Msze Święte

Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00
Transmisje Mszy Świętych >>>

Liturgia Dnia


Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Gość Niedzielny

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Księgarnia Diecezjalna

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM


Nowa Ewangelizacja
Diecezji Płockiej

Co roku Caritas diecezjalne rozprowadzają miliony świec, dzięki którym dzieciom z rodzin ubogich możemy zapewnić posiłki, wyjazdy wakacyjne, stypendia, leczenie czy rehabilitację. To piękna świąteczna tradycja, ponieważ świeca Caritas to nie tylko płomień na wigilijnym stole, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i uwrażliwienie na potrzeby innych. Dodatkowo, w tym roku 10 gr. z dystrybucji każdej świecy zostanie przekazane na wsparcie w dożywianiu dzieci w krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

Na początku listopada minął rok, od kiedy rozpocząłem moją posługę biskupa diecezjalnego pośród Was. Nawiązując do obrazu, którym się wówczas posłużyłem, od roku jedziemy razem tym „pociągiem”, którym jest Diecezja Płocka, i który jest już w drodze od prawie 950 lat. Dziękuję, że przyjęliście mnie do swego „wagonu” bardzo życzliwie, okazując wiele serdeczności i pomocy w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości. Kiedy pytają mnie ludzie, jak czuję się w naszej Diecezji po roku, odpowiadam, że dobrze, ale ciągle się uczę. Dziękuję za wszystkie spotkania z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i z wiernymi świeckimi, których było niemało przez miniony rok. W tym czasie odwiedziłem podczas wizytacji biskupiej 23 parafie oraz wiele wspólnot podczas udzielania sakramentu bierzmowania czy świętowania różnych uroczystości parafialnych czy społecznych. Ogromnie sobie cenię wszystkie te spotkania. Mam nadzieję, że przez nie umocniła się Wasza wiara w Pana Boga. Jestem podczas tych spotkań bardzo interesowny – czasem nawet mówię o tym wprost – licząc, że one wzmocnią także moją wiarę. I tak się dzieje! Bardzo Wam za to dziękuję, że moja wiara wzrasta, gdy spotykam ludzi kochających Boga. Nadal bardzo Was o to świadectwo proszę. Jako Wasz biskup potrzebuję widzieć Waszą miłość do Boga i do ludzi. To piękna wymiana duchowych darów, w której uczestniczymy.

Nowy rok duszpasterski

Dziś rozpoczynamy Adwent, a z nim nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Chcemy dobrze przygotować się na przyjście Jezusa w liturgii Bożego Narodzenia, ale także w godzinie naszej śmierci i na końcu czasów. Wchodzimy też w nowy rok pracy duszpasterskiej, który chcemy przeżywać w myśl hasła: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Bardzo Was proszę o wysiłek odkrywania tej duchowej prawdy, że razem, na mocy zjednoczenia z Chrystusem w chrzcie świętym, tworzymy Kościół i jesteśmy równi w godności i działaniu na rzecz budowania Królestwa Bożego. Zapraszam Was do zaangażowania się w życie parafialne, do włączenia się w istniejące grupy duszpasterskie i podjęcia różnych funkcji, które możecie pełnić we wspólnocie parafialnej. Cieszę, że na początku nowego roku duszpasterskiego otworzę i poświęcę drugą, po Ciechanowie, kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Od dnia 8 grudnia br. w Mławie, w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, dzień i noc będzie trwała modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym.

Formacja wiernych

Zależy mi bardzo, byśmy rozpoczęli w nowym roku formację katechistów, którzy w parafiach będą mogli prowadzić katechezy dla dorosłych, np. rodziców dzieci, które przyjmą chrzest czy rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, a także rodziców młodzieży czekającej na bierzmowanie. Ufam, że katechiści, jako osoby świeckie, będą mówić własnym językiem i z głębi własnego doświadczenia Boga. Cieszę się, że 2 grudnia br. rozpoczęła się formacja młodych ludzi, którzy będą mogli, jako animatorzy młodzieży, pomagać duszpasterzom w przygotowaniu swoich młodszych koleżanek i kolegów do bierzmowania. Zależy mi też, byśmy powiększali grono nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, a w przyszłości mogli cieszyć się także stałymi diakonami.

Wczesna I Komunia święta

Chciałbym, aby w kilku miejscach naszej Diecezji dzieci z rodzin, w których żyje się głęboko wiarą, mogły przystąpić do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. Nasi Księża spotkali się w listopadzie z proboszczem i katechistką, którzy od lat przygotowują rodziców i ich małe dzieci do pierwszego przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej przed trzecią klasą szkoły podstawowej. Jeśli, jako rodzice małych dzieci, uważacie, że to dobra propozycja dla Waszej rodziny, to proszę o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Płockiej, w którym będzie można dowiedzieć się, która parafia w okolicy daje możliwość takiej katechezy.

Jubileusz 2025

Przed nami rok 2025, który będzie rokiem jubileuszowym w Kościele Powszechnym, a także jubileuszem 950-lecia biskupstwa w Płocku. Myślą przewodnią jubileuszu w całym świecie są słowa „Pielgrzymi nadziei”. My, w naszej Diecezji, łącząc te dwa wydarzenia, chcemy rozbudować te słowa, które zabrzmią: „Pielgrzymi nadziei – w drodze do źródła”. Jest to jakby spojrzenie wstecz, ale tylko po to, by odkryć to, co się wydarzyło u początków i przez wieki, by podziękować Bogu za dar wiary i za ludzi, którzy przekazywali ją z pokolenia na pokolenie. Źródłem, do którego pielgrzymujemy jest Jezus Chrystus, nasze Zbawienie. Myślimy także o 100-leciu objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie w 2031 roku. Jak wiemy, siostry budują w Płocku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Bardzo Was proszę, byśmy wsparli to dzieło ofiarą zebraną na tacę we wszystkich kościołach naszej Diecezji, w niedzielę 28 stycznia 2024 roku.

Prośba o modlitwę

Bardzo proszę Was, Siostry i Bracia, o dalszą modlitwę o ustanie wojen, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej. Nie zniechęcajmy się tym, że nasza modlitwa jest, patrząc po ludzku, jakby nieskuteczna. Prośmy Boga o nawrócenie i przemianę serc i umysłów owładniętych nienawiścią i przemocą. Proszę, pamiętajcie także o mnie w Waszych modlitwach!

Życzę, byśmy owocnie przeżyli Adwent i pięknie świętowali Narodzenie Pańskie! Na te dni wypraszam Wam Boże błogosławieństwo: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Szymon Stułkowski

Biskup Płocki

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. Łacińskie słowo „adventus” w starożytnym Rzymie oznaczało coroczne przybycie bóstwa do świątyni oraz wprowadzenie władcy z okazji objęcia przez niego urzędu.
 2. Pierwsza część Adwentu do 16 grudnia, kieruje nasze myśli ku wieczności, a druga od 17 grudnia, zwraca naszą uwagę na święta Bożego Narodzenia.
 3. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 12:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji dobrego przeżycia rekolekcji adwentowych oraz przygotowania duchowego do przeżycia Roku jubileuszowego w Diecezji Płockiej, który przypada w roku 2025 z okazji 950 rocznicy utworzenia naszej diecezji.
 4. Pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” rozpoczynamy dzisiaj nowy rok liturgiczny w Kościele, w Polsce.
 5. W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ksiądz Wojciech Sokołowski MIC – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie przez rok przebywał uwięziony błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, dlatego podczas rekolekcji są wśród nas relikwie Prymasa Tysiąclecia i wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju. Witamy serdecznie wśród nas Ojca Rekolekcjonistę i dziękujemy już dziś za przyjecie zaproszenia życząc Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Czernickiej i światła Ducha Świętego, którego wzywamy na początku Mszy Świętej.
 6. Wyrazem naszej wdzięczności wobec Ojca Rekolekcjonisty są ofiary na tacę, które składamy w poniedziałek i wtorek, czyli drugiego i trzeciego dnia rekolekcji. Sakrament pokuty będzie sprawowany jutro i pojutrze. W poniedziałek 28 listopada podejmiemy adorację Najświętszego Sakramentu, którą ofiarujemy za Ojczyznę, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Program rekolekcji.
 1. Dzisiaj o godz. 15:00, do uczestnictwa we Mszy Świętej zapraszamy młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.
 2. Msze Święte dzisiaj w naszym kościele o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (transmisja on-line).
 1. Wizyty duszpasterskie u osób chorych i starszych, które nie mogą czynnie uczestniczyć w rekolekcjach i pozostają na stałe lub czasowo w swoich domach zostały zaplanowane głównie w poniedziałek 18 grudnia w tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Dzisiaj zostanie poświęcony opłatek wigilijny, który od jutra będzie rozprowadzał Pan Organista. Opłatek w polskiej tradycji jest bardzo ważną częścią wieczoru wigilijnego i świąt Bożego Narodzenia, dlatego zwracam się z prośbą o życzliwe przyjęcie wizyty opłatkowej. U Pana Organisty można będzie także w tym roku nabyć wigilijną świecę Caritas.
 3. Program odwiedzin Pana Organisty w tym tygodniu: poniedziałek (4 grudnia): Kownaty, Miłoszewiec i Ostafieje – ok. godz. 12:00; wtorek (5 grudnia): Dzielin – ok. godz. 12:00; czwartek (7 grudnia): Zalesie, Chrostowo Wielkie, Kuskowo – godz. 9:00; piątek (8 grudnia): Kolonia Chojnowo, Chojnówka – godz. 14:00; sobota (9 grudnia): Jabłonowo, Nowe Czernice od strony Chrostowa i Zembrzusa – godz. ok. 14:00;  niedziela (10 grudnia): Zembrzus Wielki – ok. godz. 13:15.
 4. Msza Święta o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie nazywana Roratą, będzie odprawiana w każdą środę i sobotę, zgodnie z wyznaczoną godziną Mszy Świętej (środa, godz. 8:00 i sobota, godz. 9:00).
 5. Jutro w poniedziałek 4 grudnia w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary obchodzimy Dzień Modlitw za Bezrobotnych. Tego dnia, bardziej niż zwykle, będziemy polecać Bożej Opatrzności wszystkich ludzi poszukujących pracy, szczególnie z naszej parafii.
 6. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Na zakończenie Mszy Świętej o godz. 16:30 rozważymy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz wytrwałości na drodze powołania, szczególnie z naszej parafii.
 7. W piątek 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w roku liturgicznym, choć w Polsce nie jest świętem nakazanym. Tego dnia przypada „Godzina Łaski”, która trwa od godz. 12:00 do godz. 13:00. W objawieniu Maryi, które miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari w północnej Italii, jest zachęta, by każdego 8 grudnia o godz. 12:00 udać się do Kościoła i tam się modlić. Jednak jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w domu, w pracy i w szkole, czyli tam, gdzie akurat przebywamy. Pamiętajmy, by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Maryja pragnie bowiem wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników. Nie zapominajmy też o dziękczynieniu.
 8. Tego dnia ze względu na rangę uroczystości katolików nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 9. Ojcowie Pasjoniści z Przasnysza zapraszają do wspólnej modlitwy w oktawie odpustu z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która będzie trwała od 8 do 15 grudnia. Msze Święte codziennie o godz. 6:50, 8:30 i 17:00. W tym roku w piątek 8 grudnia o godz. 17:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa seniora Romana Marcinkowskiego, a na zakończenie oktawy 15 grudnia, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego. Msze Święte o godz. 17:00 tradycyjnie będą połączone liturgicznie z nieszporami i procesją eucharystyczną.
 10. W piątek 8 grudnia biskup płocki Szymon Stułkowski otworzy w Mławie, w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika (Fara), drugą na terenie naszej diecezji kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Od tego dnia dzień i noc będzie trwała w tym miejscu modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym.
 11. Za tydzień w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, będzie obchodzony w Kościele w Polsce oraz w parafiach polonijnych XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Naszą pomocą będzie okolicznościowa modlitwa i ofiary zbierane do puszek.
 12. Pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię” rozpoczęła się 30. jubileuszowa edycja akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, prowadzonej przez Caritas Polska. Od dzisiaj w naszej parafii możemy nabywać takie świece w cenie 10 zł mała i 15 zł duża. Akcja ma charakter ekumeniczny, a zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc najmłodszym.
 13. Urząd Gminy w Czernicach Borowych zaprasza do uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w niedzielę za tydzień 10 grudnia na terenie parku podworskiego w Chojnowie, w godzinach od 14:00 do 18:00. Szczegóły na plakacie w gablocie kruchty bocznej kościoła oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i naszej parafii.
 14. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wykonania okolicznościowej dekoracji naszego kościoła. Okazały wieniec adwentowy zostanie poświęcony w następną niedzielę na zakończenie Mszy Świętej o godz. 10:00.
 15. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu kościoła i dzwonnicy wczoraj mieszkańcom Czernic Borowych z ulicy Kościelnej, Sadowej, Dolnej i Jasnej.
 16. Serdeczne życzenia dla wszystkich solenizantek i solenizantów oraz jubilatów rozpoczynającego się tygodnia (jutro szczególnie pamiętamy o Barbarach). W tych dniach jubileusz 10. rocznicy utworzenia świętuje czernicki Klub Seniora. Z tej okazji przekazujemy najlepsze życzenia i dziękujemy za współpracę oraz podejmowane inicjatywy na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Wszystkich chorych otaczamy modlitwą, szczególnie przebywających w szpitalach i ośrodkach lecznictwa, a zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 17. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • 3 grudnia (niedziela) – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552). Prezbiter jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła.
 • 4 grudnia (poniedziałek) – Święta Barbara. Dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku, szczególna patronka górników i hutników (wspomnienie dowolne).
 • 6 grudnia (środa) – Święty Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej (dzisiejsza Turcja) nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troską o ich sprawy materialne (wspomnienie dowolne).
 • 7 grudnia (czwartek) – Święty Ambroży (ok. 340-397). Biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog i doktor Kościoła. Był wielkim i wybitnym mówcą. Do dziś są powtarzane jego słowa: „dobra mowa jest jak plaster miodu”. Słuchający go z zapartym tchem ludzie opowiadali, że słowo Boże w jego ustach było jak miód. Dlatego jest szczególnym patronem pszczelarzy, którzy wierzą, że „Święty Ambroży miodu dołoży”.
 • 9 grudnia (sobota) – Święty Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548). Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest. Jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne).
 1. Niech Bóg obdarzy nas swoim błogosławieństwem, aby czas rekolekcji adwentowych przyniósł jak najwięcej dobra i był dla całej parafii duchowym umocnieniem w przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Idźmy dając świadectwo myśli przewodniej nowego roku liturgicznego w naszej ojczyźnie „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Rok liturgiczny 2023/2024

Poczta www

Archiwa