Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć wszystkim znanym i nieznanym, którzy już osiągnęli łaskę zbawienia. Jednocześnie ta uroczystość jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy powołani do miłości doskonałej, a święci wskazują nam drogę do nieba i otaczają nas swoją opieką.

2. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej rzymskiej świątyni, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele Świętego Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, ale nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.

3. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 i 12:00. O 11:30 również w kościele Różaniec za zmarłych, który zostanie poprowadzony z udziałem Kół Żywego Różańca z Czernic Borowych. Pamiętajmy, że dzisiaj jest obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej.

4. Po Mszy Świętej za Parafian o godzinie 12:00, wyruszy procesja żałobna na cmentarz, gdzie przy pięciu stacjach będziemy modlić się za zmarłych, m.in. w wypominkach jednorazowych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.

5. Poświęcenie pomnika na Grobie Nieznanego Żołnierza, odnowionego przy współpracy z Urzędem Gminy, odbędzie się w Święto Niepodległości po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 13:00.

6. Środa 2 listopada, to Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 (z procesją żałobną wokół kościoła) i 16:30. O godzinie 16:00 odmówimy jeszcze jeden Różaniec rozważając tajemnice bolesne za dusze w czyśćcu cierpiące.

7. Podzwonne za naszych bliskich zmarłych w tym dniu tradycyjnie możemy zamówić u Pana Kościelnego.

8. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Jednorazowy odpust zupełny z okazji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół, podczas nawiedzenia należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodać jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz przyjąć Komunię Świętą. Niekoniecznie trzeba zmarłych wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za osobę zmarłą, która go potrzebuje.

9. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych, dlatego też przyjmowane są wypominki roczne, czyli imienna modlitwa za zmarłych wspominanych przez cały rok i polecanych miłosierdziu Bożemu.

10. Serdeczne podziękowania dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za podjęcie się po raz szósty trudu przeprowadzenia kwesty przy bramie cmentarza na renowację najstarszych nagrobków, które znajdują się na naszym cmentarzu, a także dla wszystkich, którzy w tej kweście uczestniczą i składają ofiarę materialną.

11. Podziękowania także dla druhów strażaków z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za pełnioną służbę porządkową na parkingu przed kościołem.

12. Dziękujemy również za podarowane do kościoła chryzantemy oraz za przygotowanie okolicznościowej dekoracji, która zachęca nas do modlitwy za wszystkich zmarłych.

13. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych kapłanów i siostry zakonne oraz w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z naszej parafii i wytrwałość w tych powołaniach.

14. Również w tym tygodniu będziemy przeżywali pierwszy piątek miesiąca, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godziny 15:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.

15. Najbliższa sobota, to pierwsza sobota miesiąca. Maryja jest pierwszą wśród zbawionych, dlatego naszą modlitwę za zmarłych ofiarujemy przez Jej Niepokalane Serce, odprawiając o godz. 10:00 Mszę Świętą wotywną, a pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa.

16. W czwartek 3 listopada wspominamy Świętego Huberta – biskupa z VII wieku, który jest patronem myśliwych i leśników, ponieważ w czasie polowania objawił mu się jeleń z krzyżem między tykami. Ta historia jest podobna do historii Jakuba Poczty i początków naszej parafii, a znak wieńca z krzyżem od 1946 roku jest oficjalną odznaką Polskiego Związku Łowieckiego.

17. W najbliższą niedzielę 6 listopada o godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji myśliwych parafian i gości z okazji wspomnienia Świętego Huberta oraz jako podziękowanie za przekazanie poroża jelenia na pamiątkę Jakuba Poczty i genezy naszej parafii.

18. Z okazji wspomnienia Świętego Huberta w czwartek 3 listopada, w dniu wspomnienia Świętego Huberta, o godzinie 17:00 w kościele parafialnym w Węgrze zostanie odprawiona Msza Święta w intencji myśliwych żyjących i zmarłych. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy.

19. W ostatnim czasie został wydany folder z istotnymi informacjami o naszej parafii ze zwięzłym tłumaczeniem w języku angielskim. Folder znajduje się na stoliku z prasą.

20. Życzymy sobie wzajemnie wielu łask Bożych, ponieważ wszyscy obchodzimy dzisiaj imieniny – dzień swojego świętego patrona. Prośmy więc, aby nasi patronowie wypraszali dla nas Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa