Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Drodzy Bracia i Siostry,
1. Już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się Nawiedzenie naszej Diecezji przez Najświętszą Maryję Pannę w Jej Obrazie Jasnogórskim – jedno z najważniejszych w ostatnim czasie wydarzeń duchowych na naszej ziemi. Przez mój list pragnę przygotować Was do głębokiego przeżycia tego wydarzenia, zwłaszcza „Doby Nawiedzenia” w Waszej Parafii, którą przeżyjecie w dniach 13 – 14 lipca 2015 r. Przygotowuje nas do tego przede wszystkim słowo Boże dzisiejszej niedzieli. Człowiek – przypomina nam ono – będzie zawsze, jak pierwsi rodzice w raju, ukrywał się przed Bogiem, będzie szukał pokrętnych tłumaczeń, będzie oskarżał drugiego, gdy – ulegając podszeptom szatana – sam zapragnie decydować o dobru i złu. „To zawsze, od Adama i Ewy aż po dzień ostatni, będzie kończyć się źle” – zdaje się proroczo mówić Księga Rodzaju.
Pan Bóg nie zostawia nas jednak bez nadziei: ludzkość może spodziewać się pomocy od tajemniczej Niewiasty i jej potomstwa – Niewiasty, która ma moc zmiażdżenia głowy węża, Szatana. Kościół od samych swych początków widział w tej Niewieście Maryję. W scenie z dzisiejszej Ewangelii, gdy Jezusa spotykają szczególnie brutalne oskarżenia, Maryja przybywa do Kafarnaum, by posłużyć Mu za model pełnienia tego, co najważniejsze w zmaganiach z Szatanem – model pełnienia woli Bożej. Patrząc na nią, Jezus powie: „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. A Ona w Kanie zaznaczy: „Uczyńcie, co Wam powie Syn!” Jakie to ważne, Umiłowani, żeby uczyć się pełnić wolę Bożą, wolę Syna! Żeby wciąż do tego dojrzewać; żeby – pomimo słabości i upadków – to właśnie, a nie pieniądze, karierę, własne zdanie stawiać sobie jako cel!

2. Nawiedzenie, które rozpoczniemy w sobotę, 20 czerwca, będzie naszą „diecezjalną szkołą” pełnienia woli Bożej z Maryją i na wzór Maryi. Właśnie tego dnia, w Pułtusku, w jednym z najważniejszych miast w dziejach naszej Diecezji, o 15. 00, w Godzinie Miłosierdzia, przywitamy Jasnogórski Obraz Pielgrzymującej Pani, w którym przywędruje ona do nas z Archidiecezji Warszawskiej. Jak podczas wszystkich wielkich wydarzeń religijnych, w kościołach i kaplicach Diecezji rozlegną się wtedy dzwony. Proszę, Umiłowani, abyście na ich dźwięk odnowili swoje zawierzenie Bogu przez odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego lub przynajmniej jednego „Zdrowaś, Maryjo”. A przede wszystkim zapraszam Was gorąco do Pułtuska! Już od godz. 9.00 na tamtejszym rynku, najdłuższym rynku Europy, będziemy wielbić Pana, modlić się o uzdrowienia, składać świadectwa i słuchać katechez, prowadzonych przez znanego ewangelizatora z Indii – ojca Jose Maniparambila. Eucharystii o godz. 15.00, inaugurującej Nawiedzenie, będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a koncelebrować z nim będzie wielu księży biskupów i kapłanów z całej Polski. Po Pułtusku, aż do 11 czerwca 2016 roku, swoją „Dobę Nawiedzenia” będzie przeżywać każda parafia, każde sanktuarium i każda wspólnota zakonna naszej Diecezji.
3. Opatrznościowo się składa, że Peregrynacja Matki Bożej będzie odbywała się w roku Jubileuszu Dziewięćsetczterdziestolecia naszej Diecezji. Pod koniec tego roku, pod czułym spojrzeniem Matki Nawiedzenia, zamkniemy 43. Synod Diecezji Płockiej – dzieło, w które aktywnie włączyło się ponad tysiąc starszych i młodych katolików naszego Kościoła. Wreszcie, wraz z Nią, Pielgrzymującą Panią, w roku dwa tysiące szesnastym – roku 1050-tej rocznicy chrztu Polski, wkroczymy w raz z całą Polską na drogę odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Jak wiecie, idea Peregrynacji zrodziła się pół wieku temu właśnie w ramach przygotowań do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. To wtedy Prymas Stefan Wyszyński zainicjował dziewięcioletnią nowennę, Śluby Narodu Polskiego i Nawiedzenie, które rozpoczął w sierpniu 1957 roku, pragnąc wzmocnić w ten sposób chrześcijańską tożsamość Polaków w obliczu zagrożenia komunistycznego. Maryja, jak na obrazach naszych wielkich malarzy i w strofach poetów, wędrowała przez Polskę, dzieląc z nami nasze zmagania, troski i bóle. Wszyscy odczuliśmy to dotkliwie, gdy Jej nawiedzenie – pełne wiary, pokoju i głębokich nawróceń – zostało brutalnie przerwane w roku 1966, podczas Uroczystości Milenijnych. Polskę obiegła wtedy wieść: „Obraz Matki Bożej – aresztowany!” W następnych latach Maryja nawiedzała kolejne diecezje w symbolu pustych ram. Tak działo się w archidiecezji katowickiej, z której pochodzę – jestem tego świadkiem! Pomimo tego bezsensownego aktu bezpieki, zobaczyliśmy wtedy lepiej, że do parafii przychodzi Matka, która – choć uwięziona – czuwa na Jasnej Górze. Zrozumieliśmy lepiej, że przyjmujemy nie Obraz, ale Tę, która tyle razy w historii – na Jasnej Górze, w Lourdes, w La Salette, w Fatimie, w Kibeho, przychodziła, by wspomóc swój zagubiony, umęczony lud. Pojęliśmy lepiej, że istotą Nawiedzenia jest Jej zaproszenie do wspólnoty parafialnej, przyjęcie Jej do Kościoła domowego każdej rodziny, nawrócenie serca, aby pełniło wolę Bożą, wolę Jej Syna. Po sześciu latach Cudowny Wizerunek został uwolniony przez odważnego kapłana diecezji radomskiej i przywieziony do Radomia. Od tego czasu Nawiedzenie było kontynuowane bez większych przeszkód, także w naszej Płockiej Diecezji. Liczni spośród Was pamiętają jeszcze tę wspaniałą atmosferę Nawiedzenia z lat 1975-1976. Misje parafialne, oblężone konfesjonały, trasy przejazdu Obrazu udekorowane girlandami proporców, czuwania, nawrócenia ludzi oszukanych przez „komunę”, stawały się wtedy prawdziwym, narodowym przebudzeniem.
4. Czy nie potrzebujemy przebudzenia wiary także w tych czasach, na progu naszej wolności, na progu nowego tysiąclecia? Wydarzenia miesięcy dobrze pokazują, że tego potrzebujemy i że wielu Polaków to czyni. Dobrze, że w ostatnich dniach, w kręgach rodzinnych, w pracy, przed kościołami po Mszach, tak dużo toczyło się poważnych rozmów o Polsce, o Ojczyźnie. Dobrze, że ludzie świeccy coraz odważniej pokazują, że wiara to nie folklor, to nie dekoracja i nie zabawa, ale piękno i trud życia z Bogiem, życia modlitwy, życia duchowego, życia moralnego w jedności z Chrystusem. I że macie, Drodzy, prawo manifestować swoje przekonania – w szpitalu, w aptece, w służbie publicznej, w wychowywaniu dzieci i młodzieży… Dobrze, że nowo wybrany prezydent Rzeczypospolitej nie wstydzi się, jak niektórzy z jego poprzedników, rozpoczynać swojej służby Ojczyźnie od zawierzenia Jasnogórskiej Pani. I dobrze, że mieszkańcy Mazowsza, w 95 procentach ludzie wierzący, dali całej Polsce jasny przykład patriotyzmu, najliczniej z wszystkich obywateli naszego kraju uczestnicząc w ostatnich wyborach. Dziękuję wam za ten prosty znak wiary zaangażowanej, wiary społecznej!
5. Niech nawiedzająca naszą Diecezję Maryja pomoże obudzić się wszystkim; tak, wszystkim mieszkańcom Ziemi Mazowieckiej i Ziemi Dobrzyńskiej! Obudzić się tak, aby każdy otworzył się na wiarę poważną, wiarę broniącą wartości duchowych i moralnych w świecie, w którym żyjemy – w rodzinach, w zagrodach, szkołach, warsztatach, biurach i w miejscach wypoczynku! Obudzić się tak, aby bardziej pokochać i współtworzyć Kościół: Kościół miłosierdzia, przykazań i ludzi sumienia; Kościół, zachowujący więź z narodem, z prostym człowiekiem; Kościół, pomagający zakorzeniać się w historii, pisanej biografiami tylu dobrych matek i statecznych ojców, oddanych kapłanów i wiernych zakonników, a przecież także uczciwych i szlachetnych polityków oraz samorządowców. Niech z Nawiedzenia wyrosną szlachetne dzieła pojednań w naszych rodzinach! Niech zrodzą się z niego dobre dzieła nowej ewangelizacji, a także dzieła miłosierdzia i solidarności, wyrażającej się w trosce o starszych i bezrobotnych, o samotnych i ubogich, o zagubionych i umierających!
6. Pani Jasnogórska, wspomagaj, by „kołyska polska pustką nie świeciła” i by młode pokolenia miały perspektywę życia tutaj, w pięknej polskiej Ojczyźnie! Królowo Polski, umacniaj nasze sumienia, aby zawsze dokonywały mądrych wyborów i pozostawały niepodległe, tworząc w ten sposób żywą tkankę naprawdę niepodległej Ojczyzny!
W ufnym, modlitewnym oczekiwaniu na dojrzałe owoce Nawiedzenia w naszych sumieniach, postawach i czynach z serca Wam wszystkim błogosławię w Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Piotr

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa