Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Szósta niedziela zwykła w liturgii słowa ukazuje fundamenty szczęśliwego życia. Ufność złożona w Bogu i droga ewangelicznych błogosławieństw sprzeciwiają  się logice świata, w którym żyjemy. Otaczający nas chaos nie sprzyja radykalizmowi, ale to właśnie sam Jezus wskazuje najpewniejszą z dróg.
 2. Z okazji drugiej niedzieli miesiąca modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie przed Mszą Świętą o godz. 10:00 prowadziło Koło Żywego Różańca z Żeber.
 3. W odpowiedzi na apel Episkopatu Polski dziś podczas każdej Mszy Świętej śpiewamy Suplikacje w intencji pokoju, które również będą śpiewane podczas Mszy Świętych w dni powszednie.
 4. Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 5. Ogólne podsumowanie wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. W tym roku kolęda trwała 22 dni (7 stycznia – 1 lutego), w czasie których miało miejsce 360. wizyt duszpasterskich. W 20. domach z różnych przyczyn nie było kolędy w tym roku, a w kilku domach nie ma kolędy od wielu lat. Wspólnot rodzinnych, małżeństw lub osób samotnych jest 404, a różnica z liczbą wizyt kolędowych wynika stąd, że kolęda w niektórych domach jest przyjmowana wspólnie. Wszystkich osób mieszkających na co dzień w parafii jest ok. 1235, a zameldowanych – 1392 (dane z 31 grudnia 2021 roku), więc różnica wynosi mniej więcej 157 osób, które już nie mieszkają w poszczególnych miejscowościach parafii.
 6. Bardzo dziękuję za złożone ofiary w czasie kolędy, szczególnie na inwestycje i remonty, które zostały przeprowadzone i planowane w bieżącym roku. Każda parafia jest zobowiązana do wpłaty 10% od całości kwoty zebranej z okazji kolędy na Fundusz Remontowo – Budowlany Diecezji Płockiej. Również bardzo dziękuję, w imieniu swoim i poszkodowanej rodziny, za ofiary złożone podczas kolędy na rzecz remontu domu po pożarze, który wydarzył się w Wigilię Bożego Narodzenia.
 7. Poniedziałek 14 lutego to dzień Świętych Cyryla i Metodego, którzy żyli w IX wieku i pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dlatego prowadzili wyprawy misyjne, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie zastosowali w liturgii język słowiański zwany cyrylicą, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl ponadto przetłumaczył w tym języku Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
 8. W tym dniu patronuje nam również Święty Walenty Biskup Męczennik, który z wykształcenia był lekarzem, a z powołania duchownym. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego.
 9. Od wielu lat również w naszym kraju święty Walenty jest patronem zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i zabawy, bo trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy i podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała.
 10. Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia przekazujemy najlepsze życzenia, a zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu, szczególnie zmarłych w czasie tegorocznej kolędy. Uczniom i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom mazowieckiej oświaty, kończącym czas ferii zimowych, życzymy spokojnego, zdrowego i konstruktywnego drugiego semestru. Dobrej i spokojnej niedzieli dla wszystkich parafian i naszych gości.
 11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 14 lutego (poniedziałek) – Święty Cyryl (827-869), mnich i Święty Metody (815-885), biskup. Patroni Europy oraz misjonarze Księstwa Wielkomorawskiego i Rusi Kijowskiej. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
 • 14 lutego (poniedziałek) – Święty Walenty Biskup Męczennik, nazywany również Walentym z Rzymu lub z Terni. Żył w III wieku w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Jest patronem zakochanych.
 1. W jedności z Kościołem przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa, abyśmy dobrze rozumieli orędzie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii i potrafili wprowadzać je w nasze życie.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa