Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Trzy zabytki z powiatu przasnyskiego otrzymają wsparcie samorządu Mazowsza. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska wręczyła beneficjentom programu certyfikaty „Cenny Zabytek Mazowsza”.

W tym roku radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 148 zabytkom. Ich łączna wartość to ponad 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (96), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (52). Wśród dofinansowanych obiektów są trzy zabytki z powiatu przasnyskiego.

Lista beneficjentów z powiatu przasnyskiego:

  • Remont budynku mieszkalnego dawna „Ochronka” w Krasnem – etap I Stadnina Koni Krasne Sp. z o.o. – 40 000,00 zł
  • Remont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku Klewki – Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza – 60 000,00 zł
  • Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Czernicach Borowych – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Czernicach  Borowych – 40 000,00 zł

Źródło: infoprzasnysz.pl

14 listopada 2022 r. ksiądz proboszcz Michał Gaszczyński odebrał w Sieluniu certyfikat ,,Cenny Zabytek Mazowsza”, łączący się z uzyskaniem dofinansowania narealizację zadania pn. Prace ratunkowe zabytkowego kościoła w Czernicach Borowych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława  BM w Czernicach  Borowych otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40 tys. zł. w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

Dzięki pozyskanym środkom wykonane zostanie uzupełnienie orynnowania i wymiana rur spustowych kościoła w Czernicach Borowych – etap 1. Prace obejmują część budynku kościoła od strony zachodniej i południowej.

Wręczony przez członkinię zarządu województwa mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską certyfikat ,,Cenny Zabytek Mazowsza”to dodatkowe potwierdzenie szczególnej wartości historycznej, kulturalnej i architektonicznej czernickiego kościoła.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa