Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj szesnasta niedziela w roku liturgicznym. Ewangelia ukazuje nam troskę Pana Jezusa o apostołów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Jezus jak dobry Pasterz troszczy się również o nas. Pamiętajmy o tym zarówno w czasie pracy jak i wakacyjnego odpoczynku.

2. Pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na peryferie świata” rozpoczynamy dzisiaj XVI Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa, obchodzony w dniach 19-26 lipca br. z inicjatywy MIVA Polska (międzynarodowa organizacja niosąca pomoc misjonarzom w zdobywaniu środków transportu). Za wstawiennictwem Świętego Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących oraz Świętego Jana Pawła II – pielgrzyma świata i misjonarza wszystkich narodów, w czasie tego tygodnia modlimy się o Bożą opiekę i bezpieczeństwo dla kierujących pojazdami, którzy podróżują po drogach Polski i całego świata.

3. Za tydzień w niedzielę 26 lipca po każdej Mszy Świętej poświęcenie pojazdów mechanicznych według naszego zwyczaju, tzn. modlitwa w kościele, a później indywidualne pokropienie każdego pojazdu przy dzwonnicy, gdzie na chwilę się zatrzymujemy, a po krótkiej modlitwie odjeżdżamy. Z okazji parafialnego poświęcenia pojazdów można złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy w ramach prowadzonej ogólnopolskiej akcji „1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy”.

4. Rozpoczynają się zapisy do udziału w XXXIV Pieszej Pielgrzymce z Płocka na Jasną Górę w dniach 6-14 sierpnia, która w tym roku swoim hasłem „Bóg sam wystarczy” nawiązuje do Roku Życia Konsekrowanego. Od wielu lat jest również możliwość udziału w tzw. „pielgrzymce duchowej”. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

5. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej dnia 20.08.2015 r. (czwartek). Na trasie pielgrzymki jest Zuzela (miejsca urodzin Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Prostynia (sanktuarium Świętej Anny) oraz Loretto (sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej). Koszt uczestnictwa wynosi 55 zł. Zapisy razem z wpłatą do 31 lipca br. przyjmuje p. Jan Pikus – Czernice Borowe, telefon: 23.674.62.44.

6. W piątek 24 lipca swoje święto przeżywa policja państwowa, która została utworzona 95 lat temu właśnie tego dnia w 1919 roku i ponownie powołana do istnienia w roku 1991. Wszystkim policjantom i policjantkom, a także pracownikom policji oraz ich rodzinom (szczególnie z naszej parafii) składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Świętego Michała Archanioła – patrona polskiej policji.

7. W poniedziałek i wtorek 13 – 14 lipca br. przeżywaliśmy Nawiedzenie Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Mieliśmy czas łaski dla naszej parafii, naszych rodzin i nas samych. Mogliśmy porozmawiać z naszą Matką i Królową. Odnowić życie małżeńskie i rodzinne. Podziękować za wiele łask i błogosławieństw. Przeprosić za zło i grzechy oraz prosić w różnych intencjach. Matka Boża w Jasnogórskim Wizerunku z naszej parafii powędrowała do parafii Ojców Pasjonistów w Przasnyszu, ale nie zostaliśmy sami, bo mamy wizerunek naszej Matki i Królowej w tym obrazie, który został dotknięty przez Ikonę Nawiedzenia. Ten obraz obdarzony szczególną łaską będzie pielgrzymował po naszych domach w nawiedzeniu parafialnym, po zakończeniu peregrynacji diecezjalnej.

8. Nasze zobowiązania i deklaracje składane w Stągwi Wiary pojechały do Częstochowy i zostaną przedstawione Pani Jasnogórskiej z prośbą o błogosławieństwo.

9. Trwamy w nastroju modlitwy dziękczynnej za dar Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiego Wizerunku. Dzisiaj kopia cudownego obrazu znajduje się w parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. Jest to ostatnia parafia naszego dekanatu, która przeżywa Nawiedzenie, ponieważ ok. godz. 17:00 Jasnogórska Ikona Matki Bożej Częstochowskiej rozpocznie peregrynację w dekanacie dzierzgowskim, w parafii Skierkowizna.

10. Jest możliwość kupienia płyty DVD z uroczystości Powitania i Pożegnania Jasnogórskiej Ikony. Są to dwie płyty po 25 zł, całość kosztuje 50 zł. Chętnych proszę o zgłaszanie się do zakrystii, aby się zapisać.

11. Serdeczne podziękowania dla całej parafii i poszczególnych miejscowości za modlitwę, czuwania, dekoracje, pomoc porządkową i ofiary materialne. Dziękuję przedstawicielom Rady Parafialnej i Sołtysom. Druhom strażakom ochotnikom za całość ich posługi, policji i harcerzom z drużyny „Zielony Płomień”. Delegacjom niosącym Obraz Matki Bożej oraz witającym i żegnającym, Służbie Liturgicznej Ołtarza, asyście procesyjnej, pocztom sztandarowym, dzieciom komunijnym z rodzicami, dyrekcjom szkół, nauczycielom, paniom katechetkom, dzieciom i młodzieży. Chórowi śpiewających seniorów z opiekunem muzycznym p. Franciszkiem Czajką, orkiestrze dętej z parafii Zielona z p. kapelmistrzem Piotrem Niskim, zaprzyjaźnionym muzykom za obecność. Wszystkim zaangażowanym w liturgię, czytającym komentarze, czytania mszalne, modlitwę wiernych oraz śpiewającym psalmy, pełniącym posługę foto – video, rozprowadzającym dewocjonalia, Kołom Żywego Różańca (za modlitwę i dar ołtarza w postaci 6. świec do ołtarza głównego) oraz Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej, Panu Organiście i Panu Kościelnemu, szczególnie dziękuję Panu Janowi Nadzwyczajnemu Szafarzowi Komunii Świętej. Dziękuję za współpracę Urzędowi Gminy Czernice Borowe i wszystkim instytucjom naszego życia publicznego. Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich dziękuję J. E. Księdzu Biskupowi Piotrowi za ofiarę Mszy Świętej w intencji naszej parafii oraz modlitwę błogosławieństwa i poświęcenie odnowionego ołtarza, obecnym księżom, również podczas Pasterki Maryjnej, Ojcom Paulinom za ich posługę pośród nas. Podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania Uroczystości Nawiedzenia.

12. SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO PRZED 34. PIESZĄ PŁOCKĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ: Kochani Diecezjanie! Tradycyjnie 6 sierpnia, w uroczystość Przemienia Pańskiego, wyruszy z Tumskiego Wzgórza w Płocku 34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do tronu Pani Jasnogórskiej. Jej hasłem będą słowa zaczerpnięte z nauczania św. Teresy z Avila „Bóg sam wystarczy”. Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w wielki jubileusz 940-lecia istnienia naszej Diecezji. W trudzie wędrówki będziemy nieść ze sobą intencje przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 20 czerwca Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dzieło 43. Synodu Diecezji Płockiej a także osobiste intencje. Serdecznie zapraszam do udziału w pielgrzymce! Zachęcam, abyście podjęli trud wędrówki na Jasną Górę, który pomoże na nowo odkryć w sobie entuzjazm wiary, odnowić w sobie więź z Bogiem, pogłębić znajomość i rozumienie prawd chrześcijańskich, a przez to doświadczyć w swoim życiu nieustannej obecności Boga. Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do młodzieży, którą papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży wzywał: „Dążcie do tego, co wielkie! Poszerzcie wasze serca!”. Proszę również wszystkich chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych, którzy z różnych racji nie mogą pielgrzymować pieszo, aby włączyli się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wszystkim pielgrzymom wyruszającym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie. Wasz biskup Piotr.

13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 20 lipca (poniedziałek) – Błogosławiony Czesław, prezbiter i dominikanin, który był bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale dziś również możemy się uczyć od niego wierności powołaniu.

• 22 lipca (środa) – Święta Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów. Nazywana „Apostołką Apostołów” ponieważ, zaniosła apostołom radosną wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, którego spotkała w wielkanocny poranek.

• 23 lipca (czwartek) – Święta Brygida, żyła w XIV w. Założycielka zgromadzenia zakonnego sióstr brygidek i autorka wielu dzieł mistycznych. Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie narodów europejskich, dlatego w 1999 roku Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy.

• 24 lipca (piątek) – Święta Kinga, dziewica. Żyła w XIII w. i pochodziła z Węgier. Prowadziła życie pokutne najpierw w białym małżeństwie, a po śmierci męża w ufundowanym przez siebie klasztorze klarysek w Starym Sączu. Znana jako miłosierna pani Ziemi Sądeckiej. Kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1999 roku.

• 25 lipca (sobota) – Święty Jakub Apostoł, który został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po świętym Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. W 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.

• 25 lipca (sobota) – Święty Krzysztof, męczennik z połowy III wieku, patron kierowców i podróżujących. Orędownik w różnych niebezpieczeństwach, szczególnie na drodze i w czasie podróży.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa