Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Już niebawem, bo 24 marca, będziemy obchodzić Niedzielę Palmową – wyjątkowy dzień, który rozpoczyna czas bezpośredniego przygotowania do przeżywania najważniejszej tajemnicy chrześcijaństwa – śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Dzień ten stał się także, z woli bł. papieża Jana Pawła II, świętem młodzieży całego świata. W dwadzieścia lat po ustanowieniu Światowego Dnia Młodzieży, Jan Paweł II mówił do młodych w Rzymie: „Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, jak opatrznościowe i prorocze było, że właśnie ten dzień, Niedziela Palmowa, stał się waszym dniem. Święto to niesie w sobie specjalną łaskę, łaskę nadziei połączonej z Krzyżem, który zawiera w sobie chrześcijańską tajemnicę”.

Niech ta nadzieja i ufność, jaką pokładał w młodzieży Jan Paweł II, skłoni Was do przyjęcia mojego zaproszenia do udziału we wspólnym świętowaniu. Przybądźcie tłumnie do Płocka, byśmy mogli w Roku Wiary wsłuchać się w słowa Jezusa, który wzywa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Właśnie te słowa papież Benedykt XVI wybrał na temat 28. Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu tego roku w Brazylii. Należy je uważać za mandat misyjny przekazany młodemu Kościołowi. Mandat, a więc przywilej i zadanie. Jest to zadanie przyjęcia apostolskiej postawy i zachowywania żywej wiary, która ma cechować każdego człowieka, opierającego swoje życie na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus.

Spotkajmy się więc w Płocku, na wspólnej Eucharystii w parafii św. Jadwigi Królowej oraz w Orlen Arenie, aby zrobić pierwszy krok ku odpowiedzi na to wezwanie. Niech Niedziela Palmowa – przeżywana w Roku Wiary – stanie się momentem uroczystego wyznania wiary młodzieży diecezji płockiej. Niech stanie się świadomą decyzją pójścia za Chrystusem, na którym staramy się budować naszą przyszłość.
Zapraszam Was całym sercem – spotkajmy się w Płocku w Niedzielę Palmową!
Płock, dnia 4 marca 2013 r.

Wasz biskup Piotr

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa