Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych przeżywała VII Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Duszpasterską i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

O godzinie 12:00 w kościele została odprawiona uroczysta Msza Święta z udziałem Parafian i Gości, która rozpoczęła wspólne świętowanie. Po zakończeniu Mszy Świętej o godzinie 13:30 wszyscy obecni zgromadzili się na placu przed plebanią, gdzie ksiądz proboszcz Michał Gaszczyński modlitwą zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania. Pani Beata Kobylińska – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz pan Jan Pikus – sekretarz Rady Duszpasterskiej powitali gości i parafian, podziękowali dobroczyńcom oraz przedstawili program pikniku. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz pani Wiesława Krawczyk – wiceprzewodnicząca i radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili niezmienną wartość rodziny w życiu Kościoła i Ojczyzny , a także życzyli wszystkim przyjemnej zabawy. O godzinie 14:00 rozpoczął się koncert ewangelizacyjny przasnyskiego zespołu „ Dekalog”. W między czasie podawany był żurek przygotowany przez Koło Emerytów z Czernic Borowych oraz lokalne przysmaki przygotowane przez poszczególne miejscowości parafii. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku – różnych ciast i waty cukrowej, która cieszyła się powodzeniem wśród dzieci.

O godzinie 14:45 rozpoczęły się gry i zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które poprowadziła grupa animacyjna „TAKT” z Przasnysza na czele z Państwem Jarosławem i Luizą Dawidziuk. Zostały przeprowadzone liczne konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które jak wiemy rozwijają, sprawdzają wiedzę i pomagają w poszerzaniu horyzontów. Bardzo ciekawym konkursem, który wzbudził duże zainteresowanie, był konkurs wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce, ponieważ w tym roku przeżywamy 450. rocznicę narodzin dla nieba świętego, który jest również zamieszczony w herbie gminy Czernice Borowe. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat swojego patrona i ziomka, zaskakując wszystkich obecnych. Z okazji Roku Jubileuszowego Świętego Stanisława Kostki młodzież gimnazjalna pod opieką pani katechetki Beaty Gregorczyk zaprezentowała inscenizację pt. „Do wyższych rzeczy zostałem powołany i dla nich pragnę żyć”. Po wysiłku dla umysłów przyszła pora na znakomity bogracz – przysmak kuchni węgierskiej, przygotowany przez pana Grzegorza Urbańskiego oraz kiełbaski z grilla. Niesamowite wrażenie zrobili motocykliści z Klubu „Wolny Wydech Ciechanów”, którzy oferowali odważnym dzieciom i starszym uczestnikom pikniku emocjonujące przejażdżki. Równie dużo emocji dostarczyły wszystkim przejażdżki drezynami rowerowymi oraz przejażdżki konno pod opieką instruktorów „Stajni Księstwo”, a także prezentowane przez pana Jacka Piotrowskiego ze „Stajni Księstwo” wyroby garncarskie i trudna sztuka ich wytwarzania. Służba Zdrowia z Czernic Borowych oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Renibus” z Przasnysza mierzyli ciśnienie krwi i poziom cukru oraz demonstrowali sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się strefa wesołego miasteczka oraz strefa malucha. W dalszej części rodzinnego piknikowania rozpoczęły się ciekawe zabawy i pląsy przygotowane przez czernickich harcerzy ze szkoły podstawowej z drużyny „Zielony Płomień” pod kierunkiem pani Lidii Strusińskiej. Policja oraz druhowie strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej prezentowali wszystkim zainteresowanym samochody razem z wyposażeniem. Następnie zapłonęło ognisko, które wprowadziło odpowiedni nastrój do koncertu młodzieżowego zespołu wokalnego „Głosiki” pod kierunkiem Pani Magdaleny Goliasz – Zagajewskiej.

Zorganizowanie VII Pikniku Rodzinnego było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu wielu instytucji i dobroczyńców, którym organizatorzy chcą serdecznie podziękować. Parafia składa serdeczne podziękowania Fundacji „SCALAM – prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu za główne dofinansowanie podjętych działań o charakterze duszpasterskim, ewangelizacyjnym i wychowawczym. Dziękujemy za okazaną pomoc Urzędowi Gminy w Czernicach Borowych razem z jednostkami organizacyjnymi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, naszym Sołectwom oraz poszczególnym miejscowościom, które tworzą wspólnotę parafialną. Dziękujemy Bogu za piękną słoneczną pogodę oraz za kolejną okazję do rodzinnego przeżywania czasu integracji, edukacji, radości i zabawy.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa