Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. W piątą niedzielę roku liturgicznego Chrystus gromadzi nas w świątyni wokół stołu Słowa Bożego i Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas, ani cała nasza wspólnota parafialna, nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii i słuchania Pisma Świętego.
 2. Dzisiaj z okazji drugiej niedzieli miesiąca, modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, prowadziło Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic.
 3. We wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej w Lourdes we Francji. Wzywała do modlitwy i pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata. Tamte wydarzenia upamiętnia znana pieśń maryjna „Po górach, dolinach”.
 4. Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes to jednocześnie 28. Światowy Dzień Chorego, który 13 maja 1992 roku (w 75. rocznicę objawień fatimskich) ustanowił Święty Jan Paweł II. Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). W tym dniu szczególnie pamiętajmy w modlitwie o chorych i cierpiących, przede wszystkim z naszej parafii.
 5. Pamiętajmy także o sakramencie chorych, w którym wzywamy pomocy Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale także chorym i osobom w podeszłym wieku.
 6. W piątek 14 lutego patronuje nam Święty Walenty Biskup Męczennik, który żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym, a współcześnie jest patronem zakochanych. Cesarz Klaudiusz II Gocki za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień męczeńskiej śmierci, Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r.
 7. Niech ten dzień będzie okazją do modlitwy i podziękowania za miłość, którą Bóg nas obdarzył. Pamiętajmy też o narzeczonych, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i znalazła swoje dopełnienie w sakramencie małżeństwa.
 8. Ogólne podsumowanie wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. W tym roku kolęda trwała 22 dni, w czasie których miało miejsce 356. wizyt duszpasterskich. W 10. domach z różnych przyczyn nie było kolędy w tym roku, a w 3.domach nie ma kolędy od wielu lat. Wspólnot rodzinnych, małżeństw lub osób samotnych jest 397, a różnica z liczbą wizyt kolędowych wynika stąd, że kolęda w niektórych domach jest przyjmowana wspólnie. Wszystkich osób mieszkających na co dzień w parafii jest ok. 1224, a zameldowanych – 1397 (dane z 31 grudnia 2019 roku), więc różnica wynosi mniej więcej 173 osoby, które już nie mieszkają w poszczególnych miejscowościach parafii.
 9. Bardzo dziękuję za złożone ofiary w czasie kolędy, szczególnie na inwestycje i remonty, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. Każda parafia jest zobowiązana do wpłaty 10% od całości kwoty zebranej z okazji kolędy na Fundusz Remontowo – Budowlany Diecezji Płockiej.
 10. Sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji w naszej parafii oraz z sytuacji finansowej, zostanie przedstawione po spotkaniu z Radą Gospodarczą, które jest planowane w najbliższym czasie.
 11. W najbliższy piątek 14 lutego w ramach ferii zimowych zapraszamy ministrantów, kandydatów i sympatyków piłki nożnej halowej, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej, do udziału w spotkaniu sportowym w godz. 13:00 – 15:00. Ministrantów i kandydatów zapraszamy w sobotę 15 i 22 lutego na tenisa stołowego w godz. 10:00 – 12:00 do sali spotkań na plebanii.
 12. Podziękowanie przedstawicielom Chojnowa Wsi za pomoc w sprzątaniu i pracach porządkowych w ubiegły poniedziałek przy demontażu świątecznej dekoracji kościoła.
 13. W ubiegłym tygodniu została zakupiona i ustawiona na chórze stylowa szafka zamiast współczesnego biurka. Koszt 500 zł. Dziękuję za pomoc w jej umieszczeniu na chórze.
 14. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 10 lutego (poniedziałek) – Święta Scholastyka (†542), dziewica. Była siostrą Świętego Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy. Na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu.
 • 14 lutego (piątek) – Święty Cyryl (827-869), mnich i Święty Metody (815-885), biskup. Patroni Europy oraz misjonarze Księstwa Wielkomorawskiego i Rusi Kijowskiej (święto).
 • 14 lutego (piątek) – Święty Walenty Biskup Męczennik, nazywany również Walentym z Rzymu lub z Terni. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Jest patronem zakochanych (wspomnienie dowolne).
 1. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Pamiętamy w modlitwie o chorych, zwłaszcza przebywających w szpitalach, a zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.
 2. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim rozpoczynającym czas ferii zimowych, życzymy dobrego i spokojnego wypoczynku.
 3. Wy jesteście solą i światłem, mówi dziś do nas Jezus. Pamiętajmy wiec, aby nie stracić swojego smaku i blasku światła, bo jeśli my je stracimy, będzie to również strata dla świata wokół nas. Boże błogosławieństwo niech nas umacnia na rozpoczynający się nowy tydzień i rozpoczynające się ferie zimowe.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa