Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej


Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Izajasza 1,12–18. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty (USA).
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
Dzień 1: Uczcie się postępować dobrze
Dzień 2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…
Dzień 3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga
Dzień 4: Oto łzy znękanych
Dzień 5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi
Dzień 6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście
Dzień 7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”
Dzień 8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa