Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Grupa dziennikarzy portali internetowych, rozgłośni radiowych, tygodników katolickich i świeckich, a także redaktorzy gazet i stron internetowych parafialnych oraz prowadzonych przez stowarzyszenia religijne, księża i świeccy, wzięli udział w wielkopostnym Dniu Skupienia, który odbył się 22 marca w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Konferencję dla uczestników wygłosił ks. Krzysztof Jończyk, dyrektor dwóch rozgłośni diecezjalnych.

Punktem wyjścia do głoszonej konferencji była projekcja filmu „Cyrk motyli” J. Weigla. W jego pierwszej części mężczyzna bez kończyn traktowany jest jak dziwadło, w drugiej natomiast stanowi niezwykłe zjawisko: „Pomyślmy o 30 naszych ostatnich tekstach: ile tam było rzeczy niezwykłych, a ile dziwadeł? – pytał obecnych. – Gdy robimy dziennikarski rachunek sumienia, widzimy, że łatwiej jest napisać, ile ktoś nakradł, a trudniej, że coś się komuś udało”, mówił ks. Krzysztof Jończyk.

Prosił, by dziennikarze zadali sobie pytanie o rodzaj ich misji i posłannictwa. Zastanawiał się, czy dziennikarstwo nie stało się zbyt agresywne: „Czy nie jest tak, że z ludzi, którzy mieli jakieś powołanie, staliśmy się ludźmi sączącymi jad? Po przejrzeniu portali internetowych nie staję się lepszy, bo widzę, ile zła jest wokół. Z drugiej jednak strony trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli dziennikarz nie będzie `sumieniem dziennikarstwa`, nie będzie zadawał trudnych pytań, to nie będzie miał kto ich zadawać”, uzupełniał dyrektor Katolickiego Radia Płock i Katolickiego Radia Ciechanów.

Dodawał, że ludzie mediów kreują rzeczywistość – odbiorcy informacji patrzą na świat ich oczami, a więc ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, muszą postępować rzetelnie, pokazywać piękno i dobro: „To, co robimy, jest pewnym rodzajem sztuki użytkowej – możemy być mistrzami lub użytkownikami, zapalać horyzonty, nakręcać sprężyny ludzkich marzeń”, wymieniał rekolekcjonista.

Z kolei ks. Jarosław Mokrzanowski, pracownik kancelarii Kurii, dokonał prezentacji nowej strony internetowej diecezji płockiej. Swoje materiały mogą na niej zamieszczać także redaktorzy gazet i stron internetowych parafialnych.

W programie spotkania była także Msza św. koncelebrowana, przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Kozłowski, proboszcz parafii Malużyn, a kazanie wygłosił ks. Krzysztof Jończyk. Odwoływał się w nim do postawy ojca i syna marnotrawnego: „Bóg czeka na nas uporczywie”, przekonywał dziennikarzy. Oprawę liturgiczną zapewnili uczestnicy Dnia Skupienia. Mszę św. poprzedziła możliwość przyjęcia sakramentu pokuty.

Ponadto dziennikarze zwiedzili dwie ekspozycje Muzeum Diecezjalnego: „Skarbiec” z m.in. zabytkowymi naczyniami i strojami liturgicznymi, a także wystawę o XII-wiecznej, iluminowanej „Biblii Płockiej”. Opowiedział o nich ks. Artur Ciuba.

W ostatniej części spotkania można było wymienić doświadczenia i podzielić się refleksjami przy kawie i ciastku, w kawiarence kurialnej.

W Dniu Skupienia dla dziennikarzy w Opactwie Pobenedyktyńskim uczestniczyła grupa około 20 osób: dziennikarzy portali i tygodników świeckich, tygodników katolickich, gazet i stron internetowych parafialnych, rozgłośni radiowych, przedstawicieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, zarówno świeccy, jak i księża. Z naszej parafii udział wzięli: Ks. Michał Gaszczyński – proboszcz oraz Katarzyna Bugaj i Magdalena Stępień, które współtworzą stronę interetową parafii.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa