Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

11 sierpnia 2022 - Ciekawy film na koniec wakacji +++ 9 sierpnia 2022 - 11. rocznica zawarcia Sakramentu Małżeństwa Państwa Iwony i Szymona Włodarczyk 07.08.2022 +++ 9 sierpnia 2022 - Sakrament Chrztu Świętego Kai Kwiatek 07.08.2022 +++ 8 sierpnia 2022 - Intencje Mszy Świętych 08.08.2022 – 14.08.2022 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 7 sierpnia 2022 - 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę 6 sierpnia 2022 r. rozpoczęła si ... +++ 1 sierpnia 2022 - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA „C” 31.07.2022 Dzisiaj osiemnasta niedziela w roku ... +++ 1 sierpnia 2022 - Intencje Mszy Świętych 01.08.2022 – 07.08.2022 DATA GODZINA TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 31 lipca 2022 - Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc abstynencji 2022 Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa T ... +++ 31 lipca 2022 - Duszpasterz motocyklistów: na drodze do nieba trzeba przestrzegać znaków – przykazań Bożych – Tydzień św. Krzysztofa ma ... +++ 25 lipca 2022 - Poświęcenie pojazdów z okazji Tygodnia Świętego Krzysztofa 24.07.2022 +++ webdesign

Na polecenie Biskupa Płockiego pragnę przekazać następującą rozstrzygającą informację przekazaną przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP – ks. Biskupa Adama Bałabucha wszystkim księżom biskupom i przyjętą na ostatnim 363. Zebraniu Plenarnym Konferencji  Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 8-9 października br.. Uprzejmie proszę, aby poniższe uwagi nanieść w rytuale chrztu dzieci i stosować w czasie celebracji tego sakramentu.

„Na krótko przed ustąpieniem ze Stolicy św. Piotra Ojciec Święty Benedykt XVI zarządził, aby zostały zmodyfikowane łacińskie słowa formuły obrzędów wstępnych chrztu dzieci. Dotychczasowe brzmienie formuły „Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością (łac. Magno gaudio communitas christiana te[vos]excipit)” zostało zmienione tak, aby zastąpić określenie „wspólnota chrześcijańska”. Papież Benedykt XVI pragnął, aby w obrzędzie chrzcielnym jasno wyrażono prawdę, że to „Kościół Boży” – w całej swojej powszechnej, katolickiej naturze – przyjmuje kandydatów na chrześcijan, nie zaś rozumiana na różne sposoby „wspólnota chrześcijańska”.

Określenie „wspólnota chrześcijańska”  (łac. communitas christana) zostało z woli Ojca Świętego i na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 22.02.2013 r. zastąpione wyrażeniem „Kościół Boży” (łac. Ecclesia Dei). Dekret obowiązuje od dnia 31 marca 2013 r. i zobowiązuje krajowe konferencje biskupów do wprowadzenia zmian w wydaniach narodowych Obrzędu chrztu dzieci.

Dekret Kongregacji (Prot. N. 44/13/L) ustanawia zmiany w tych punktach księgi „Obrzędy chrztu dzieci”, gdzie pojawia się zdanie „wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię/was…”. We wszystkich poniższych punktach zatem należy zmienić brzmienie tekstu na nowy (numeracja i podział księgi został dostosowany do księgi polskiej, która różni się miejscami znacznie od łacińskiej):

W punkcie 41 (Chrzest wielu dzieci): „N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością (…)”;

W punkcie 79 (Chrzest jednego dziecka): „N., Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością (…)”;

W punkcie 117 (Chrzest dzieci w czasie Mszy): „N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością (…)”;

W punkcie 152 (Obrzędy chrztu do użytku katechetów): „Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością (…)”;

W punkcie 191 (Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego): „N., Kościół Boży wraz z Twymi rodzicami…”;

Łacińskie wyrażenie Ecclesia Dei posługuje się gramatycznym przypadkiem dopełniacza (Deus, Dei), co dosłownie w języku polskim brzmiałoby „Kościół Boga”, jednakże ze względu na większą popularność zwrotu „Kościół Boży” (z użyciem przymiotnika / zaimka dzierżawczego „Boży”), wydaje się, że lepiej posługiwać się właśnie tym drugim zwrotem, zwłaszcza iż takie tłumaczenie jest używane w Piśmie Świętym (np. w 1 Tm 3,5: „jakżeż będziesz się troszczył o Kościół Boży? – quomodo eccelsiae Dei diligentiam habebit?”).”

Płock, dnia 14 października 2013 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski Ceremoniarz Biskupi

Rok liturgiczny 2021/2022

Poczta www

Archiwa