) – Chrostowo Wielkie, godz. 9:30; Czernice Borowe ul. Krótka, Ośrodek Zdrowia, p. Krupa i p. Malinowscy, godz. 16:00.
Piątek (11 stycznia) – Zalesie, godz. 9:30; Czernice Borowe ul. Kacza od p. Marianny Gniazdowskiej do państwa Pawelczyk, godz. 16:00.
Sobota (12 stycznia) – Zembrzus Wielki, godz. 9:30.
Poniedziałek (14 stycznia) – Żebry, godz. 9:30.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa