Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Przeżywamy dzisiaj dwudziestą piątą niedzielę w roku liturgicznym, która jest ostatnią niedzielą tegorocznego lata. Dzisiejsza niedziela to 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który przeżywamy pod hasłem zawartym w tytule Orędzia papieża Franciszka „Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci (por. Wj 10, 2). Życie staje się historią”. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, podkreślając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Korzystajmy roztropnie z dobrodziejstw mediów i pamiętajmy, że to one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego rozwoju korzystało z nich nasze młode pokolenie.
 2. Ewangelia mówi nam o tym, że zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej, którą jest Kościół. Przez swoją pracę, życie osobiste, rodzinne i społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj Bóg w swoim Słowie wzywa nas, abyśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne.
 3. Mija 9. rocznica powstania parafialnej strony internetowej, która również jest środkiem przekazu wiadomości z życia naszej Parafii, Kościoła diecezjalnego oraz Kościoła powszechnego. Dlatego dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, aby podziękować Redakcji i wszystkim Współpracownikom.
 4. Z okazji trzeciej niedzieli miesiąca o godz. 9:30 nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które śpiewamy w trzecią niedzielę miesiąca od maja do października.
 5. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 10:00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klasy „zerowej” i z klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 6. W następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej i czwartej w ramach katechezy parafialnej przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
 7. Bardzo proszę o zgłaszanie się dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą oraz Odnowiły Przyrzeczenia Chrztu Świętego, do udziału w Liturgicznej Służbie Ołtarza i w scholi parafialnej, którą chcemy powiększyć.
 8. Dzisiaj przeżywamy parafialne święto dziękczynienia za plony. Dziękuję całej wspólnocie naszej parafii, a szczególnie naszym rolnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości dożynkowej. Dziękujemy za przygotowanie wieńców dożynkowych i darów żniwnych. Zgodnie ze zwyczajem wieńce dożynkowe pozostaną w kościele do odpustu Świętego Łukasza Ewangelisty, który w tym roku przypada w niedzielę 18 października.
 9. Słowa podziękowania dla Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz poszczególnych Sołectw, a także dla Pana Szafarza Nadzwyczajnego Damiana, Pana Organisty Adriana i Pana Kościelnego Tomasza. Dziękujemy Panom, którzy tworzą poczet sztandarowy z historycznym sztandarem Koła Rolniczego ku czci Świętego Izydora oraz obecnym druhnom i druhom z naszej jednostki OSP, służbie liturgicznej, lektorom i psałterzystce, a także wszystkim uczestniczącym w liturgii Mszy Świętej, którzy przyczynili się do jej piękna. Dziękujemy za przyniesione dary ofiarne: świecę, której płomień jest symbolem życia naszego patrona Świętego Stanisława Kostki; odnowiona puszka do Komunii Świętej  – dar ołtarza, ufundowany przez naszą parafię; chleb dożynkowy – przygotowany i podarowany przez Rodzinę Marii i Tadeusza Celmer oraz barwne kwiaty dla Matki Bożej Czernickiej. Dziękujemy też za dekorację kościoła i złożoną ofiarę na kwiaty.
 10. Parafia Zielona Ciechanowska w naszym dekanacie przeżywa dzisiaj odpust ku czci Świętego Mateusza. Główna Msza Święta o godz. 12:00.
 11. Grupa wsparcia AA „Szansa” przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na uroczysty Miting Otwarty z okazji XI rocznicy powstania tej grupy, który odbędzie się w sobotę 26 września br. o godz. 19:00 w dworku w Chojnowie. Spotkanie rozpocznie Msza Święta w kościele parafialnym w Czernicach Borowych o godz. 18:00, która zostanie odprawiona w intencji osób uzależnionych i ich rodzin oraz w intencji trzeźwości narodu polskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 12. W najbliższą sobotę 26 września prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła i dzwonnicy mieszkańców Czernic Borowych z ulicy Długiej i Bagiennej. Rozpoczęcie prac ok. godz. 9:00
 13. Z okazji niedzieli środków społecznego przekazu, na prośbę Biskupa Płockiego, ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
 14. Dziękuje za ofiarę materialną, którą w ubiegłym tygodniu złożyli p. Beata i Marcin Sędrowscy.
 15. Dziękuję za ofiary w kopertach zwrotnych. W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace przy budowie alejek na cmentarzu parafialnym. Zostały jeszcze drobne prace kosmetyczne i małe poprawki. Również zostały zakończone prace przy Grobie Rodziny Chełchowskich prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czernickiej i Urząd Gminy. Więcej szczegółowych informacji na ten temat w następną niedzielę.
 16. W naszej parafii jest stary zwyczaj zbierania zboża i ofiar materialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Jest to wyraz naszej troski o Kościół powszechny i diecezjalny oraz nowe powołania do kapłaństwa. Razem z Rektoratem płockiego seminarium zwracamy się z serdeczną prośbą do całej parafii, aby przeprowadzić tę zbiórkę na przełomie września i października.
 17. Trwają dwudniowe Dożynki Prezydenckie, które rozpoczęły się wczoraj, tj. w sobotę 19 września i zwykle odbywały się w Spale k. Tomaszowa Mazowieckiego w tym roku odbywają się w Warszawie.
 18. Na Jasnej Górze trwa również dwudniowa 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy, którą zorganizował po raz pierwszy w 1983 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
 19. Wczoraj pod hasłem „Chleb i Wino” odbyła się 38. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. W tym roku uczestniczyła w niej tylko młodzież w liczbie ok. 200. osób idąc z Rostkowa do Przasnysza, gdzie w kościele farnym została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył bp Mirosław Milewski.
 20. W tych dniach mija 40 lat od wznowienia transmisji niedzielnej Mszy Świętej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie o godz. 9:00 w radiowej Jedynce. Polskie Radio jako pierwsza rozgłośnia na świecie rozpoczęła w maju 1927 roku regularne transmisje Mszy Świętych. Po wojnie ich emisję wznowiono w 1945 roku, a cztery lata później ówczesne władze komunistyczne zdjęły je z anteny.
 21. Solenizantom i jubilatom całego tygodnia, przekazujemy słowa najlepszych życzeń. Naszych chorych otaczamy modlitwą, szczególnie przebywających w szpitalu. Dla wszystkich zmarłych prosimy o łaskę zbawienia.
 22. W niedzielę 13 września br. zmarł ks. kanonik Kazimierz Pawłowski, emerytowany proboszcz parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Węgrze. Miał 90 lat i 67 lat kapłaństwa. Żałobna liturgia pogrzebu została odprawiona w czwartek 17 września w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w parafii Świętego Stanisława Kostki w Pułtusku pod przewodnictwem bp. Piotra Libery. Ciało z trumną zmarłego kapłana zostało złożone do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 23. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 20 września (niedziela) – Święci męczennicy z Korei. Pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze.
 • 21 września (poniedziałek) – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, który jest patronem pracowników Służby Celnej (święto).
 • 23 września (środa) – Święty Ojciec Pio z Pietrelciny (1887-1968). Francesco Forgione, prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk oraz wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej. Z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.
 • 25 września (piątek) – Błogosławiony Władysław z Gielniowa. Prezbiter z zakonu bernardynów. Wybitny kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim. Żył na przełomie XV i XVI w. Jest drugorzędnym patronem Warszawy (wspomnienie dowolne).
 1. Dzisiejsza niedziela jest parafialnym świętem dziękczynienia za tegoroczne plony. Dziękujemy Bogu i dziękujemy rolnikom oraz wszystkim, którzy w tym trudzie żniwnym uczestniczyli. Niech trwa nasze radosne dziękczynienie, ale pamiętajmy też o tych, którym brakuje chleba i żywności. Na nadchodzący czas jesieni niech Bóg nam błogosławi.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa