Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dziesiąta niedziela w roku liturgicznym, to uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzisiaj Kościół przypomina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach i ze szczególną czcią wypowiada słowa modlitwy: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”.
 2. Pod hasłem „Dziękujemy i zawierzamy Bożej Opatrzności obecny czas Kościoła i świata” przeżywamy dzisiaj XIII Dzień Dziękczynienia za opiekę Boga nad naszą Ojczyzną i Kościołem w Polsce. W tym roku nie ma zbiórki ofiar materialnych do puszek na dokończenie budowy świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności za wolną i niepodległą Polskę. Wspieramy naszą modlitwą to wielkie dzieło. Z inicjatywy metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, od 2008 roku, pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest w Polsce jako Dzień Dziękczynienia.
 3. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca czerwca. W czasie Mszy Świętej o 12:00 adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktem ofiarowania rodzaju ludzkiego Sercu Jezusa oraz namiastka procesji eucharystycznej w postaci przejścia do drzwi kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zewnątrz.
 4. W niedzielę za tydzień przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 modlitwę różańcową poprowadzi Koło Żywego Różańca z Żeber.
 5. Wyrazem naszej wiary w Trójcę Świętą jest również udział w nabożeństwach czerwcowych, podczas których w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Są one odprawiane w naszym kościele codziennie w połączeniu z godziną głównej Mszy Świętej, a w niedziele o godz. 15:00 lub 12:00.
 6. Czwartek 11 czerwca to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tradycji nazywana Bożym Ciałem. W tym roku ta uroczystość nosi hasło: „Święty Jan Paweł II żarliwy czciciel Eucharystii”. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 i 12:00, po której wyruszy procesja eucharystyczna wokół kościoła, ponieważ nadal obowiązują wskazania Wydziału Duszpasterskiego. Przy jednym ołtarzu zostaną odprawione trzy stacje, a czwarta stacja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem obędzie się w kościele. Na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego zachęcam do dekoracji naszych domów. Zapraszam też w miarę możliwości całą asystę procesyjną, poczty sztandarowe, druhny i druhów strażaków, służbę liturgiczną, dziewczęta sypiące kwiatkami, „dzieci fatimskie” oraz dzieci, które w tym roku mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej i odnowić Przyrzeczenia Chrztu Świętego. Boże Ciało to uroczystość nakazana, dlatego katolików obowiązuje udział w liturgii Mszy Świętej.
 7. W środę 10 czerwca ok. godz. 17:30 bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu ołtarza wszystkich chętnych parafian. W ramach zwyczajowej kolejności, szczególnie zapraszam mieszkańców Czernic Borowych z ulicy Kościelnej, Sadowej, Dolnej i Jasnej. Mieszkańcy tych ulic przygotowują również wieniec dożynkowy na dożynki parafialne.
 8. Przed nami obrzędy poświęcenia pól w naszej parafii. W najbliższą sobotę 13 czerwca poświęcenie pól w miejscowości Miłoszewiec i Ostafieje, które rozpocznie się Mszą Świętą w kościele o godz. 12:00.
 9. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii została zaplanowana w niedzielę 13 września br. w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu również w tę niedzielę o godz. 12:00.
 10. W niedzielę za trzy tygodnie 28 czerwca w naszej parafii przypada odpust ku czci Świętego Achacjusza i Towarzyszy Męczenników. O godzinie 12:00 Suma Odpustowa, którą odprawi ojciec Grzegorz Mossakowski ze zgromadzenia Ojców Pasjonistów, który pochodzi z sąsiedniej parafii Rostkowo, a w ubiegłym roku otrzymał święcenia kapłańskie.
 11. Po odwołaniu dyspensy przez Biskupa Płockiego dla wszystkich wiernych od czynnego udziału we Mszy Świętej w niedziele i święta lub uroczystości nakazane, od dzisiejszej niedzieli Msze Święte w te dni będą transmitowane tylko o godz. 15:00 lub o innej godzinie jeśli nie będzie tej Mszy Świętej. W uroczystość Bożego Ciała transmisja Mszy Świętej z naszego dla osób z konieczności pozostających w domach, będzie miała miejsce o godz. 10:00.
 12. Wczoraj w sobotę 6 czerwca w Bazylice Katedralnej w Płocku, dwóch diakonów otrzymało święcenia kapłańskie, których udzielił biskup Piotr Libera. Polecamy w modlitwie nowych kapłanów Kościoła katolickiego i Diecezji Płockiej, których nazywamy neoprezbiterami.
 13. W ubiegłym tygodniu zostały zamówione dwie kolejne stylowe lampy, do zamontowania na terenie tworzącego się parkingu za cmentarzem parafialnym, które ufundował p. Andrzej Rutkowski za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu naszej parafii oraz wszystkich, którzy będą po zmroku korzystać z tego miejsca już niedalekiej przyszłości.
 14. Do Caritas Diecezji Płockiej w imieniu dzieci z naszej parafii, w ramach Jałmużny Wielkopostnej 2020, została przekazana ofiara w wysokości 500 zł.
 15. Wszystkim parafianom i naszym gościom, którzy przeżywają w tym tygodniu swoje osobiste święta, szczególnie imieniny i urodziny oraz rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy o tegorocznych maturzystach, którzy jutro rozpoczynają egzaminy dojrzałości, szczególnie tych z naszej parafii. Chorych wspieramy modlitwą, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 16. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 8 czerwca (poniedziałek) – Święta Jadwiga, królowa znana z hojności dla ubogich. Dzięki małżeństwu z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do nawrócenia Litwy. Jej życie najlepiej określa fragment z kroniki Jana Długosza: „Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości”.
 • 10 czerwca (środa) – Błogosławiony Bogumił, który był biskupem i żył w XII wieku. Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Gnieźnie został pustelnikiem. Zasłynął z daru modlitwy i nauczania ubogiej ludności. Jego imię oznacza „miły Bogu” (wspomnienie dowolne).
 • 11 czerwca (czwartek) – Święty Barnaba, apostoł rodem z Cypru, bliski współpracownik świętego Pawła i towarzysz jego pierwszej podróży misyjnej. Dzieje Apostolskie charakteryzują go jako „człowieka dobrego, pełnego Ducha Świętego i wiary”.
 • 12 czerwca (piątek) – Błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup pomocniczy Leon Wetmański oraz 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej (w diecezji płockiej wspomnienie obowiązkowe).
 • 13 czerwca (sobota) – Święty Antoni z Padwy (1195-1231). Franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych. W tradycji ludowej czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, które zostały zagubione.
 1. Dzisiaj miała być beatyfikacja sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, która z powodu trwającej pandemii koronawirusa została przeniesiona na czas nieokreślony. Wczoraj z tego samego powodu XXIV Spotkanie Młodych w Lednicy, w Roku 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, odbywało się w domach przy komputerach, czyli on-line. Uroczystość Trójcy Świętej zachęca nas, aby dążyć do jedności, która jest możliwa mimo wszystko, nawet wtedy, gdy ludzie nie darzą się sympatią lub są od siebie oddaleni. Na trud tworzenia jedności pośród nas, z pamięcią o naszej wspólnocie parafialnej, niech Bóg nam pobłogosławi i obdaruje cały Kościół swoją odwieczną miłością.
Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa