Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

We „Wskazaniach Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej czytamy: „Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, jeśli chcą stale wykonywać swoje czynności w czasie liturgii są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej. Przed przystąpieniem do rejestrowania kamerą danej czynności liturgicznej mają obowiązek uzgodnić z proboszczem lub innym prezbiterem, który jej przewodniczy, miejsce i sposób wykonywania tych czynności”. Obecność kamerzystów i fotografów w czasie udzielania sakramentów jest zrozumiała i korzystna. Jednak przy złej postawie podejmujących tę posługę powaga i modlitewny nastrój uroczystości mogą zostać poważnie zakłócone.
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wychodząc naprzeciw wskazaniom Komisji oraz zgłaszającym się fotografom i kamerzystom, organizuje kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Celem szkolenia jest przybliżenie zainteresowanym liturgii sakramentów oraz zapoznanie ze wskazaniami zawartymi we wspomnianym dokumencie Komisji Episkopatu Polski. Przypominamy Czcigodnym Księżom, iż mają prawo wymagać od kamerzystów i fotografów posługujących w czasie liturgii, by okazali zaświadczenie o ukończeniu kursu, ale jednocześnie, bez poważnych przyczyn, nie powinni odmawiać wykonywania im swoich obowiązków.
Na kurs można się zgłaszać telefonicznie (024/262-85-99) lub przez pocztę elektroniczną (joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl). Termin najbliższego kursu: 23 – 24 października 2012 r. (wtorek-środa). Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 października br.
Kurs odbywać się będzie w siedzibie CPP Metanoia przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00–19.00. Przychodząc na kurs pierwszego dnia należy przynieść ze sobą zdjęcie (max. 30x40mm), opinię ks. Proboszcza oraz wpłacić 100 zł. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie i identyfikator ze zdjęciem. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych.

ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa