Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Po porannej Mszy św. w bazylice katedralnej 6 sierpnia 2022 r. wyruszyła na szlak 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę: – Niech pielgrzymowanie będzie czasem przemienienia – wezwał pątników ks. biskup Mirosław Milewski. Pątnicy po dwuletniej przerwie wyruszyli w tradycyjny sposób: będą iść w grupach przez dziewięć dni, na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. Idą pod hasłem „Powróćmy na Eucharystię”, modlą się też o pokój w Ukrainie.

Bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej zaznaczył, że celem pielgrzymowania jest dotarcie na Jasną Górę, przed oblicze Czarnej Madonny, do Matki Boga i Matki ludzi, aby tam zanieść prośby i błagania. Pątniczy trud „jest okazją rachunku sumienia i poprawy życia”. Pielgrzymka, to szczególna wspólnota ducha, wiary i radości; to znak świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła.

– W najgłębszym, duchowym znaczeniu pielgrzymka jest drogą za Chrystusem, drogą, podczas której każdy, cierpliwie i z wiarą, dźwiga swój krzyż. Z takim wewnętrznym nastawieniem nieście do Maryi to, co najważniejsze, wszystkie osobiste intencje. Pielgrzymujecie także w intencjach, które dotyczą całego świata. Proszę, abyście ofiarowali swój trud również w intencji pokoju, szczególnie w ogarniętej wojną Ukrainie. Módlcie się też o poprawę sytuacji gospodarczej związanej z inflacją i ubożeniem naszego społeczeństwa – zwrócił się do pielgrzymów bp Milewski.

Podkreślił, że hasłem pielgrzymowania są słowa „Powróćmy na Eucharystię”. Po pandemii wielu katolików w ogóle nie wróciło do Boga i na Mszę św., a przecież Eucharystia „to serce wiary”. Sprawowana niemal wszędzie, zawsze ma taką samą wartość i znaczenie. W celebracji eucharystycznej znajduje się „źródło i światło dla wszystkich działań”. Ona sprawia wzrost wiary, w Kościele „nie ma nic cenniejszego”.

Poprosił, aby pątnicy modlili się też w intencji powrotu Polaków „do kościołów, przed ołtarze, na Eucharystie i do konfesjonałów”, by powrócili do tego „co powinno stanowić sens ich duchowego życia”.

Kaznodzieja zaakcentował, że płocka pielgrzymka wyrusza zawsze 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego: – Siostro, bracie – pielgrzymowanie może przemienić także ciebie. Wędrówka krętą i pylistą drogą w sierpniowym upale może być czasem twojego przemienienia. Jezus kieruje swoje przesłanie do wszystkich, którzy są zmęczeni i obciążeni. On wezwał was na pielgrzymi szlak, bo wie, co to ludzki los. On prawdziwie rozumie, jak ciężkie może być życie, wie, co gnębi nasze serca, zna nasze ciężary i życiowe rozczarowania. Niech ta niełatwa wędrówka zakończy się pełnym wdzięczności spotkaniem z Bogurodzicą, naszą Matką – życzył pątnikom.

Głównym przewodnikiem pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę jest po raz dziesiąty ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku. Pątnicy będą szli przez 9 dni, na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia w godzinach rannych. Pątnikom pieszym towarzyszy grupa na rowerach. Poza tym każdego dnia w ich intencji modlą się tzw. pielgrzymi duchowi.

Każdego dnia pielgrzymki wierni będą adorować Najświętszy Sakrament i słuchać konferencji tematycznych. Osoby zainteresowane będą mogły przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz przyjąć szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel. Będzie też możliwość wsparcia materialnie budowy kościoła w parafii św. Ojca Pio w Płońsku. Podczas Apelu patriotycznego pątnicy wysłuchają koncertu Magdy Steczkowskiej z repertuarem patriotycznym.

Katolickie Radio Diecezji Płockiej na swoim profilu fejsbukowym codziennie transmitować będzie wieczorne Apele z pielgrzymki. Studio pielgrzymkowe będzie się rozpoczynać o godzinie 20.40, następnie o godzinie 21.00 będzie można łączyć się na żywo w modlitwie z pielgrzymami pieszymi.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa