Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym, to ostatnia niedziela października, która jest obchodzona jako rocznica poświęcenia kościoła własnego, czyli parafialnego, a więc oddania tej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dlatego jest to także święto naszej parafii, która od wieków gromadzi się w tej świątyni oraz jest to okazja do modlitwy za jej fundatorów, budowniczych i tych, którzy troszczą się o jej piękno. Obchodzimy ją właśnie dzisiaj, ponieważ nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się za niego odpowiedzialni, aby kiedyś przekazać go przyszłym pokoleniom.

2. Dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej możemy ponownie zapoznać się z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży poprzez prezentację multimedialną w ramach diecezjalnej akcji o nazwie „Napełnij dzban”, ponieważ po Mszy Świętej można będzie złożyć ofiarę materialną do specjalnych puszek jako pomoc młodzieży w trudnej sytuacji materialnej z innych krajów świata. Bardzo dziękuję dziewczętom z Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży za organizację dzisiejszej niedzieli w naszej parafii oraz młodzieży, która spontanicznie okazała swoją pomoc.

3. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie z dziećmi z klasy trzeciej w ramach katechezy parafialnej
przed uroczystością Pierwszej Komunii Świętej.

4. W czasie Mszy Świętej wystąpi schola parafialna, którą prowadzi obecnie p. Piotr Marlęga z Mławy, za co bardzo dziękujemy, a naszej scholi życzymy jak najwięcej radości ze śpiewu na chwałę Pana Boga.

5. Dzisiaj również po każdej Mszy Świętej będzie możliwość oddania czci relikwiom Świętego Jana Pawła II z modlitwą o wstawiennictwo przed Bogiem.

6. Dzisiaj w parafii Zielona Ciechanowska podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00 odbędzie się liturgiczny ingres nowego proboszcza, księdza Andrzeja Gajewskiego, który wcześniej przez kilka lat pracował jako misjonarz na
Ukrainie.

7. W dzisiejszą niedzielę w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy Świętej (dominicantes) oraz przystępujących do Komunii Świętej (communicantes).

8. Dzisiaj wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełniając patriotyczny obowiązek głosowania pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę.

9. Dzisiaj również w Rzymie kończy się trwający do trzech tygodni Synod Biskupów poświęcony rodzinie.

10. W sobotę tego tygodnia kończy się miesiąc październik i nabożeństwa różańcowe. W piątek 30 października podsumowanie konkursu różańcowego i wręczenie nagród dzieciom, które w tym konkursie biorą czynny udział. Już teraz słowa podziękowania dla wszystkich za wspólną modlitwę różańcową. Szczególnie dziękuję Kołom Żywego Różańca, dzieciom, młodzieży, liturgicznej służbie ołtarza, a także harcerzom z naszych szkół, którzy poprowadzą różaniec w najbliższą środę. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe w czasie Mszy Świętej o godz. 15:00, a w sobotę 31 października różaniec poprowadzi Koło Żywego Różańca z Nowych Czernic.

11. 1 listopada przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele o godzinie 10:00 i 12:00. O 11:30 w kościele różaniec za zmarłych, który zostanie poprowadzony z udziałem Kół Żywego Różańca z Czernic Borowych, połączony z wystawieniem Najświętszego Sakramentu ze względu na pierwszą niedzielę miesiąca.

12. W uroczystość Wszystkich Świętych po Sumie za zmarłych parafian, która zostanie odprawiona w kościele o godzinie 12:00, wyruszy procesja żałobna na cmentarz, gdzie przy czterech stacjach będziemy modlić się za zmarłych, m.in. w wypominkach jednorazowych, a po zakończeniu nabożeństwa żałobnego zostaną poświęcone nowe pomniki nagrobne.

13. W tym roku chcemy również przeprowadzić piątą kwestę przy cmentarzu parafialnym w uroczystość Wszystkich Świętych w celu pozyskania środków materialnych na renowację zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza. Serdeczna prośba do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o podjęcie się ponownie trudu przeprowadzenia tegorocznej kwesty. Proszę o pomoc także naszych ministrantów i lektorów, harcerzy z naszych szkół oraz młodzież i wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do tej pięknej inicjatywy.

14. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych, dlatego też przyjmowane są wypominki roczne, czyli imienna modlitwa za zmarłych wspominanych przez cały rok i polecanych miłosierdziu Bożemu. Można również zgłosić wypominki jednorazowe za zmarłych do modlitwy na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych.

15. Porządkując groby swoich bliskich zmarłych pamiętajmy o tym, że śmieci z terenu cmentarza składujemy w kontenerze, który znajduje się przy bramie cmentarza, a śmieci naturalne możemy zostawić w tzw. boksie po lewej stronie przy wyjściu z cmentarza. Proszę jednak nie zostawiać tam żadnych plastików i szkieł, tylko stosować się do zamieszczonej informacji.

16. W ubiegłym tygodniu zboże i ofiary materialne na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przekazali mieszkańcy Zalesia, Chojnowa Kolonii, Chojnówki, Kuskowa i Miłoszewca – Ostafieje. Tym samym zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę, dlatego raz jeszcze dziękuję poszczególnym miejscowościom naszej parafii za współpracę, okazaną pomoc i życzliwość w postaci przekazanego zboża i ofiar materialnych.

17. Dziękuje również za ofiarę materialną na rzecz naszej parafii, którą w ubiegłym tygodniu złożyła rodzina p. Luberadzkich z Żeber i rodzina p. Adamskich z Chrostowa.

18. Dziękuję p. Szymonowi Włodarczyk za wymianę słupków zabezpieczających drzewka przy parkingu, a p. Kamilowi Grabowskiemu za pomoc przy prezentacji multimedialnej na dzisiejszą niedzielę.

19. W sobotę 31 października o godz. 18:30 w Klubie Otwartego Umysłu Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu odbędzie się II Bal Wszystkich Świętych, na który zaprasza parafia Świętego Wojciecha w Przasnyszu i Fundacja „Scalam – prostujemy drogi życia”. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii.

20. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 28 października (środa) – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz. Szymon był określany przez Ewangelistów jako „gorliwy” lub „Kananejczyk”, co może być różnie rozumiane. O jego działalności nie mamy zasadniczo żadnych wiadomości. Natomiast Juda był krewnym Pana Jezusa, a jego przydomek „Tadeusz” oznacza „odważny”. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii jest on wzywany jako patron od spraw trudnych i beznadziejnych. Ten dzień w liturgii Kościoła nosi rangę święta.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa