Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj piętnasta niedziela zwykła. Liturgia słowa chce nam przypomnieć, że wszyscy jesteśmy dla Pana Boga ważni, ponieważ nas stworzył i nieustannie obdarza nas miłością. Dlatego posyła wciąż do nas ludzi, którzy mówią w Jego imieniu, chociaż nie zawsze chcemy ich słuchać, o czym opowiada fragment Księgi Proroka Amosa. Dał nam swojego Syna, w którym możemy odzyskać swoje pierwotne piękno przez oczyszczenie z grzechów i bogactwo Bożej łaski, co podkreśla Święty Paweł Apostoł w Liście do Efezjan. Pan Jezus posłał Apostołów, żeby mogli czynić znaki, uwalniali świat od złych duchów i uzdrawiali, o czym wspomina Ewangelia według Świętego Marka.
 2. W dzisiejszą niedzielę 11 lipca przeżywamy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który został ustanowiony przez Parlament RP w 2016 roku, jako święto państwowe w związku z wydarzeniami w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku, kiedy Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150. miejscowości na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich okrutnie zamordowanych, których mogło być ok. 100 tysięcy Polek i Polaków.
 3. Przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 modlitwę różańcową prowadziło Koło Żywego Różańca z Chojnowa, ponieważ dzisiejsza niedziela jest drugą w miesiącu.
 4. W niedzielę za tydzień przed Mszą Świętą o godz. 10:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które śpiewamy od maja do października w trzecią niedzielę miesiąca.
 5. Również w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 15:00 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 6. W czwartek 15 lipca lipca o godz. 19:30 zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Gospodarczą.
 7. We wtorek 13 lipca będziemy przeżywać szóstą rocznicę Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele parafialnym. W tym dniu minie też pięć lat od rozpoczęcia Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w domach i rodzinach naszej parafii. O tych historycznych wydarzeniach przypomina nam ołtarz główny, który po przeprowadzonej renowacji został ponownie poświęcony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę 13 lipca 2015 roku i ofiarowany Matce Bożej w wizerunku Jasnogórskim oraz naszym wizerunku Czernickiej Pani.
 8. Z okazji szóstej rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej planowane są odwiedziny duszpasterskie osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą brać udziału w niedzielnych Mszach Świętych. W czwartek 15 lipca miejscowości: Nowe Czernice od strony Węgry, Chojnowo, Kownaty i Żebry; w piątek 16 lipca miejscowości: Nowe Czernice od strony Chrostowa, Chrostowo Wielkie, Kuskowo, Zalesie, Nowe Czernice od strony Zembrzusa i Zembrzus Wielki; w sobotę 17 lipca miejscowość Czernice Borowe. Rozpoczęcie odwiedzin ok. godz. 9:00.
 9. Trwają przygotowania do 40. Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasna Górę, która odbędzie się w dniach 6 – 14 sierpnia br. W tym roku będzie miała hasło „Idziemy z Józefem”, które nawiązuje do Roku Świętego Józefa w kościele Powszechnym. Również w tym roku pielgrzymka została zaplanowana w systemie sztafetowym. Dla grupy Złotej, której przewodnikiem będzie ks. Łukasz Rogowski – wikariusz z parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, został wyznaczony trzeci dzień, tj. niedziela 8 sierpnia. Jak co roku istnieje możliwość pielgrzymki duchowej. Zapisy i dodatkowe informacje od następnej niedzieli w zakrystii po Mszy Świętej lub w kancelarii parafialnej oraz na stronie internetowej naszej parafii.
 10. Dziękuję p. Danucie Adamskiej za zorganizowanie w sobotę 10 lipca br. pielgrzymki autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach oraz wszystkim biorącym udział w tej pielgrzymce, szczególnie za modlitwę i przekazane pozdrowienia.
 11. Dziękuję za ofiarę złożoną w ostatnim czasie z przeznaczeniem na kapliczkę ku czci Świętego Rocha, którą planujemy wznieść przy drodze prowadzącej na cmentarz od strony kościoła.
 12. Słowa podziękowania dla p. Jarosława Sadowskiego i p. Adriana Stępień za okazaną pomoc w porządkowaniu otoczenia kościoła i plebanii oraz drogi na cmentarz po nawałnicy, która przeszła przez naszą okolicę w ubiegły piątek wieczorem. Dziękujemy też druhom strażakom za przeprowadzone prace porządkowe przy przewróconych drzewach. Serdeczna prośba o sukcesywne porządkowanie miejsc spoczynku naszych bliskich zmarłych na cmentarzu parafialnym, ponieważ wiejący dość często w ostatnim czasie duży wiatr powoduje też różne uszkodzenia i zniszczenia lamp oraz dekoracji nagrobnych.
 13. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego oraz spokojnego czasu odpoczynku. Pamiętajmy, że czas wakacji i urlopów nie zwalnia nas z modlitwy i udziału w niedzielnej Eucharystii.
 14. W piątek 16 lipca przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Pod koniec XII wieku na tej świętej górze, znajdującej się obecnie na terenie Izraela, duchowi synowie proroka Eliasza zaczęli prowadzić życie duchowe. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek zakonowi karmelitów, który pięknie wpisał się w historię Kościoła. Z tym dniem i z zakonną rodziną karmelitańską wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach 16 lipca 1251 roku, które otrzymał Szymon Stock, pierwszy przełożony i generał karmelitów w Cambridge (Anglia), obiecała noszącym szkaplerz obronę przed ogniem piekielnym i innymi niebezpieczeństwami.
 15. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o modlitewnej pamięci. Chorych również otaczamy naszą modlitwą, a zmarłym wypraszamy łaskę zbawienia, szczególnie w modlitwie wypominek.
 16. W czwartek 8 lipca br. zmarł po ciężkiej chorobie ksiądz pallotyn Jan Kot SAC (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) – długoletni Naczelny Kapelan Policji przy komendzie Głównej w Warszawie. Miał 75 lat życia i 43 lata kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 17. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 11 lipca (niedziela) – Święty Benedykt. Autor słynnej „Reguły”, uważany za duchowego ojca mnichów Kościoła Zachodniego. Papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy. Zawołanie „Ora et labora” (módl się i pracuj), uczynił sposobem na dobre chrześcijańskie życie (święto).
 • 12 lipca (poniedziałek) − Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu. Biskup i męczennik, autor żywota Świętego Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników.
 • 13 lipca (wtorek) – Święty Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak i jego uczeń Święty Benedykt (†1033-1037). Dwaj pustelnicy, żyjący na terenie dzisiejszych Węgier, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne.
 • 15 lipca (czwartek) – Święty Bonawentura (1218-1274). Biskup i doktor Kościoła, wybitny teolog średniowiecza. Był pierwszym przełożonym generalnym franciszkanów po śmierci Świętego Franciszka. Ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu, co dało mu tytuł drugiego „Ojca Zakonu”. Postać tego świętego znajduje się w ołtarzu głównym naszego kościoła.
 • 16 lipca (piątek) – Matka Boża z Góry Karmel. Patronka duchowych synów proroka Eliasza i zakonu karmelitów.
 1. Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, ponieważ miłości przeznaczył nas dla siebie jako synów (por. Ef 1, 3-10). Dlatego prośmy Boga o błogosławieństwo, aby ta niepojęta miłość przemieniała nasze życie.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa