Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Od 2 maja 2023 r. do 2 maja 2024 r. w diecezji płockiej decyzją biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego został ogłoszony Diecezjalny Rok Jubileuszowy św. Zygmunta, Króla i Męczennika, w związku z 1500. rocznicą męczeńskiego śmierci patrona miasta Płocka, bazyliki katedralnej w Płocku i Płockiej Kapituły Katedralnej. Dla uczczenia i promocji postaci św. Zygmunta Poczta Polska S.A. przygotowała kartkę pocztową ze znakiem opłaty z wizerunkiem Świętego Króla. Karta jest kolejną częścią emisji „Święci i Błogosławieni”.

Kartkę pocztową o wymiarach 148 mm × 105 mm zaprojektował Jan Konarzewski, została ona wydrukowana jednostronnie, techniką offsetową w nakładzie 5000 egzemplarzy, za zachowaniem stylu sepii.

Na nadrukowanym na kartce znaku opłaty pocztowej umieszczono fotografię obrazu nieznanego autora „Święty Zygmunt, król i męczennik”, znajdującego się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku (fot. ks. Wojciech Kućko). Jest to olej na płótnie o wymiarach 210 cm × 134 cm, pochodzi z drugiej poł. XVIII w. Król został na nim uwieczniony jako stojący władca, ubrany w płaszcz i zbroję, na głowie ma koronę, zaś w dłoniach dzierży insygnia królewskie: berło i jabłko. Berłem wskazuje na studnię, związaną z jego męczeńską śmiercią. U stóp króla anioł trzyma tarczę herbową Burgundii, gdzie panował ten władca, wskazując jednocześnie na niebo, kierunek dążeń chrześcijańskich.

W części ilustracyjnej kartki z lewej strony przedstawiono XIV-wieczny relikwiarz hermowy św. Zygmunta, króla i męczennika, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego (fot. ks. Andrzej Milewski). W czasie II wojny światowej hermę św. Zygmunta wraz z innymi precjozami Płockiej Kapituły Katedralnej zagrabili Niemcy. Została ona odzyskana przez rząd polski po 1945 r. i przekazana do Muzeum Narodowego w Warszawie. Staraniem Kurii Diecezjalnej Płockiej i biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego w 1981 r. relikwiarz zwrócono do katedry płockiej, zaś od 2008 r. można go oglądać na wystawie w skarbcu Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku.

Z prawej strony kartki została umieszczona fotografia bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku z charakterystycznymi wieżami według projektu architekta Stefana Szyllera (fot. Latający Dzik).

Do kartki dołączony jest datownik pierwszego dnia obiegu, zawierający w centrum herb diecezji płockiej, zaprojektowany w 2021 r. przez włoskiego heraldyka Enzo Parrrino i zatwierdzony dnia 7 listopada 2021 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę podczas uroczystej inauguracji Procesu Synodalnego w diecezji płockiej. W otoku napis: „Święci i Błogosławieni / 02.05.2023 Płock 1”.

Prace nad kartką pocztową i nadrukowanym znaczkiem ze strony Kurii Diecezjalnej Płockiej koordynował ks. Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin i prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Kartka jest do nabycia w urzędach pocztowych na terenie Polski. W Płocku można ją zakupić w Urzędzie Pocztowym Płock 1 przy ul. Bielskiej.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa