Msze Święte
Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>
Liturgia Dnia

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

8:00 – Msza Święta, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja indywidualna.

9:00 – 10:00 – Miłoszewiec, Ostafieje i Kownaty; 10:00 – 11:00 – Chojnowo, Chojnowo Kolonia, Chojnówka.

11:00 – 12:00 – Dzielin.

12:00 – Anioł Pański i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

15:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, Chrostowo Wielkie, Zalesie, Kuskowo.

16:00 – Różaniec (cz. II) Tajemnice światła, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania z udziałem dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu oraz pozostałe dzieci i młodzież.

16:45 – Msza Święta.

17:15 – 18:00 – Zembrzus Wielki.

18:00 – 19:00 – Żebry.

19:00 – 20:00 – Nowe Czernice (całość), Jabłonowo

20:00 – 21:00 – Czernice Borowe.

21:00 – Apel Jasnogórski i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu i Dnia Eucharystycznego.

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
O DNIACH EUCHARYSTYCZNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości, a zwłaszcza tradycji nabożeństwa czterdziestogodzinnego, zaprowadzonego w diecezji płockiej w 1779 r. przez biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego, odnowionego następnie w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, dla większego dobra duchowego wiernych, wziąwszy pod uwagę obecne uwarunkowania i możliwości duszpasterskie diecezji płockiej oraz wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród księży proboszczów, po konsultacji wśród kapłanów i wiernych świeckich, zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba.
Ich celem będzie takie praktykowanie wspólnej modlitwy całego ludu Bożego diecezji, aby przez cały rok, w różnych kościołach i kaplicach, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest najpiękniejszym i prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludu. Wskazania praktyczne, dotyczące przebiegu i organizacji dni eucharystycznych, zawarte są w załączonych do dekretu wytycznych (Załącznik nr 1). Wszystkie miejsca adoracji będą co roku umieszczane w Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej pod poszczególnymi dniami roku liturgicznego, zgodnie z załączonym do niniejszego dekretu harmonogramem (Załącznik nr 2).
Niech wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej, który ogromną czcią otaczał Najświętszy Sakrament i przyjmował go z wiarą z rąk anioła, przyczyni się do odnowy życia eucharystycznego.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa