Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

 1. Dzisiaj piętnasta niedziela zwykła. Ewangelia według Świętego Łukasza chce nam przypomnieć, że spotkanie człowieka będącego w potrzebie to sprawdzian dla naszej wiary i wyzwanie, by siebie uczynić bliźnim.
 2. Przed Mszą Świętą o godzinie 10:00 modlitwę różańcową prowadziło Koło Żywego Różańca z Żeber, ponieważ dzisiejsza niedziela jest drugą w miesiącu.
 3. W niedzielę za tydzień przed Mszą Świętą o godz. 10:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które śpiewamy od maja do października w trzecią niedzielę miesiąca.
 4. W środę 13 lipca będziemy przeżywać siódmą rocznicę Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele parafialnym. W tym dniu minie też sześć lat od rozpoczęcia Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w domach i rodzinach naszej parafii. O tych historycznych wydarzeniach przypomina nam ołtarz główny, który po przeprowadzonej renowacji został ponownie poświęcony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę 13 lipca 2015 roku i ofiarowany Matce Bożej w wizerunku Jasnogórskim oraz naszym wizerunku Czernickiej Pani.
 5. Z okazji szóstej rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej planowane są odwiedziny duszpasterskie osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć w niedzielnych Mszach Świętych. W piątek 15 lipca miejscowości: Nowe Czernice od strony Węgry, Chojnowo, Kownaty, Zembrzus Wielki, Nowe Czernice od strony Chrostowa, Kuskowo, Żebry; w sobotę 16 lipca miejscowość Czernice Borowe. Rozpoczęcie odwiedzin ok. godz. 9:00.
 6. Trwają przygotowania do 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasna Górę, która odbędzie się w dniach 6 – 14 sierpnia br. W tym roku będzie miała hasło „Powróćmy na Eucharystię”, które nawiązuje do roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce. W tym roku pielgrzymka została zaplanowana w sposób tradycyjny. Przewodnikiem grupy Złotej będzie ks. Łukasz Rogowski – wikariusz z parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie. Jak co roku istnieje możliwość pielgrzymki duchowej. Zapisy od następnej niedzieli w zakrystii po Mszy Świętej lub w kancelarii parafialnej. Dodatkowe informacje na stronie internetowej naszej parafii.
 7. Również przygotowuje się VI Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, która planowana jest w dniach 15-21 sierpnia br. Szczegóły na okolicznościowym plakacie w bocznej kruchcie kościoła.
 8. Ogólne sprawozdanie finansowe dotyczące spraw materialnych parafii z roku 2021. Dochód parafii wyniósł 130.258 zł. Do całkowitego dochodu parafii zostały wliczone: ofiary złożone na tacę; ofiary z okazji kolędy; ofiary złożone w ciągu całego roku; ofiary z tytułu budowy bądź renowacji pomników na cmentarzu. Ponadto ofiary do puszek i ofiary na tacę z przeznaczeniem na cele diecezjalne i ogólnokościelne oraz okolicznościowe zbiórki prowadzone przez parafię, w tym jesienna zbiórka zboża i ofiar materialnych na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Rozchód, czyli wszystkie poniesione wydatki – 125.132 zł (saldo dodatnie – 5.126 zł). Do całkowitego rozchodu zostały wliczone inwestycje, remonty, usuwanie śmieci z cmentarza oraz inne wydatki (różne zakupy do kościoła, dewocjonalia, dekoracje, pralnia, duszpasterstwo, itp.); ponadto rachunki i opłaty, dodatkowe wynagrodzenie pana organisty, wynagrodzenie po. pana kościelnego za różne prace na rzecz parafii, świadczenia na rzecz diecezji i ubezpieczenie budynków oraz inne konieczne wydatki na bieżące działanie parafii. Rachunki za prąd plebania i kościół wyniosły ok. 20. Tysięcy zł(więcej o ok. 8 tysięcy zł w porównaniu z rokiem 2020, a będzie jeszcze drożej). Podrożało też podstawowe ogrzewanie kościoła, ponieważ zdrożała nafta do piecyków (sezon grzewczy to koszt ok. 3.500 tys. zł). Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 6087.64 zł. W marcu bieżącego roku spłaciliśmy kredyt rolniczy w wysokości 45.000 zł, a także mamy do dyspozycji bieżące środki w wysokości ok. 5.000 zł na różne sytuacje, które mogą się pojawić, a także niewielkie inwestycje i remonty. W rozliczenie roczne nie wlicza się ogrzewania plebanii, której koszt ponosi proboszcz. W ubiegłym roku było to mniej więcej 12.000 zł przy oszczędnym korzystaniu z systemu grzewczego. W nadchodzącym sezonie grzewczym będzie to mniej więcej drugie tyle (litr oleju opałowego to obecnie ok. 7 zł, potrzeba ok. 3 tysięcy). Widzimy, że wszystko ostatnio drastycznie podrożało i nadal drożeje, ale parafia stara się to rozumieć, zachowując zwyczaj składania ofiar przy różnych okazjach, ten sam od wielu lat. Główne inwestycje przeprowadzone w ubiegłym roku: doprowadzenie drugiego ujęcia wody do cmentarza od strony nowego parkingu (z dofinansowaniem funduszu sołeckiego), wymiana fragmentu kamiennego ogrodzenia cmentarza, kontynuacja budowy alejek wewnętrznych na cmentarzu. Troska o małą architekturę zieleni. W bieżącym roku już została wykonana inwestycja odwodnienia plebanii i drenażu otoczenia, planowane jest powiększenie miejsca składowania odpadów za cmentarzem, usunięcie martwego kasztanowca na cmentarzu, renowacja słupków głównej bramy na cmentarz i montaż dwóch figurek modlącego się Archanioła Gabriela, a także ogólne odnowienie nagrobka z 1872 roku o charakterze historycznym śp. Marianny Wasiłowskiej z Żaboklickich oraz śp. Mateusza Otłowskiego z 1922 roku. Ponadto renowacja dwóch feretronów procesyjnych, być może odnowienie ogrodzenia terenu plebanii oraz bieżące prace porządkowe i naprawcze. Za kilka dni ma się rozpocząć układanie kostki na fragmencie parkingu za cmentarzem z dofinansowaniem funduszu sołeckiego na ten rok.
 9. Korzystając z okazji serdecznie dziękuję Radzie Gospodarczej za współpracę oraz całej wspólnocie parafialnej za składane ofiary materialne i okazywaną pomoc przy różnych okazjach inwestycyjnych, remontowych i porządkowych.
 10. Dziękuję za ogrodowe róże podarowane do kościoła oraz za świecę z wizerunkiem Matki Bożej Osuchowskiej, której płomień w tym tygodniu będzie przypominał o kolejnej rocznicy nawiedzenia kopii Jasnogórskiej Ikony w naszym kościele.
 11. Dziękuję za ofiary materialne na rzecz kościoła i parafii, które w ostatnim czasie złożyli: p. Jadwiga Rutkowska, p. Justyna i Marek Kakowscy, p. Andrzej Rutkowski, p. Teresa i Jan Pikus, p. Katarzyna i Jacek Jakubiak.
 12. Msze Święte w naszym kościele są odprawiane w niedziele o godz. 8:30, 10:00, 12:00, 15:00 (Msza Święta transmitowana przez Internet na profilu parafii).
 13. Jutro w poniedziałek 11 lipca, będziemy przeżywać Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który został ustanowiony przez Parlament RP w 2016 roku, jako święto państwowe w związku z wydarzeniami w dniach 11 i 12 lipca 1943 roku, kiedy Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150. miejscowości na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich okrutnie zamordowanych, których mogło być ok. 100 tysięcy Polek i Polaków.
 14. W sobotę 16 lipca przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Pod koniec XII wieku na tej świętej górze, znajdującej się obecnie na terenie Izraela, duchowi synowie proroka Eliasza zaczęli prowadzić życie duchowe. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek zakonowi karmelitów, który pięknie wpisał się w historię Kościoła. Z tym dniem i z zakonną rodziną karmelitańską wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach 16 lipca 1251 roku, które otrzymał Szymon Stock, pierwszy przełożony i generał karmelitów w Cambridge (Anglia), obiecała noszącym szkaplerz obronę przed ogniem piekielnym i innymi niebezpieczeństwami.
 15. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego oraz spokojnego czasu odpoczynku. Pamiętajmy, że czas wakacji i urlopów nie zwalnia nas z modlitwy i udziału w niedzielnej Eucharystii.
 16. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia zapewniamy o modlitewnej pamięci. Chorych również otaczamy naszą modlitwą, a zmarłym wypraszamy łaskę zbawienia, szczególnie w modlitwie wypominek.
 17. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 11 lipca (poniedziałek) – Święty Benedykt. Autor słynnej „Reguły”, uważany za duchowego ojca mnichów Kościoła Zachodniego. Papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy. Zawołanie „Ora et labora” (módl się i pracuj), uczynił sposobem na dobre chrześcijańskie życie (święto).
 • 12 lipca (wtorek) − Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu. Biskup i męczennik, autor żywota Świętego Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników.
 • 13 lipca (środa) – Święty Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak i jego uczeń Święty Benedykt (†1033-1037). Dwaj pustelnicy, żyjący na terenie dzisiejszych Węgier, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne.
 • 15 lipca (piątek) – Święty Bonawentura (1218-1274). Biskup i doktor Kościoła, wybitny teolog średniowiecza. Był pierwszym przełożonym generalnym franciszkanów po śmierci Świętego Franciszka. Ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu, co dało mu tytuł drugiego „Ojca Zakonu”. Postać tego świętego znajduje się w ołtarzu głównym naszego kościoła.
 • 16 lipca (sobota) – Matka Boża z Góry Karmel. Patronka duchowych synów proroka Eliasza i zakonu karmelitów.
 1. „Kto jest moim bliźnim?” – pytanie postawione Jezusowi przez uczonego w Prawie nie straciło nic ze swej aktualności (por. Łk 10, 25-37), dlatego prośmy Boga o błogosławieństwo, aby miłość bliźniego przemieniała nasze codzienne życie.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa