Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

1. Dzisiaj trzydziesta druga niedziela w roku liturgicznym i druga niedziela listopada, w którą solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, a wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę.

2. W tym roku w Kościele w Polsce przeżywamy V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jednoczymy się z Nigerią pod hasłem „Sprawiedliwość dla Nigerii”, która jest najliczniejszym krajem Afryki, w którym żyje ok. 80 milionów chrześcijan. Szczegóły na plakacie w bocznej kruchcie kościoła oraz na małych pocztówkach, które znajdują się na stoliku przy głównym wyjściu z kościoła (SMS).

3. Dzisiejsza niedziela to druga w miesiącu, dlatego dziękujemy za modlitwę różańcową przed Mszą świętą o godzinie 10:00, którą prowadziło Koło Żywego Różańca z Zembrzusa Wielkiego. Po Mszy świętej spotkanie Koła Żywego Różańca dzieci i młodzieży.

4. Dzisiaj w naszym kościele w czasie Mszy świętej o godzinie 10:00 oraz o godz. 12:00 odbędzie się koncert pieśni religijnych i patriotycznych z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości. Serdecznie witamy grupę artystyczną z Sońska pod kierownictwem p. Tadeusza Stępniewskiego. Koncert jest sponsorowany przez fundację „Scalam – Prostujemy drogi życia” z siedzibą w Przasnyszu, za co bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w zamyśleniu na temat wolności, która jest wielką wartością i darem Boga dla nas wszystkich, a także wielkim zobowiązaniem. Msza święta o godzinie 12:00 będzie sprawowana za za śp. zmarłych Kombatantów II Wojny Światowej z udziałem Kolegów i Koleżanek z Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaproszonych Drogich Gości – przedstawicieli samorządu województwa, powiatu i gminy, współpracowników, przyjaciół i dobroczyńców parafii.

5. Dzisiaj również po Mszy świętej o godz. 15:00 grupa śpiewających seniorów „Nadzieja w nas” zaprezentuje koncert pieśni patriotycznych przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu p. Franciszka Czajki, który będzie zamknięciem i dopełnieniem zamyślenia dzisiejszej niedzieli z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości.

6. Jutro 11 listopada przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, a w tym roku przypada 95. rocznica tego historycznego wydarzenia. O godzinie 10:00 zostanie odprawiona Msza święta za Ojczyznę, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej, przedstawią okolicznościową inscenizację. Po Mszy świętej przejście na cmentarz parafialny i złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. Urząd Gminy Czernice Borowe oraz Parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania i dziękczynienia.

7. Parafialna Krucjata Różańcowa jutro przed Mszą świętą o godzinie 10:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy do modlitwy.

8. W przyszłą sobotę 16 listopada o godz. 11:00 zapraszam na spotkanie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Spotkanie odbędzie się w sali spotkań na plebanii.

9. Związek Piłsudczyków Ziemi Przasnyskiej ponownie zwrócił się do proboszcza parafii z prośbą o odczytanie w ramach ogłoszeń duszpasterskich pisma następującej treści:
Zastanówmy się wspólnie, choć przez chwilę, ile wartości zawiera w sobie słowo Ojczyzna? Jaką siłę wyzwalało ono w umysłach pokoleń, które przez dziesiątki lat Jej nie zaznały? Jaką moc musiał mieć Jej brak, skoro tak często podejmowano próby zrzucenia niewoli? Mieszkańcy Czernic Borowych nie różnili się w swych odczuciach i dążeniach od rodaków z innych zaborów, byli nawet aktywniejsi. O Polsce nie mogli się uczyć za pośrednictwem radia czy telewizji bo wówczas nie było tych środków przekazu. Najmłodsze pokolenia uczyły się miłości do Ojczyzny w domach, w świątyniach, przy kapliczkach. Uczono się z pieśni powstańczych, z legend o bohaterach, z opowiadań o bitwach z zaborcami, z pacierza odmawianego w języku ojczystym, z książek, z naszej bogatej tradycji i kultury. Tak dojrzewało i krzepło poczucie dumy i tożsamości narodowej. Ich nauczycielami były najwyższe autorytety: rodzice, dziadkowie, świadkowie wydarzeń powstańczych oraz Kościół – enklawa polskości. Młodzież tę naukę chłonęła sercem, dlatego była ona tak trwała, a przekonanie o potrzebie odzyskania niepodległości tak silne. W polskich domach, pomimo represji stosowanych przez zaborców, nie uczono nienawiści i to zaowocowało miłością do Ojczyzny, pragnieniem wolności, a nie zemstą. Wiele rodzinnych spotkań kończyło się jednak kategorycznymi i pełnymi nadziei słowami psalmu Zygmunta Krasińskiego … „Będzie Polska w imię Boga”! I stała się Polska. Nie wszystkim było dane doczekać tej upragnionej chwili. Pamiętamy i będziemy o Nich pamiętać. To dzięki Nim my jesteśmy i istniejemy. Związek Piłsudczyków Ziemi Przasnyskiej, Fundacja „Nam i Pokoleniom” oraz Rada i Wójt Gminy Czernice Borowe czynią intensywne starania, by godnie upamiętnić, jakże chwalebne, pełne poświęcenia, odwagi i męstwa wysiłki dzielnych Synów Tej Ziemi. Zbieramy środki na budowę imiennego pomnika poświęconego żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej – uczestnikom walki o niepodległość i zwycięskiej wojny z bolszewikami – „Żołnierzom Niepodległości”. Na miejsce jego lokalizacji władze gminy wyznaczyły skwer parkowy przy szosie Przasnysz – Mława. Potrzebujemy hojnego wsparcia mieszkańców Czernic Borowych i gminy oraz wszystkich wspólnot parafialnych. Wierzymy, że dzięki Wam przypomnimy i utrwalimy prawie zapomnianą historię walki o niepodległość naszych przodków, z których jesteśmy dumni. W tym celu przed i po każdej Mszy Świętej w dniu 10 listopada br., który poprzedza kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, młodzież szkolna będzie kwestowała na dziedzińcu przed kościołem, zbierając ofiarę na budowę pomnika. Liczymy na Waszą hojność i dziękujemy za wsparcie. /prezes ZPRP – TPJP Zbigniew Kowalski/.

10. Zaproszenie biskupa Piotra Libery na zakończenie Roku Wiary w diecezji płockiej (czytaj dalej >>>)

11. W tym tygodniu patronują nam:

  • 11 listopada (poniedziałek) – Święty Marcin (316-397). Żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, a później został biskupem w Tours.
  • 12 listopada (wtorek) – Święty Jozafat (1580-1623). Biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
  • 13 listopada (środa) – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003). Eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, a także pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.
Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa