Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj dwudziesta ósma niedziela w roku liturgicznym. Jest to jednocześnie XVI Dzień Papieski, który przeżywamy w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz naszej wdzięczności oraz duchowej jedności z Janem Pawłem II.

2. W tym dniu wspominamy wielkie dziedzictwo Świętego Jana Pawła II oraz wspieramy ofiarą materialną Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która niesie pomoc uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji. Obecnie z takiej pomocy korzysta ponad 2.500 młodych ludzi w całej Polsce.

3. Dzisiaj z okazji Dnia Papieskiego serdecznie witamy w naszej parafii zespół „Dekalog” z Przasnysza. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz za modlitwę i ewangelizację w czasie dwóch programów słowno – muzycznych po Mszy Świętej o godzinie 10:00 i 12:00. Zespół w obecnym kształcie istnieje od 2014 roku i tworzy muzykę chrześcijańską, a dzisiaj zaprezentuje się w składzie: Anna Rafalska, Paulina Budna, Klaudia Mikołajczyk, Janusz Nachtygal – pianino, Jarosław Dawidziuk – gitara. Głównym dobroczyńcą dzisiejszego zamyślenia papieskiego w naszej parafii jest Fundacja „SCALAM – prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu, za co bardzo dziękujemy Pani Prezes Elżbiecie Sosnowskiej oraz całemu Zarządowi: p. Monice Sosnowskiej oraz p. Andrzejowi Dołęga i razem z Radą Duszpasterską oraz Akcją Katolicką zapraszamy do wspólnego uwielbienia Boga muzyką i śpiewem.

4. Dzisiaj przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 Różaniec prowadziło Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic. Po Mszy Świętej nie będzie spotkania Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży, dlatego proszę o rozważanie tych samych tajemnic przez najbliższy miesiąc. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy czynnie włączają się w modlitwę różańcową w dni powszednie o godzinie 16:00, a w niedziele po Mszy Świętej o godzinie 15:00 (dzisiaj różaniec papieski).

5. W przyszłą sobotę do poprowadzenia modlitwy różańcowej o godzinie 16:00 zapraszam Koło Żywego Różańca z Chojnowa.

6. Oddanie czci relikwiom Świętego Jana Pawła II w niedzielę za tydzień 16 października po każdej Mszy Świętej. Jest to dzień 38. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

7. Również w następną niedzielę o godz. 9:30 nabożeństwo Godzinek ku czci Matki Bożej, które śpiewamy w miesiącach do maja do października, a po Mszy Świętej dziękczynnej za dar Nawiedzenia o godz. 12:00 w intencji mieszkańców Kuskowa, przekazanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej mieszkańcom Chrostowa Wielkiego i Zalesia.

8. W niedzielę za dwa tygodnie 23 października będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona naszego kościoła. Uroczystą Sumę o godzinie 12:00 z okolicznościowym kazaniem odprawi ks. Robert Banasiak – wicedyrektor ekonomiczny naszej diecezji, który będzie wśród już w czasie Mszy Świętej o godz. 10:00.

9. Po odpuście parafialnym będą przyjmowane wypominki roczne i jednorazowe oraz intencje Mszy Świętych na nowy rok kalendarzowy.

10. Piątek 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia, a szczególnie Dyrekcjom i Radom Pedagogicznym oraz wszystkim pracownikom naszej Szkoły Podstawowej i naszego Gimnazjum. W intencji całej oświaty w naszej Ojczyźnie ofiarujemy w tym dniu nabożeństwo różańcowe. Zmarłych nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty będziemy polecali Bożemu miłosierdziu.

11. W sobotę 15 października br. Fundacja „SCALAM – Prostujemy Drogi Życia” zaprasza do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę, gdzie odbędzie się Wielka Pokuta za wszystkie grzechy popełnione w Polsce z Mszą Świętą, która zostanie odprawiona o godz. 11:00. W celu zapisania się bądź zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Fundacji osobiście lub pod numerem telefonu 660 733 400. Koszt wyjazdu 40 złotych. Wyjazd w najbliższą sobotę o godz. 3:30 spod kościoła farnego w Przasnyszu. Szczegóły na stronie internetowej naszej parafii oraz na plakacie w bocznej kruchcie kościoła.

12. Dziękuję Paniom Zelatorkom za zorganizowanie w dniu wczorajszym wyjazdu na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Smardzewa k. Płońska, a wszystkim biorącym udział za trud wspólnego pielgrzymowania i modlitwy.

13. Dziękuję mieszkańcom Nowych Czernic od strony Węgry oraz mieszkańcom Dzielina za przekazane w ubiegłym tygodniu zboże i ofiary materialne na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Dzisiaj po południu rozpoczniemy zbiórkę zboża i ofiar materialnych w Czernicach Borowych.

14. Dziękuję za dekorację papieską na dzisiejszą niedzielę, a także za okazaną pomoc w różnych pracach porządkowych na rzecz parafii w ostatnim czasie oraz za każde uczynione dobro duchowe i materialne.

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 9 października (niedziela) – Błogosławiony Wincenty Kadłubek (1160-1223). Biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV. Dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których opisał początki dziejów narodu polskiego. Zmarł jako cysters w Jędrzejowie.

• 11 października (wtorek) – Święty Jan XXIII, nazywany „Papieżem Dobroci” lub „Dobrym Papieżem Janem”. Zwołał Sobór Watykański II, kanonizowany razem z Janem Pawłem II 27 kwietnia 2014 r. Jest patronem nuncjuszy apostolskich (wspomnienie dowolne).

• 13 października (czwartek) – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916). Prezbiter i zakonnik kapucyn. Ceniony kaznodzieja, spowiednik i pisarz religijny. Był odnowicielem życia zakonnego pod zaborem rosyjskim. Dał początek licznym zgromadzeniom przede wszystkim bezhabitowym, które mogły docierać do wielu różnych środowisk, by głosić ewangelię miłości.

• 15 października (sobota) – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582). Dziewica i doktor Kościoła. Wielka mistyczka, która zreformowała zakon karmelitański, do którego należała. Pochodziła z Avila w Hiszpanii.

16. Solenizantom i jubilatom nowego tygodnia przekazujemy serdeczne życzenia. Zmarłych parafian, szczególnie w ostatnim czasie, polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.

17. Trwajmy w nastroju zamyślenia z okazji XVI Dnia Papieskiego i bądźmy świadkami miłosierdzia, pamiętajmy o dziękczynieniu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Niech nas umacnia Boże błogosławieństwo.

Rok liturgiczny 2022/2023

Poczta www

Archiwa